Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com U C U U = ZC. = 1 2 + ( ) 2 2 1 1 L − C ( + L ) − 2 + 1 Z 2 R Z Z R Z Z 2 L ZC C ( ) http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định * Khi Z → ∞ ⇒ U = U = 20 13V C 2 2 * Từ ( ) ( L ) C 1 1 ⎛ U ⎞ 1 ⇒ R + Z − 2Z 1 0 2 L + − ⎜ ⎟ = ZC ZC ⎝UC ⎠ 2 ⎛ U ⎞ ⎜ ⎟ = 0,48 ⎝ UC ⎠ 1 1 ⎯⎯⎯⎯⎯→ + − + = Z Z Áp dụng Định lí Vi-et: 2 2 ( R Z L ) 2Z L 0,48 0 ( 1) 2 C C ⎧ 1 1 2ZL + = 2 2 ⎪ ZC1 ZC 2 R + Z L ⎧ZL = 40Ω ⎨ ⇒ ⎨ ⎪ 1 1 0,48 R = 30 Ω . = ⎩ 2 2 ⎪ ⎩ ZC1 ZC 2 R + Z L Chú ý: Câu này có thể dùng phối hợp 2 công thức Độc. Câu 36: Đáp án A E ~ f ~ n 1 3 ⎧60 E E 1 = ⇒ 1 = ⎪70 E1 + 40 → ⎨ ⎪ n1 60 = ⇒ n1 = 6 ⎪ n1 + 1 70 ⎩ n1 E1 n1 = 6 = ⎯⎯⎯→ E3 = 320V E1 = 240 n + 2 E Câu 37: Đáp án D 240V *Ở thời điểm t số hạt nhân mẹ (X) và số hạt nhân con (Y) lần lượt là: t ⎧ − T Nme = N0.2 ⎪ ⎨ t ⎛ − ⎞ Với ⎪ T Ncon = N0 ⎜1− 2 ⎟ ⎪⎩ ⎝ ⎠ m m A . N N = . N A ⇒ = A m A . N t mcon A ⎛ ⎞ con T 0 ⇒ = ⎜ 2 −1⎟ X → Y + β − 1 AX = A mme Ame ⎝ ⎠ 2 ( ) con con con me me me t t mcon mY A ⎛ ⎞ 3 − Y T 18 *Áp dụng công thức: = = ⎜ 2 −1⎟ ⇔ = 2 −1⇒ t = 12, 2 mme mY AX ⎝ ⎠ 5 Câu 38: Đáp án B Y DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN *Cường độ chạy qua mạch chính ξ 3 I = = = 0,5A R + r 3+ 3 Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com −7 N −3 −7 N B = 4 π.10 . . I ⇒ 6, 28.10 = 4 π.10 . .0,5 ⇒ N ≈ 2500 vòng. −2 l 25.10 n http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 39: Đáp án B *Khi nối cuộn dây D 1 với nguồn điện và hai đầu của cuộn D 2 với R thì 2 U 2 P= 1 1 2 R ⎛ ⎞ 2 U 2 U1 P ⎜U1 ⎟ 2 2 1 1 U D D D 1 = ⇒ = ⎯⎯⎯→ = . = 100 1 U D D ⎝ D ⎠ R *Nếu nối hai đầu của cuộn dây D 2 với nguồn điện và hai đầu của cuộn dây D 1 với R thì 2 U 2 P= 1 2 1 R ⎛ ⎞ 1 U 2 U1 P′ ⎜U1 ⎟ 2 1 2 2 U D D D 1 = ⇒ = ⎯⎯⎯→ = . = 400 2 U D D ⎝ D ⎠ R U R U R 4 2 1 1 *Từ (1) và (2) ta có: = 4000 ⇒ = 200 ( 3) 2 2 *Khi đặt nguồn điện vào hai đầu điện trở thì: Câu 40: Đáp án A ( ) ( ) 2 U1 ( 3) P" = ⎯⎯→ P" = 200W R A Từ hình minh họa bên ta suy ra ∆ l0 = . Thời gian lò xo nén là 2 t n T 1 m 2π m = = .2π = 3 3 k 3 k DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ----- HẾT ----- Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER