Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định sau đó về cường độ dòng điện i qua cuộn cảm và điện tích q của một bản tụ liên hệ với nhau theo biểu thức i = -2 3 πq/T là A. 5T/12 . B. T/4 . C. T/12 . D. T/3 . Câu 30. Một con lắc lò động điều hòa tại nơi có g = π 2 m/s 2 . Chọn mốc không biến dạng, đồ thị thời gian t như hình vẽ. thời điểm t 0 là Trang 5 xo treo thẳng đứng, dao gia tốc trọng trường thế năng ở vị trí lò xo của thế năng đàn hồi E theo Thế năng đàn hồi E 0 tại A. 0,0612J. B. 0,0756 J. C. 0,0703 J. D. 0,227 J. Câu 31: Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt từ 10 cm đến 50 cm. Để có thể nhìn các vật rất xa mà mắt không phải điều tiết thì người này phải đeo sát mắt kính có độ tụ bằng bao nhiêu; khi đó khoảng cách thấy rỏ gần nhất cách mắt một khoảng? A. -2dp; 12,5cm. B. 2dp; 12,5cm. C. -2.5dp; 10cm. D. 2,5dp; 15cm. Câu 32: Cho 3 hạt nhân: α ( 4 2 He), proton ( 1 1H) và triti ( 3 1H) có cùng vận tốc ban đầu v 0 bay vào một vùng không gian có từ trường đều B sao cho vecto cảm ứng từ B vuông góc với vận tốc ban đầu v o , thì ba hạt nhân chuyển động tròn trong từ trường với bán kính quỹ đạo tương ứng là R a , R p , R t . khi đó có mỗi liên hệ A. R p > R T > R a . B. R a > R P > R T . C. R T > R a > R P . D. R a > R T > R p . Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 8cm dao động cùng pha với tần số f = 20Hz . Tại điểm M trên mặt nước cách AB lần lượt những khoảng d 1 = 25cm, d 2 = 20,5cm dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Điểm C cách A khoảng L thỏa mãn CA vuông góc với AB. Giá trị cực đại của L để điểm C dao động với biên độ cực đại bằng A. 24,9cm. B. 23,7cm. C. 17,3cm. D. 20,6cm. Câu 34: Một nguồn điện ( ξ,r) trong mạch là I. Nếu thay nguồn ( ,r) qua mạch I ’ bằng mắc với mạch có điện trở R = r tạo thành mạch kín thì cường độ dòng điện A. 3I. B. 2I. C. 1,5I. D. 2,5I. ξ đó bằng ba nguồn giống hệt mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện Câu 35: Dùng hạt proton có động năng K p = 5,68 MeV bắn vào hạt nhân 23 11 Na đứng yên, ta thu được hạt α và hạt X có động năng tương ứng là 6,15MeV và 1,91 MeV. Coi rằng phản ứng không kèm theo bức xạ gamma, lấy khối lượng hạt nhân tính theo u gần bằng số khố của nó, Góc giữa vectơ vận tốc của hạt α và hạt X xấp xỉ bằng DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 159 0 . B. 137 0 . C. 98 0 . D. 70 0 . Câu 36. Đặt một điện áp xoay chiều ổn mắc nối tiếp. Dùng một đồng hồ đo điện trở thuần R trong mạch. Khi đo điện áp định vào hai đầu mạch RLC đa năng lí tưởng để đo điện giữa hai đầu điện trở với MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định thang đo 100 V, thì kim chỉ thị của đồng hồ ở vị trí như hình vẽ. Khi đo cường độ dòng điện qua mạch với thang đo 1A, thì kim chỉ thị của đồng hồ vẫn ở vị trí như cũ. Lấy sai số dụng cụ đo là nửa độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo điện trở được viết là A. R =(100±2)Ω. B. R =(100 ± 8)Ω. C. R =(100±4)Ω. D. R =(100±0,1)Ω Câu 37. Mạch điện xoay chiều gồm 3 phần tử , điện trở thuần R thay đổi được cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp . Đặt vào hai đầu đoạn mạch ổn định. Điều chỉnh R = R 0 thì công suất trên mạch đạt cực đại và biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là ⎛ π ⎞ i = 2 2 cos⎜ ω t + ( A) 3 ⎟ . Khi R = R1 thì công suất của mạch là P và biểu thức cường độ dòng điện ⎝ ⎠ i = 2cos ω t + α . Khi R = R 2 thì công suất tiêu thu trong mạch vẫn là P, biểu thức trong mạch là ( ) 1 cường độ dòng điện trong mạch là ⎛ ⎜ ⎝ π ⎞ 4 ⎟ ⎠ π ⎞ 4 ⎟ ⎠ A. i = 2 3 cos ω t + ( A) . B. i = 2 3 cos ωt − ( A) C. i = 14 cos( ω t + 0,198π )( A) . D. i = 14 cos ω t + ( A) ⎛ ⎜ ⎝ ⎛ ⎜ ⎝ Câu 38. Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có biên độ lần lượt là A 1 và A 2 , pha ban đầu có thể thay đổi được. Khi hai dao động thành phần cùng pha và ngược pha thì năng lượng dao động tổng hợp lần lượt là 8W và 2W. Khi năng lượng dao động tổng hợp là 4W thì độ lệch pha giữa hai dao động thành phần gần với giá trị nào nhất sau đây? 5π ⎞ 12 ⎟ ⎠ A. 109,5 0 . B. 86,5 0 . C. 52,5 0 . D. 124,5 0 . Câu 39. Đặt vào hai đầu đoạn mạch U X một điện áp u = U 2 cosω t V (trong đó U không đổi và ω thay đổi được). ( ) Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của và hai đầu cuộn cảm được biễu diễn thì điện áp hai đầu tụ đạt cực đại là gần giá trị nào nhất sau đây? O A. 1,5. B. 1,6. C. 1,7. D. 1,4. . . điện áp hai đầu tụ điện như hình vẽ. Khi ω = ω C U = kU . Giá trị của k Câu 40. Một tụ điện có các bản nằm ngang cách nhau 4cm, chiều dài các bản là 10cm, hiệu điện thế giữa hai bản là 20V. Một êlectron bay và điện trường của tụ điện từ điểm O cách đầu hai bản với vận tốc ban đầu là v 0 song song với các bản tụ điện. Coi điện trường giữa hai bản tụ là điện trường đều. Để êlectron có thể ra khỏi tụ điện thì giá trị nhỏ nhất của v 0 gần nhất với giá trị nào sau đây? 7 7 5 4 A. 4, 7. 10 m/s. B. 4, 7. 10 m/s. C. 4, 7. 10 m/s. D. 4, 7. 10 m/s. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN --- HẾT --- U L U C ω m MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER