Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 02 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) BẢNG ĐÁP ÁN 1.D 2.A 3.D 4.C 5.A 6.B 7.C 8.A 1.D 2.A 9.B 10.A 11.C 12.A 13.A 14.D 15.D 16.B 9.B 10.A 17.D 18.C 19.B 20.D 21.B 22.B 23.B 24.B 17.D 18.C 25.C 26.C 27.A 28.B 29.A 30. B 31.A 32.C 25.C 26.C DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT Câu 1: Đáp án D ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 02 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) LỜI GIẢI CHI TIẾT Sóng điện từ khi truyền trong các môi trường thì tần số là không đổi. Do đó chu kì cũng không thay đổi. Câu 2: Đáp án A Cơ năng của con lắc đơn: 1 2 1−cosα0 ≈ α0 1 2 2 W = mgl ( 1− cosα0 ) ⎯⎯⎯⎯⎯→ W = mglα 0 . 2 Câu 3: Đáp án D Tổng trở của đoạn mạch không phân nhánh RLC: ⎞ Z = R + Z − Z = R + ⎜ L − ⎟ ⎝ Cω ⎠ 2 2 2 ⎛ 1 ( L C ) ω Câu 4: Đáp án C Độ to của âm phụ thuộc vào cường độ câm (mức cường độ âm) . *Độ cao phụ thuộc vào tần số âm *Để phân biệt âm thanh ta dựa vào âm sắc (Đồ thị dao động âm). Biên độ âm chính là cường độ âm I. Độ to phụ thuộc vào I và tần số âm. Câu 5: Đáp án A Theo định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích ta có: ⎧1 + 235 = 94 + AX + 2.1 ⎧AX = 140 ⎨ ⇒ ⎨ ⇒ nX = AX − pX = 86 ⎩0 + 92 = 38 + pX + 2.0 ⎩ pX = 54 Câu 6: Đáp án B Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định: v λ = v. T = ⇒ λ ~ v . Do đó đối với ánh sáng đỏ thì: λd → vd f Đối với ánh sáng tím: λt → Câu 7: Đáp án C vt 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017