Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Do đó: v kq 1 1 ~ ~ R R R n 2 2 2 e 2 R= n r F 0 ht = Fd ⇔ m = ⇒ v ⎯⎯⎯→ v 2 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Suy ra Chú ý: v v L N nN 4 = = = 2 n 2 L Qũy đạo K L M N O P N 1 2 3 4 5 6 Câu 25: Đáp án C 2 2 0,04 2 400 . π. −7 N S ξ −5 −7 4 .10 . . 256.10 4 .10 . 4 ξ Φ = π ⇔ = π . ⇒ ξ ≈ 9,1V Câu 26: Đáp án C l R + r 0, 4 1+ 1,25 L ⎧ξb = mξ = ξ ⎧m = 1 ⎪ ξ ⎨ ⇒ ⎨ mr r ⇒ I = ⎩n ⎪ r r b = = ⎩ n n R + n Câu 27: Đáp án A I Thời điểm t số hạt nhân mẹ và hạt nhận con được tính bởi −t / T ( 1 2 ) ⎧ ⎪Ncon = N0 − Ncon t / T ⎨ ⇒ = 2 −1 −t/ T Nme N0.2 N ⎪⎩ = me *Hạt nhân X là hạt nhân mẹ ở thời điểm t. Hạt nhân Y là hạt nhân con ở thời điểm t. Áp dụng. t t ⎧ NY ∆N X T T = = 2 − 1 = k ⇒ 2 = k + 1 ⎪ N X N X ⎨ t−2T t ⎪ NY 2 k 3 T T − − t − 2T → = 2 − 1 = 2 .2 − 1 = ⎪ N k + 1 ⎩ X 4 Câu 28: Đáp án B Cách 1: Dành cho các bạn học sinh nhớ 1 công thức duy nhất của bài tổng quát 1. ∆U ∆U 1 = ⇔ ∆ = ⎯⎯⎯⎯→∆ = − ∆ ⇒ = U′ U 11 ∆ U = U −U ′ Từ 0,1 U 0,1U ′ U 0,1( U U ) *Áp dụng công thức của bài toán tổng quát 1: DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ⎛ 1 ⎞ 1 81 1− + N2 U n 2 ( 1− x) + x ⎜ ⎟ 11 11 = = = ⎝ ⎠ = 8,2 N U n 81 1 1 x MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Cách 2. Chuẩn hóa truyền tải điện. Ưu điểm: Không cần nhớ công thức, dễ hình dung. http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định *Mối liên hệ ∆U ~ 1 ~ ∆ P 1 ∆ U = 0,1Ut ⎯⎯⎯⎯→ ∆ U = 0,1 U − ∆U ⇒ = 11 Chuẩn hóa * U 1 P1 K P1 ∆ U = U −U ′ ∆U ( 1 ) U1 ⎧U 1 = 1 ⎨ ⇒ U 2 = k ⎩I1 = 1 ∆ P I U ∆ 1 1 11 ∆ 1 81 9 ∆ U ( U U ) 1 1 . 9 11 10 1 ⎛ 1 ⎞ Pt = P 8,2 1 t ⇔ = k k 2 ⎜ − ⎟ ⇒ = 11 9 ⎝ 99 ⎠ t Bảng chuẩn hóa. = − ∆ Pt = UtI ⎛ 1 ⎞ ⎜1− ⎟ ⎝ 11 ⎠ ⎛ 1 ⎞ ⎜ k − ⎟ ⎝ 99 ⎠ 10 11 1 ⎛ 1 ⎞ . ⎜ k − ⎟ 9 ⎝ 99 ⎠ *Dùng chức năng SHIFT SLOVE của máy tính cẩm tay tính được k = 8, 2 Câu 29: Đáp án A 2π 3 q 2π 3 q ω i = − = − = 3qω ⇒ q = i T 2π 3ω 2 ⎧ i ⎛ i ⎞ q = 2 3 q i i ⎜ ⎟ ⎪ ω ⊥ 3ω I0 3 ⎯⎯→ + ⎝ ⎠ = 1⇒ i = ± → 2 2 I I 0 0 I 2 0 Q0 ⎪ ⎡i < 0 → q > 0 ⎨ ⎢ ⎪ i > 0 → q < 0 = ⎛ ⎞ ⎣ ⎪⎩ ω ⎜ ⎟ ⎝ ω ⎠ Từ VTLG (Khoảng thời gian ứng với góc quét tô đậm). T T 5T ∆ t = + = 4 6 12 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG