Views
6 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Câu 30: Đáp án B http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎧T = 0,3s ⎧A = 2∆l0 ⎪ ⎪ ⎨ T ⇒ ⎨ ∆l ⇒ ∆ l 0 0 = 2, 25cm ⎪t1 = 0,1s = T = 2π ⎩ 3 ⎪ ⎩ g ( ∆l0 − A) ( ∆ + ) 2 E 1 E = = ⇒ E = = 0,0756 J E l A 0 max 2 0 max 9 9 0 Câu 31: Đáp án A ⎧ 1 fk = − OCv = − 50cm = −0,5m ⇒ Dk = = −2dp ⎪ fk ⎨ ⎪ 1 1 1 1 1 1 = + ⇔ = + ⇒ d = 12,5cm ⎪⎩ d fk OCc d −50 10 Câu 32: Đáp án C Khi hạt nhân có vận tốc ban đầu v 0 bay vào một vùng không gian có từ trường đều B có vecto cảm ứng từ B vuông góc với vận tốc ban đầu v o , hạt nhân chuyển động tròn đều trong từ trường với bán kính quỹ đạo là R. Lực hướng Cu-Lông đóng vai trò là lực hướng tâm giữ cho vật luôn chuyển động tròn đều. 2 2 q mv mv mv m F CL = maht ⇒ FCL = Fht ⇔ k = ⇒ R = ⇔ R = ⇒ R ~ 1 2 R R qB Ze. B Z ⎧ R m .Z α α p 4 1 = = . = 2 ⎪ RP mp. Zα 1 2 2 R 1 RP 0,5 α = ⎧ = ⎨ ⇒ Rα = 2RP = RT ⎯⎯⎯→ ⎨ ⎪ R m .Z 4 2 2 3 RT = 1,5 α α T = = . = ⎩ ⎪ ⎩ RT mT . Zα 3 5 3 ⇒ R < R < R p α T Chú ý: Ở đây ta đã chuẩn hóa R α = 1để dễ so sánh. (e là điện tích nguyên tố). DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 33: Đáp án D ( ) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định k = 3 d1 − d2 25 − 20,5 Ở hình 33.a ta có d1 − d2 = kλ ⎯⎯→ λ = = = 1,5cm 3 3 Ở hình 33.b ta có L − AB + L = −1. λ ⇔ L − 8 + L = − 1,5 2 2 2 2 max max max max Sử dụng chức năng SHIFT SOLVE để giải phương trình trên Nhập 2 2 8 1,5 max 20,6 cm X − + X = − ⇒ X = L ≈ Câu 34: Đáp án C *Khi bộ nguồn là ( ξ , r) R r I ξ I ξ ξ = = ⎯⎯⎯→ = = r + R r + r 2r ( 1) *Khi thay bộ nguồn bằng 3 nguồn giống nhau thì ⎧ ξ b = 3 3 3 3 ⎨ ξ ⇒ I′ = ξ = ξ = ξ ⎩rb = 3r rb + R 3r + r 4r Từ (1) và (2) ta có ( 2) 3ξ I′ = 4r = 1,5 ⇒ I′ = 1,5I I ξ 2r Câu 35: Đáp án A Bảo toàn động lượng: p p = pα + pX *Bình phương vô hướng ta được p = p + p + 2 p . p cos 2 2 2 p X α X α ϕ 2 2m 2 2 2 pK p − m p Km α Kα − mX K = X ⎯⎯⎯⎯→ cosϕ = ⇒ ϕ = 159° 2 2 m K.2 m . K Câu 36: Đáp án B α X Xα Khi đó điện áp với thang đo 100V thì ta đo được 26V. Độ chia nhỏ nhất của thang đo Vôn kế là DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN U = U ± ∆ U dc = 26 ± 1 (V) *Khi đo cường độ với thang đo 1A thì ta đo được 0,26A. Độ chia nhỏ nhất của thang đo Ampe kế là 0,02A. I = I ± ∆ I = 0, 26 ± 0,01( A) dc Trang 14 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER