Views
4 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định + Quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà vật có thể đi được trong khoảng thời gian một phần ba chu kì: ⎧ ⎛ ωT ⎞ Smax = 2Asin ⎜ ⎟ = 2Asin 60° ≈ 8,66 ⎪ ⎝ 6 ⎠ ⎨ cm. ⎪ ⎡ ⎛ ωT ⎞⎤ Smin = 2A ⎢1 − cos⎜ ⎟ = 2A[ 1− cos60° ] = 5 ⎪ 6 ⎥ ⎩ ⎣ ⎝ ⎠⎦ → S ≤ S ≤ S → S không thể là 9 cm min max Câu 23: Đáp án C + Từ đồ thị, ta thấy u và i vuông pha nhau → cos ϕ = 0 → P = 0 Tổng trở của mạch Câu 24: Đáp án A U 50 Z = = = 50Ω I 1 −6 5 qE 10 .10 + Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng của hệ ∆ l0 = = = 1cm k 10 + Sau khi cắt dây nối, vật A dao động điều hòa quanh vị trí lò xo không biến dạng với biên độ m 1 A = ∆ l0 = 1cm , và chu kì T = 2π = 2π = 2 s k 10 + Vật B chuyển động cùng chiều với điện trường dưới tác dụng của lực điện gây ra gia tốc −6 5 qE 10 .10 a = = = 0,1m / s m 1 2 + Chiều dài lò xo ngắn nhất lần đầu tiên ứng với khoảng thời gian 0,5T kể từ khi dây nối bị đứt, vật A đến vị trí lò xo bị nén 1cm → Khoảng cách giữa hai vật Câu 25: Đáp án B + Từ hình vẽ ta thu được Ta có: 1 2 2 ∆ d = 2 + 10 + .10.1 = 17 cm. ⎧ϕ = 60 ⎨ ⎩L = 0,3 Z Lω 0,3.173, 2 ϕ = = ⇔ ° = → = Ω R R R L tan tan 60 R 30 Câu 26: Đáp án A + Từ phương trình dao động ta thấy ảnh A’ cùng chiều, bằng một nửa vật → thấu kính là phân kì Dễ thấy ngay rằng vị trí đặt vật đúng bằng tiêu cự của thấu kính f = −18 cm DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 27: Đáp án A MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com + Hệ số công suất của đoạn mạch AB là U 2 R cos ϕ = = → U 2 R = UAM 2 UR + ( UL − UC ) 2 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định → U0R = U0AM = U0MB = 80V 2 2 ⎛ u ⎞ ⎛ AM u ⎞ BM + Điện áp tức thời giữa hai điểm AM và MB vuông pha nhau → ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ = 1 ⎝ U0AM ⎠ ⎝ U0BM ⎠ u = U − u = 80 − 48 = 64 V. 2 2 2 2 2 MB 0AM AM Câu 28: Đáp án A a ht 150 v R ⎧ ⎧ = ω ⎪ω = = = 5 + Ta có ⎨ → 2 ⎨ v 30 ⎩a ht = ω R ⎩ ⎪ R = A = 6 Câu 29: Đáp án D + Tại thời điểm t vật ở xa M nhất đến thời điểm t + ∆ t vật ở gần M nhất → ∆ t = 0,5T → T = 2∆ t + Tại thời điểm t vật ở biên → vật đến vị trí có tốc độ bằng một nửa tốc độ cực đại sau khoảng thời gian T ∆t = 12 6 Câu 30: Đáp án D + Công suất tiêu thụ của mạch AB khi chưa nối tắt tụ P = P = 180 W max + Khi nối tắt tụ, biểu diễn vecto các điện áp, ta thu được ϕ = 30° → Công suất tiêu thụ của mạch khi đó Câu 31: Đáp án C + Tại t = 0 vật đi qua vị trí cân bằng. → Tổng thời gian để lực kéo về triệt tiêu lần thứ ba là Câu 32: Đáp án C + Biểu diễn vecto các điện áp U = UAM + UMB Vì AM 2 x = + theo chiều âm. Lực kéo về của vật bị triệt tiêu khi vật đi qua vị trí 2 T ∆ t = + T = 2, 25s 8 u luôn vuông pha với uAM nên quỹ tích của M là đường tròn DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN nhận U là đường kính + Từ hình vẽ, ta có MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)