Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định + Quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà vật có thể đi được trong khoảng thời gian một phần ba chu kì: ⎧ ⎛ ωT ⎞ Smax = 2Asin ⎜ ⎟ = 2Asin 60° ≈ 8,66 ⎪ ⎝ 6 ⎠ ⎨ cm. ⎪ ⎡ ⎛ ωT ⎞⎤ Smin = 2A ⎢1 − cos⎜ ⎟ = 2A[ 1− cos60° ] = 5 ⎪ 6 ⎥ ⎩ ⎣ ⎝ ⎠⎦ → S ≤ S ≤ S → S không thể là 9 cm min max Câu 23: Đáp án C + Từ đồ thị, ta thấy u và i vuông pha nhau → cos ϕ = 0 → P = 0 Tổng trở của mạch Câu 24: Đáp án A U 50 Z = = = 50Ω I 1 −6 5 qE 10 .10 + Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng của hệ ∆ l0 = = = 1cm k 10 + Sau khi cắt dây nối, vật A dao động điều hòa quanh vị trí lò xo không biến dạng với biên độ m 1 A = ∆ l0 = 1cm , và chu kì T = 2π = 2π = 2 s k 10 + Vật B chuyển động cùng chiều với điện trường dưới tác dụng của lực điện gây ra gia tốc −6 5 qE 10 .10 a = = = 0,1m / s m 1 2 + Chiều dài lò xo ngắn nhất lần đầu tiên ứng với khoảng thời gian 0,5T kể từ khi dây nối bị đứt, vật A đến vị trí lò xo bị nén 1cm → Khoảng cách giữa hai vật Câu 25: Đáp án B + Từ hình vẽ ta thu được Ta có: 1 2 2 ∆ d = 2 + 10 + .10.1 = 17 cm. ⎧ϕ = 60 ⎨ ⎩L = 0,3 Z Lω 0,3.173, 2 ϕ = = ⇔ ° = → = Ω R R R L tan tan 60 R 30 Câu 26: Đáp án A + Từ phương trình dao động ta thấy ảnh A’ cùng chiều, bằng một nửa vật → thấu kính là phân kì Dễ thấy ngay rằng vị trí đặt vật đúng bằng tiêu cự của thấu kính f = −18 cm DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 27: Đáp án A MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com + Hệ số công suất của đoạn mạch AB là U 2 R cos ϕ = = → U 2 R = UAM 2 UR + ( UL − UC ) 2 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định → U0R = U0AM = U0MB = 80V 2 2 ⎛ u ⎞ ⎛ AM u ⎞ BM + Điện áp tức thời giữa hai điểm AM và MB vuông pha nhau → ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ = 1 ⎝ U0AM ⎠ ⎝ U0BM ⎠ u = U − u = 80 − 48 = 64 V. 2 2 2 2 2 MB 0AM AM Câu 28: Đáp án A a ht 150 v R ⎧ ⎧ = ω ⎪ω = = = 5 + Ta có ⎨ → 2 ⎨ v 30 ⎩a ht = ω R ⎩ ⎪ R = A = 6 Câu 29: Đáp án D + Tại thời điểm t vật ở xa M nhất đến thời điểm t + ∆ t vật ở gần M nhất → ∆ t = 0,5T → T = 2∆ t + Tại thời điểm t vật ở biên → vật đến vị trí có tốc độ bằng một nửa tốc độ cực đại sau khoảng thời gian T ∆t = 12 6 Câu 30: Đáp án D + Công suất tiêu thụ của mạch AB khi chưa nối tắt tụ P = P = 180 W max + Khi nối tắt tụ, biểu diễn vecto các điện áp, ta thu được ϕ = 30° → Công suất tiêu thụ của mạch khi đó Câu 31: Đáp án C + Tại t = 0 vật đi qua vị trí cân bằng. → Tổng thời gian để lực kéo về triệt tiêu lần thứ ba là Câu 32: Đáp án C + Biểu diễn vecto các điện áp U = UAM + UMB Vì AM 2 x = + theo chiều âm. Lực kéo về của vật bị triệt tiêu khi vật đi qua vị trí 2 T ∆ t = + T = 2, 25s 8 u luôn vuông pha với uAM nên quỹ tích của M là đường tròn DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN nhận U là đường kính + Từ hình vẽ, ta có MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT