Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Chu kì dao động điện từ của mạch LC lí tưởng: T = 2π LC http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 11: Đáp án A Phương pháp: Định luật Lenxo : Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó. Cách giải: Định luật Lenxo dùng để xác định chiều của dòng điện cảm ứng. Câu 12: Đáp án B Sóng vô tuyến có bản chất là sóng điện từ Câu 13: Đáp án C Phương pháp:Vận tốc tức thời v = x’ Cách giải: Ta có: x = Acos( ωt + ϕ ) ⇒ v = x′ = − ωAsin ( ωt + ϕ ) Câu 14: Đáp án D Phương pháp:Định luật bảo toàn cơ năng W = W đ + W t => W đ = W – W t Cách giải: Vật cách VTCB 4cm => x = 4cm ( ) 2 2 kA kx 20 0,05 2 − 0,04 2 Động năng: Wd = W − Wt = − = = 0,009J 2 2 2 Câu 15: Đáp án C Phương pháp:Chu kì dao động là thời gian vật thực hiện hết một dao động toàn phần ∆t l Công thức: T = = 2π (N là số dao động toàn phần thực hiện trong thời gian ∆t) N g Cách giải: Ta có: ⎧ ∆t l ⎪T1 = = 2π ⎪ 12 g T 16 l ⎨ ⎪ ∆t l − 2l T2 12 l − 2l ⎪ T2 = = 2π ⎩ 16 g Câu 16: Đáp án D 1 ⇒ = = ⇒ l = Phương pháp:Năng lượng điện trường trong tụ điện: W 48cm C 2 Q = 2C ε S Điện dung của tụ điện phẳng: C = (d là khoảng cách giữa hai bản tụ) 4π d DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Cách giải: Khi ngắt tụ ra khỏi nguồn điện thì điện tích Q không đổi. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Khoảng cách giữa hai bản tụ giảm đi => điện dung C của tụ tăng => năng lượng điện trường trong tụ giảm. Câu 17: Đáp án A Phương pháp:Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là λ Cách giải: Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm => λ = 80cm Tốc độ truyền sóng v = λ/T = λf = 0,8.500 = 400m/s Câu 18: Đáp án C Phương pháp: Vị trí vân sáng xs = ki Cách giải: + Khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và bậc 5 ở cùng một phía vân trung tâm là 3mm => 5i – 2i = 3mm => i = 1mm. + M ở trên vân trung tâm => x M = 0mm; x N = 1mm + Số vân sáng quan sát trên được trên vùng giao thoa MN bằng số giá trị k nguyên thoả mãn: 0 ≤ ki ≤11 ⇔ 0 ≤ k ≤11⇒ k = 0;1;2;...;11 Có 12 giá trị của k thoả mãn => có 12 vân sáng. Câu 19: Đáp án B C1C 2 Phương pháp:Điện dung của bộ tụ ghép nối tiếp và song song: Cnt = ; C = C + C C + C Cách giải: C1C 2 3.6 C 1 nối tiếp C2 ⇒ C12 = = = 2 µ F C + C 3+ 6 1 2 C 12 song song với C 3 ⇒ C123 = C12 + C3 = 2 + 9 = 11µ F Câu 20: Đáp án A Phương pháp: Tần số: số dao động toàn phần thực hiện trong 1s Tốc độ cực đại vmax = ωA Cách giải: 1 2 // 1 2 Tần số: f = ω/2π = 3Hz => trong mỗi giây chất điểm thực hiện được 3 dao động toàn phần. Tốc độ cực đại: v max = ωA = 6π.5 = 30π cm/s Câu 21: Đáp án A DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Phương pháp:Công thức lượng giác cos(a – b) = cosa.cosb + sina.sinb Cách giải: MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT