Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Ta có : ⎛ 3 1 ⎞ x = a 3 cosωt + asinωt = 2a ⎜ cos ωt. + sin ωt. 2 2 ⎟ ⎝ ⎠ http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎛ π π ⎞ ⎛ π ⎞ = 2a ⎜cos ωt.cos + sin ωt.sin ⎟ = 2a cos⎜ωt − ⎟ ⎝ 6 6 ⎠ ⎝ 6 ⎠ => Biên độ và pha ban đầu lần lượt là: 2a và –π/6. Câu 22: Đáp án B Phương pháp:Sử dụng hệ thức vuông pha của i và u Cách giải: Ta có: Lại có: ( ) ( ) 2 2 ⎧ 1,8 1,2 ⎧ 1 1 ⎪ + = 1 2 2 2 2 2 2 I0 9 I0 U = ⎧ = i u ⎪ 0 ⎪ I0 9 ⎪ + = 1⇒ 2 2 ⎨ ⇒ 2 2 ⎨ ⇒ ⎨ 2 9 I0 U0 ⎪( 2,4) ( 0,9) ⎪ 1 4 U 0 = 1 = ⎪ 2 ⎪ + = ⎩ 4 2 2 I U0 9 0 U ⎪ ⎩ 0 ⎩ 2 2 2 −6 CU0 LI0 LI0 1,6.10 .9 = ⇒ C = = = 64µ F 2 2 2 U o 0 4 Câu 23: Đáp án A Phương pháp:Lực Lorenxo đóng vai trò là lực hướng tâm. Độ lớn lực Lorenxo và lực hướng tâm: Cách giải: Ta có: ( α ( )) ⎧ f = q Bvsin α; = B, v ⎪ ⎨ 2 mv ⎪ Fht = ⎩ R 2 −31 8 mv mv 9,1.10 .10 e Bvsinα = ⇒ R = = = 1,1375 m . −19 −2 R e Bsinα 1,9.10 .5.10 .sin 90 Câu 24: Đáp án A Phương pháp:Cường độ dòng điện Công suất tiêu thụ: P I 2 . R Sử dụng bất đẳng thức Cosi Cách giải: Cường độ dòng điện chạy trong mạch: = E I = r + R + R 1 2 E 12 12 I = = = r + R + R 0,1+ 1,1 + R 1,2 + R DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 2 2 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Công suất tiêu thụ trên R 2 : 2 2 2 2 2 ⎛ 12 ⎞ 12 . R 12 2 = 2 = ⎜ ⎟ . 2 = = 2 2 2 1,2 + R2 1,2 + 2,4R2 + R2 1, 2 R2 R2 P I R R ⎝ ⎠ + + 2,4 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 ⎛1,2 ⎞ ⇒ P ⇔ ⎜ + R + 2, 4⎟ 2max 2 ⎝ R2 ⎠min 2 2 2 1, 2 1,2 1,2 Áp dụng bất đẳng thức Cosi ta có: + R2 ≥ 2 . R2 ⇒ P2max ⇔ = R2 ⇒ R2 = 1, 2Ω R R R Câu 25: Đáp án C 2 2 2 Phương ph́p :Áp dụng công thức tính mức cường độ âm Cách giải : Tam giác ONM là tam giác vuông cân nên ta dễ dàng chứng minh được OM = Vâỵ mức cường độ âm tại H là Câu 26: Đáp án A Từ đồ thị ta có chu kỳ dao động của dòng điện là OM 2 LH = LM + 20log = 14,75 + 20log = 16dB OH 3 T 5 2 2π 2π = − = 0,01s ⇒ T = 0,02s ⇒ ω = = = 100 π rad / s 2 3 3 T 0,02 Tổng trở của mạch là 2 OH 3 1 1 2 2 Z = = = 20 Ω ; R = Z = 20Ω ⇒ Z = R + Z = 20 2Ω C −3 ωC 10 C C 100 π. 2 π U 0 120 3 Cường độ dòng điện cực đại chạy trong mạch là I0 = = = 3 6A Z 20 2 Độ lệch pha giữa u và i là Z C 20 π tanϕ = − = − = −1⇒ ϕ = − R 20 4 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết