Views
6 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Ta có : ⎛ 3 1 ⎞ x = a 3 cosωt + asinωt = 2a ⎜ cos ωt. + sin ωt. 2 2 ⎟ ⎝ ⎠ http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎛ π π ⎞ ⎛ π ⎞ = 2a ⎜cos ωt.cos + sin ωt.sin ⎟ = 2a cos⎜ωt − ⎟ ⎝ 6 6 ⎠ ⎝ 6 ⎠ => Biên độ và pha ban đầu lần lượt là: 2a và –π/6. Câu 22: Đáp án B Phương pháp:Sử dụng hệ thức vuông pha của i và u Cách giải: Ta có: Lại có: ( ) ( ) 2 2 ⎧ 1,8 1,2 ⎧ 1 1 ⎪ + = 1 2 2 2 2 2 2 I0 9 I0 U = ⎧ = i u ⎪ 0 ⎪ I0 9 ⎪ + = 1⇒ 2 2 ⎨ ⇒ 2 2 ⎨ ⇒ ⎨ 2 9 I0 U0 ⎪( 2,4) ( 0,9) ⎪ 1 4 U 0 = 1 = ⎪ 2 ⎪ + = ⎩ 4 2 2 I U0 9 0 U ⎪ ⎩ 0 ⎩ 2 2 2 −6 CU0 LI0 LI0 1,6.10 .9 = ⇒ C = = = 64µ F 2 2 2 U o 0 4 Câu 23: Đáp án A Phương pháp:Lực Lorenxo đóng vai trò là lực hướng tâm. Độ lớn lực Lorenxo và lực hướng tâm: Cách giải: Ta có: ( α ( )) ⎧ f = q Bvsin α; = B, v ⎪ ⎨ 2 mv ⎪ Fht = ⎩ R 2 −31 8 mv mv 9,1.10 .10 e Bvsinα = ⇒ R = = = 1,1375 m . −19 −2 R e Bsinα 1,9.10 .5.10 .sin 90 Câu 24: Đáp án A Phương pháp:Cường độ dòng điện Công suất tiêu thụ: P I 2 . R Sử dụng bất đẳng thức Cosi Cách giải: Cường độ dòng điện chạy trong mạch: = E I = r + R + R 1 2 E 12 12 I = = = r + R + R 0,1+ 1,1 + R 1,2 + R DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 2 2 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Công suất tiêu thụ trên R 2 : 2 2 2 2 2 ⎛ 12 ⎞ 12 . R 12 2 = 2 = ⎜ ⎟ . 2 = = 2 2 2 1,2 + R2 1,2 + 2,4R2 + R2 1, 2 R2 R2 P I R R ⎝ ⎠ + + 2,4 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 ⎛1,2 ⎞ ⇒ P ⇔ ⎜ + R + 2, 4⎟ 2max 2 ⎝ R2 ⎠min 2 2 2 1, 2 1,2 1,2 Áp dụng bất đẳng thức Cosi ta có: + R2 ≥ 2 . R2 ⇒ P2max ⇔ = R2 ⇒ R2 = 1, 2Ω R R R Câu 25: Đáp án C 2 2 2 Phương ph́p :Áp dụng công thức tính mức cường độ âm Cách giải : Tam giác ONM là tam giác vuông cân nên ta dễ dàng chứng minh được OM = Vâỵ mức cường độ âm tại H là Câu 26: Đáp án A Từ đồ thị ta có chu kỳ dao động của dòng điện là OM 2 LH = LM + 20log = 14,75 + 20log = 16dB OH 3 T 5 2 2π 2π = − = 0,01s ⇒ T = 0,02s ⇒ ω = = = 100 π rad / s 2 3 3 T 0,02 Tổng trở của mạch là 2 OH 3 1 1 2 2 Z = = = 20 Ω ; R = Z = 20Ω ⇒ Z = R + Z = 20 2Ω C −3 ωC 10 C C 100 π. 2 π U 0 120 3 Cường độ dòng điện cực đại chạy trong mạch là I0 = = = 3 6A Z 20 2 Độ lệch pha giữa u và i là Z C 20 π tanϕ = − = − = −1⇒ ϕ = − R 20 4 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER