Views
4 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com L Từ ( 2 ),( 3) ⇒ ϕ = ⇒ = 3 ⇒ Z = 60 3 ( Ω ) 1 π 3 Z R ⇒ U = I Z = V 0 01 RL 120 2 ( ) L http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định U 0 ⎛ π ⎞ → i = cos 100π t + ϕu = 2 2 cos⎜100π t + ⎟ A R ⎝ 4 ⎠ Khi RLC nt → cộng hưởng: ( ) Câu 34: Đáp án A ⎧d1 = 20cm ⎧d2 = ? Lúc đầu ⎨ lúc sau ⎨ ⎩d1 ′ > 0 ⎩d2 ′ = − 20cm Lúc đầu ảnh thật nên vật và ảnh ngược chiều nhau, lúc sau ảnh ảo nên vật và ảnh cùng chiều nhau và hai ảnh có cùng độ lớn nên k 1 = - k 2 ⎧ d′ 1 k1 = − ⎪ d ⎨ ⎪ d k2 = − ⎪⎩ d2 ⎯⎯⎯→ d′ d = − d′ d = − 20.30 = 600 cm 1 k1 =−k2 2 1 2 1 2 ′ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ⎧d′ 1 = 60cm = + = + ⇒ + = + ⇒ f d 600 ⎨ 1 d1 ′ d2 d2 ′ 30 d1 ′ − 20 ⎩d1 ′ = − 10cm < 0 d′ f d . d′ 30.60 d + d′ 30 + 60 1 1 ⇒ = = = 1 1 Câu 35: Đáp án B 20cm q Phương pháp : Áp dụng công thức tính cường độ điện trường E = k r 2 1 Giả sử điện tích q 2 là điện tích dương ta có cường độ điện trường tại C được biểu diễn bằng hình vẽ sau Cường độ điện trường tại C là tổng hợp của hai điện trường vuông góc đặt tại A và B gây ra do đó độ lớn cường độ điện trường tại B do điện tích q 2 gây ra tại C là 7 2 2 2 4 2 9 4 2 1 ( ) ⎛ 3.10 ⎞ = − = − ⎜ = 2 ⎟ E E E 5.10 9.10 . 4.10 V / m ⎝ 0,3 ⎠ Độ lớn điện tích q 2 là Câu 36: Đáp án B Ta có sơ đồ thí nghiệm q r r . E 0,3 .4.10 k 9.10 2 2 4 2 −7 E2 = k ⇒ q 2 2 = = = 4.10 C 9 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định λD x a = ⇒ = = = ⎯⎯⎯→ 5,6 ≥ ≥ 3,8 a kλ 0,6.10 . k k −3 −3 M 5, 4.10 .10 9 1,6≤2,4 xM k D k −6 ⎧k = 4 → D = 2, 25m T T 7T ⎨ ⇒ ∆ = + = ⎯⎯⎯→∆ = ⎩k = 5 → D = 1,8m 2 12 12 Câu 37: Đáp án D T = 2,4s t t 1, 4s Phương pháp:Mạch điện xoay chiều có R thay đổi Cách giải: Điều chỉnh R đến giá tri ̣ 80Ω thì công suất tiêu thụ trên biến trở cực đại 2 R r ZL ZC 2 ( ) 80 ( 1) ⇒ = + − = Khi đó tổng trở của đoạn mạch là số nguyên và chia hết cho 40 ⇒ Z = 40n (n là số nguyên) 2 2 2 2 2 ( ) ( ) 40 ( 80 ) ( ) ( 40 ) ( 2) ⇒ Z = R + r + Z − Z = n ⇔ + r + Z − Z = n AB L C L C Tƣ̀ (1) và (2) ta có: ( ) ( ) 2 2 ⎧ 2 2 2 2 ⎪r + Z L − ZC = 80 ⎧ ⎪r + Z L − ZC = 80 ⎨ ⇔ 2 2 2 ⎨ ⇒ r = n − 2 2 2 2 ⎪⎩ ( 80 + r) + ( Z L − ZC ) = ( 40n) ⎪⎩ 80 + 160r + r + ( Z L − ZC ) = ( 40n) Hệ số công suất của đoạn MB là: cosϕ 2 10n − 80 Có: cosϕMB ≤1 ⇔ ≤1⇒ n ≤ 4 80 + Với n = 4 ⇒ cosϕ MB = 1 2 10.3 − 80 + Với n = 3 ⇒ cosϕ MB = = 0,125 80 Câu 38: Đáp án B Theo bài ra ta có ( ) MB r = = ( ) 2 r + Z L − ZC g mA + mB − qE A = ∆ l0 = = 8 cm k 2 AB 2 10 −80 n 80 2 10 80 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG