Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1 T + NaHCO 3 :RCOOH + NaHCO 3 → CO 2 3 2 mol 0,03 0,03 ( ) H ( 4) 2 ( ) 1 n E 2 E ( ) 1 1 + Na : RCH2OH, H2O + Na → H2 4 2T 2 ( ) 1 RCOOH + Na → H2 5 2 mol 0,03 0,015 ⇒ n = 0,09 − 0,015 = 0,075mol ⇒ n = 0,075 x 2x2 = 0,3mol 11,7 ME 39 0,3 ⇒ = = ⇒ trong E có CH OH ( X ) và ancol R 'CH OH ( Y ) n = n = 0,03x2 = 0,06mol⇒ n = 0,09 = 0,06 = 0,03mol ( ) RCOOH ( ) O2 2 O2 1 E pu 3 ( ) n = 0,03x2 + 0,06 = 0,12mol. Gọi X,Y phản ứng lần lượt là x 1, y 1; số mol X,Y dư lần lượt là x , y ⇒ x + y = 0,12 ⇒ x + y = 0,18; x = 3y ⇒ x = 0,135; y = 0,045. 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0,12 y > x ⇒ y > = 0,06 mol⇒ n > 0,06 + 0,045 = 0,105mol. 2 Vì 1 1 1 Y 7,38 Ta có mX > 0,135.32 = 4,32gam ⇒ mY < 11,7 − 4,32 = 7,38gam ⇒ MY < ⇒ MY < 70 0,105 ⎧ ⎪x1 + y1 = 0,12 ⎧x1 = 0,015 -TH1: Y là C2H5OH : ⇒ ⎨ ⇒ ⎨ ⎪⎩ 32( x + 0,135) + 46( y + 0,045) = 11,7 ⎩y = 0,105 > x Theo đó: ( ) Y 1 1 1 1 m = 0,105 + 0,045 x 46 = 6,9gam. Chọn đáp án A. ⎪⎧ x1 + y1 = 0,12 ⎧x1 = 0,09 -TH2: Y là C3H7OH ⇒ ⎨ ⇒ ⎨ ⎪⎩ 32( x + 0,135) + 60( y + 0,045) = 11,7 ⎩y = 0,03 < x Câu 35: Đáp án D ⎧Mg⎫ + Ag − Sơ đồ quá trình: { 2+ NO Cu 3 } 1 1 1 1 ⎧Ag⎫ ⎪ ⎪ + H2SO4 Y : ⎨Cu⎬ ⎯⎯⎯⎯→ SO 2 ⎪ 0,285mol Fe ⎪ ⎧MgO ⎫ ⎨ ⎬ + → ⎩ ⎭ ⎨ ⎬ ⎩Fe Fe2O3 ⎭ ⎧Mg ( NO ⎩ ⎭ ⎪ 3 ) ⎫ 9,2gam 2 ⎪ 1.NaOH Z : 8,4gam ⎨ ⎬ ⎯⎯⎯⎯→ 0 2.t C/O2 ⎪⎩ Fe( NO3 ) 2 ⎪⎭ Gọi số mol Mg là x mol, Fe trong Y là y mol và Fe trong Z là z mol. ( ) ⎧ 24x + 56 y + z = 9,2 ⎧x = 0,15mol ⎪ ⎪ Ta có hệ phương trình: ⎨2x + 3y + 2z = 2x0, 285 ⇒ ⎨y = 0,07mol ⎪4 x 80z 8,4 ⎪ ⎩ − + = ⎩z = 0,03mol 2 ( tm) ( loai) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 0,1x56 Theo đó, % m trong X= x100% = 60,87%. 9,2 Câu 36: Đáp án A Ta có: Gọi n 48, 2 − 43,4 16 BTKL ⎯⎯⎯→ O = = 0,3mol ⎧KMnO 4 : a mol ⎧158a + 122,5b = 48,2 ⎧a = 0,15mol ⎨ → ⎨ → ⎨ ⎩KClO 3 : b mol ⎩0,3x2 + 0,675x2 = 5a + 6b ⎩b = 0,2mol ⎧KMnO : amol BTNT 4 BTNTClo ⎯⎯⎯→ ⎨ ⎯⎯⎯⎯→ HCl = + + − = KClO 3 : b mol ⎩ Câu 37: Đáp án D n 0,35 0,15x2 0,675x2 0, 2 1,8mol Nhận xét: nếu 1 mol NaOH cho vào X mà phản ứng hết => chỉ tính riêng 1 mol NaNO 3 trong Y cô cạn cho 1 mol NaNO 2 đã nặng 69gam > 67,55gam rồi → chứng tỏ Y gồm x mol NaNO 3 +ymol NaOH dư. ⇒ có hệ x + y = 1mol và 69x + 40y = 67,55gam ⇒ x = 0,95mol; y = 0,05mol. Chú ý thêm NaOH + Y → 0,05mol khí ⇒ X chứa 0,05mol NH4NO 3. Sơ đồ: ⎪⎧ ⎫ 2+ Mg :0,4mol − ⎪ Mg + HNO ( ) 3 → + NO H :0,1mol 3 + N;O + H2O. ⎨ ⎬ + 0,4mol 1,2mol ⎪⎩ NH 4 :0,05mol 0,95mol ⎪⎭ =>bảo toàn điện tích có n + = H con du 0,1mol. Bảo toàn nguyên tố H có n = 0,45mol ⇒ n = 0,3mol (theo bảo toàn O ). H2O Tiếp tục bảo toàn nguyên tố N có n Nspk = 0,2mol⇒ mspk = mN + mO = 7,6gam. Câu 38: Đáp án B Cách 1: Biến đổi peptit- quy về đipeptit giải đốt cháy kết hợp thủy ngân. 0,1molT → 0,56mola min o axit ⇔ 0,28mol đipeptit=>cần 0,18mol H2O để biến đổi. =>phương trình biến đổi: 1T + 1,8H 2O → 2,8E2 (đipeptit dạng CmH2mN2O 3 ). Ospk Đốt cháy ( 13, 2 + 32,4x) gam đipeptit E ( 2,8x mol) 2 ⇔ cần 0,63molO 2 n n 0,63 x 2 2,8x 3 : 3 2,8x 0,42 mol. =>thu được: = = ( + + ) = ( + ) dipeptit CO2 H2O ( ) ( ) ⇒ m = 13,2 + 32, 4x = 14x 2,8x + 0,42 + 76x 2,8x ⇒ giải x = 1/ 30 mol. Đồng nhất số liệu toàn bộ về 0,1molT (gấp 3 lần các số liệu ở phản ứng đốt cháy). ∑ n : n a min o axit T = 5,6 cho biết T gồm 5 ∑ 0, 42C + 0,14 = n = 1,54 ⇔ 3C + C = 11. X Y CO2 X Y 0,04 mol peptapeptit E và 0,06 mol hexapeptit E 6 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ⇒ CX = 2 và CY = 5 (do MX < MY nên trường hợp CX = 3;C Y = 2 loại ). MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.