Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn ⇒ T gồm 5 a 0,04E dạng ( Gly) ( Val) 5−a b 0,06 mol E dạng ( Gly) ( Val) và 6 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 6−b http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ∑ n 0,04a 0,06b 0,42 2a 3b 21 Gly (điều kiện : 1 a 4;1 b 5 ⇒ = + = ⇔ + = =>nghiệm nguyên duy nhất thỏa mãn là a 3;b 5 T1 E5 ≤ ≤ ≤ ≤ ). 3 2 = = ⇒ ≡ là ( Gly) ( Val ) =>Phân tử khối của peptit T 1 bằng 75 x 3 + 117 x 2 − 4 x18 = 386 Cách 2: Quy T về C2H3NO,CH 2,H2O. Xét 0,1molT :n H O = nT = 0,1mol. n = n + n = 0,42 + 0,14 = 0,56 mol. Đặt n C2H3NO X Y CH 2 2 = x mol. Giả sử 13, 2gam T gấp k lần 0,1molT ⇒ 13,2gam T chứa 0,56k molC H NO, kx molCH ,0,1mol H O ⇒ m = 13,2 = 57x 0,56k + 14kx x 0,1k 2 3 2 2 T n = 2,25.n + 1,5.n ⇒ 0,63 = 2, 25x 0,56k + 1,5kx CO2 C2H3NO CH2 Giải hệ có: k = 1/ 3;kx = 0,14 ⇒ x = 0,14 :1/ 3 = 0, 42mol. TH1: ghép 1 CH 2 vào X ⇒ X là Ala và Y là Gly ⇒ MX > MY → trái giả thiết → loại .! TH2: ghép 0, 42 : 0,12 = 3 nhóm CH2 vào Y ⇒ X là Gly và Y là Val → ổn.! Lại có: số mắt xích trung bình = 0,56 : 0,1 = 5,6 ⇒ T1 là pentapeptit và T 2 là hexapeptit đến đây giải+ biện luận tìm T 1 và T 2 như cách 1 Câu 39: Đáp án D ⎧Fe ⎪Fe3O4 ⎨ ⎪ ⎪ ⎩FeCO Sơ đồ hai quá trình phản ứng: Fe( O H) Bảo toàn N có: NO3 trong muoi ⎫ ⎪ ⎬ ⎪ ⎧0,03mol ⎫ + HCl FeCl 2 ⎪ CO 2 ⎪ ⎯⎯⎯→ { } + H2O 1 FeCl ⎨ 3 H ⎬+ 2 ⎪ ⎪ ⎪⎩ 0,04mol⎪⎭ m gam 3 ⎧0,06 mol ⎫ ⎪ 3 + HNO Fe 3 ( NO3 ) 2 NO ⎭ ⎧⎪ ⎫⎪ ⎪ ⎪ ⎯⎯⎯⎯→ H 0,57 mol ⎨ 2O 2 Fe( NO ⎬+ ⎨ + 3 ) CO ⎬ ⎪⎩ 3 ⎪⎭ ⎪ 2 ⎪ ⎪⎩ 0,03mol⎪⎭ 41,7 gam ∑ ∑ n 0,57 0,06 0,51mol m 41,7 0,51x62 10,08gam. − = − = → = − = ( ) 2 3 2 3 2 2Fe O H = Fe O .3H O;FeCO = FeO.CO → bỏ CO 2,H2O không ảnh hưởng quá trình+ yêu cầu: 3 Sơ đồ được rút gọn như sau: ?gam ⎧ ⎪ O ⎨ ⎪ Fe ⎩ 10,08gam ⎫ ⎪ ⎬ ⎪ ⎭ Fe FeCl { } H 2 H2O ( 1 FeC ) + HCl 2 3 ⎯⎯⎯→ + + m gam 0,04 mol ( ) ( ) ⎫⎪ ( ) ⎬ NO H ( ) 2O 2 ⎧⎪ Fe NO ⎯⎯⎯⎯→ + + + HNO3 3 2 0,57 mol ⎨ ⎪⎩ Fe NO3 3 ⎪⎭ 0,06 mol 0,285mol DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 41,7 gam Bảo toàn nguyên tố H có: n H O o( 2) = 0,57 : 2 = 0,285mol → n = 0,165mol. 2 O ( ) . . MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Theo đó, n H Oo( 1) 2 = 0,165mol → bảo toàn H có n HCl = 0,41mol. http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định → m = m + m = 10,08 + 0,41x 35,5 = 24,635gam. Fe Cl Câu 40: Đáp án C − CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → − COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO 3. − COOH + NH → − COONH . Xét số liệu giả thiết: 3 4 n = 0,0375mol ⇒ n + tạo thành từ tráng bạc = 0,01875mol. Mà Ag NH 4 ∑ n ⇒ n = 0,02 − 0,01875 = 0,00125mol = + + gocmuoi NH4 0,02mol NH4 tao thanh tu axit So sánh khối lượng của X và muối amoni (CHO với COONH 4;COOH với COONH 4 ) = 0,01875x 62 − 29 = 0,61875gam. Khối lượng tăng từ phản ứng tráng bạc ( ) = 0,00125x 62 − 45 = 0,02125gam. Khối lượng tăng từ axit ( ) m = 1,86 − 0,61875 + 0,02125 = 1,22gam. Theo đó, giá trị ( ) ----- HẾT ----- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER