Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⇒ Monome cần dùng là Buta–1,3–đien Câu 10: Đáp án B Các oxit của các kim loại đứng sau nhôm (Al) mới có khả năng tác dụng với H 2 Câu 11: Đáp án C Các kim loại Al,Fe, Cr không tác dụng với HNO 3 đặc nguội và H 2 SO 4 đặc nguội vì tạo lớp màng oxit bền vững bao bọc xung quanh bề mặt kim loại ngăn không cho phản ứng xảy ra Câu 12: Đáp án B Thủy tinh hữu cơ(plexigas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp metyl metacrylat. Metyl meacrylat có công thức hóa học là CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 Câu 13: Đáp án C Ta có n Fe/m gam = n H2 = 0,1 mol. ⇒ m Fe/m gam = 5,6 gam ⇒ m Fe/2m gam = 11,2 gam Câu 14: Đáp án C Dựa vào dãy hoạt động hóa học của các kim loại ta có: Tính khử của Cu < Zn < Mg Câu 15: Đáp án C Để gọi tên của este (RCOOR') ta đọc theo thứ tự: Tên R' + Tên RCOO + at ⇒ Tên gọi của C 2 H 3 COOCH 5 là metyl propionat. Câu 16: Đáp án A Số chất hòa tan Cu(OH) 2 ở điều kiện thường gồm: Axit axetic, glixerol và glucozơ Câu 17: Đáp án D Đồng phân bậc I của amin có công thức phân tử C 4 H 11 N gồm: (1) CH 3 –CH 2 –CH 2 –CH 2 –NH 2 || (2) CH 3 –CH 2 –CH(CH 3 )–NH 2 (3) CH 3 –CH(CH 3 )–CH 2 –NH 2 || (4) CH 3 –C(CH 3 ) 2 –NH 2 Câu 18: Đáp án D A → 3FeO + 10HNO 3 → 3Fe(NO 3 ) 3 + NO↑ + 5H 2 O. B → Fe 2 O 3 + 3H 2 SO 4 → Fe 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 O. C → Fe(OH) 3 + 3HCl → FeCl 3 + 3H 2 O. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN D → Fe + H 2 SO 4 loãng → FeSO 4 + H 2 ↑ Câu 19: Đáp án B Ta có phản ứng: C 2 H 5 NH 2 + HCl → C 2 H 5 NH 3 Cl MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảo toàn khối lượng → m HCl = 22,2 - 11,25 = 10,95 gam ⇒ n HCl =0,3 mol ⇒ a = 0,3 0,2 = 1,5M Câu 20: Đáp án C Số kim loại có khả năng tác dụng với H 2 Ô ở điều kiện thường tạo bazo gồm: Na, Ca và K Câu 21: Đáp án A Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH gồm: H 2 NCH 2 COOH và CH 3 COOH Câu 22: Đáp án B + Dùng BaCO 3 vì: BaCO 3 + 2NaHSO 4 → BaSO 4 ↓ trắng + CO 2 ↑ + Na 2 SO 4 + H 2 O BaCO 3 + 2HCl → BaCl 2 + CO 2 ↑ BaCO 3 không tác dụng với NaCl. Câu 23: Đáp án B Vì có kim loại dư ⇒ đó là Cu. Ta có các phản ứng: Fe 2 O 3 + 6HCl → 2FeCl 3 + 3H 2 O. Sau đó: Cu + 2FeCl 3 → 2FeCl 2 + CuCl 2 (Vì Cu dư ⇒ FeCl 3 hết). ⇒ Muối trong dung dịch X gồm có FeCl 2 và CuCl 2 Câu 24: Đáp án A Ta có n Este = 0,05 mol ⇒ n Ancol = 0,05 mol. ⇒ M Ancol = 2,3 ÷ 0,05 = 46 ⇒ Ancol Y là C 2 H 5 OH. + Bảo toàn nguyên tố của este ⇒ CTCT của este là CH 3 COOC 2 H 5 Câu 25: Đáp án B Các chất phản ứng với Cu(OH) 2 /OH – cho dung dịch màu xanh lam phải có tính chất của poliancol. ⇒ Các chất thỏa mãn là fructozơ và glucozơ ⇒ Chọn B. Chú ý: Val-Gly-Ala có phản ứng màu biure nhưng tạo dung dịch phức chất màu tím. Câu 26: Đáp án D kim loại M là Fe; phi kim X là Cl 2 . Quá trình phản ứng: Fe dư + Cl 2 → chất rắn Y gồm Fe và FeCl 2 . Y + H 2 O → dung dịch Z gồm {FeCl 2 + FeCl 3 }. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN AgNO 3 + dung dịch Z → chất rắn G gồm {AgCl và Ag}↓ || khi G + HNO 3đặc, nóng, dư thì Ag phản ứng tạo NO 2 ↑; AgCl không phản ứng → chất rắn F. Theo đó, đáp án đúng cần chọn là D. Trang 10 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì