Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vậy có 5 A . C + 13 A . C + A . C = 111300 cách. 2 2 2 2 2 3 15 13 15 5 15 5 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Cách 2 + Bước 1: chọn 2 trong 15 nam làm tổ trưởng và tổ phó có + Bước 2: chọn 3 tổ viên, trong đó có nữ. 2 - Trường hợp 1: chọn 1 nữ và 2 nam có 5C cách. 2 - Trường hợp 2: chọn 2 nữ và 1 nam có 13C cách. 3 - Trường hợp 3: chọn 3 nữ có C cách. . 5 + 13 + = 111300 cách. 2 2 2 3 Vậy có A15 ( C13 C5 C5 ) Câu 5: Đáp án C Chọn 2 trong 18 điểm có 5 13 5 2 A 15 cách. 2 2 C = cách chọn. Suy ra ( ) 18 253 n Ω = C 18 = 153. Gọi A là biến cố: “đoạn thẳng nối 2 trong 18 điểm cắt cả hai trục tọa độ”. Để đoạn thẳng nối hai điểm cắt cả hai trục tọa độ thì hai điểm đó phải ở góc phần tư thứ I và III hoặc ở góc phần tư thứ II và IV. Có tất cả C C + = đoạn như vậy. Suy ra ( ) 39 1 1 1 1 3 5 C4C6 39 Vậy xác suất cần tìm là P ( A) Câu 6: Đáp án D ( ) ( ) n A 39 13 = = = . n Ω 153 51 n A = . 5 5 5 5 Có C C C C cách chia 20 bạn thành 4 nhóm A,B,C,D. 20 15 10 5 Suy ra số phần tử của không gian mẫu là: ( ) 5 5 5 5 n Ω = C C C C . Gọi X là biến cố: “có 5 bạn nữ cùng thuộc một nhóm”. 20 15 10 5 5 5 5 Với 5 bạn nữ thuộc nhóm A sẽ có C C C cách chia các bạn nam vào 3 nhóm còn lại. 15 10 5 Do vai trò các nhóm như nhau nên sẽ có có 5 bạn nữ cùng thuộc một nhóm. n X = 4. C C C Suy ra ( ) 5 5 5 15 10 5 Vây xác suất cần tìm là: P ( X ) Câu 7: Đáp án A Giả thiết bài toán cho ta 4.C C C cách chia các bạn vào các nhóm A, B, C, D trong đó 5 5 5 15 10 5 = 4. C C C 4 1 C C C C = = 3876 . 5 5 5 15 10 5 5 5 5 5 5 20 15 10 5 C20 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn a + + b + = ( a − b) ⎧⎪ a b ⇔ 2 2 2 ⎨ ( b 3) ( a 1) ( ab 4) ( ) ⎧⎪ 2 1 2 1 2 2 − 2 = 1 ⎨ + − = + ⎪⎩ b + 3 a − 1 = ab + 4 ⎪⎩ www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎧ 13 a 2b 1 a = ⎧ ⎪ = + ⎧a = 1+ 2b ⎪ 5 ⇔ ⎨ ⇔ 2 ⎨ ⇔ ⎨ . ⎪⎩ ( b + 3) 2b = b + 2b + 4 ⎩5b = 4 ⎪ 4 b = ⎪⎩ 5 5 − = 9. Do đó ( a b) Câu 8: Đáp án C Ta có ⎛ 5 ⎞ ⎛ 5 ⎞ x 3 − x 3 − 3x − 5 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ x x lim = lim ⎝ ⎠ = lim − x ⎝ ⎠ = −1. x x 2 1 2 1 x x x x x→−∞ 2 x→−∞ x→−∞ 9 + 2 −1 x 9 + − x 9 + − 2 2 Câu 9: Đáp án B g x = f x − x . Xét hàm số ( ) ( ) Do f ( x ) liên tục trên đoạn [ a; b ] nên g ( x ) cũng liên tục trên đoạn [ ; ] g a = f a − a = b − a; g b = f b − b = a − b. Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ∃ ∈ ; : = 0. Khi đó g ( a) . g ( b) = −( a − b) 2 < 0 . Suy ra c ( a b) g ( c) a b . Vậy phương trình đã cho có nghiệm trong khoảng ( ; ) Câu 10: Đáp án A Ta có f '( x) Do nên = 2 x x 1 0, x ( x ) − 2 2 + 1 2 ( x + x + 1) 3 + + > ∀ ∈ R và ( x) f ' 1 ≤ 0 ⇔ 2x + 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ − . 4 x + x + 1 2 2 2 a b . 4 ⎛ 2 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ 1 x + x + 1 = ⎜ x − ⎟ + ⎜ x + ⎟ + > 0, ∀x ∈ R ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ 2 ( x) f ' Do đó tập nghiệm của bất phương trình ≤ 0 là 4 x + x + 1 Câu 11: Đáp án C Điểm cực trị là M ( − 2;2) và N ( 0; − 2) y D = 2; y = − 2. C CT Đường thẳng d : y = m cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt ⎡ 1 ⎞ S = ⎢ − ; +∞ ⎟ ⎣ 2 ⎠ DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER