Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Đặt t = ln x ln x 2 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định + . Bất phương trình thành 2 ⎧2 + 2t ≥ 0 ⎧⎪ t ≥1 ⎨ 2 2 ⎨ t t t ( t ) 2 + 2t ≥ 12 + 6t ⇔ ⇔ 2 ⇔ t = 2. ⎩4 + 8 + 4 ≥ 12 + 6 ⎪⎩ 2 − 2 ≤ 0 Với t = 2 thì 2 2 3 Vậy S { e } + ln x ⎧ln x > 0 = 2 ⇔ ⎨ ⇔ ln x = 2 + 2 3 ⇔ x = e 2 ln x + 2 ⎩ln x − 4ln x − 8 = 0 = (tập S có hữu hạn phần tử). Câu 28: Đáp án A Gọi T là số tiền mà thầy Quốc rút ra. Ta có 300000 ( ) ( 18−6 ) .12 T = ⎡ 1 + 0,52% − 1 ⎤ ( 1 + 0,52% ) = 64 392 497 . 0,52% ⎣ ⎦ Câu 29: Đáp án A du dx u x ⎧ = ⎧ = ⎪ Đặt ⎨ ⇒ 2 x ⎨ 1 2 ⎩dv = e dx ⎪v = e ⎩ 2 m Khi đó ( ) x 2+ 2 3 m m 2 2 x x −1 2x 2x 2 m − 3 2 m 3 3 − e 1 1 ∫ ∫ . x − e dx = e − e dx = e + = ⇔ m = 2 4 4 4 0 0 0 Thay vào biểu thức P ta thu được P = 0. Câu 30: Đáp án D dx dx I = = = ∫ ∫ ∫ ( )( ) ( 2x + 1) − 2( x −1) ( )( ) 2 2x − x −1 x − 1 2x + 1 x − 1 2x + 1 1 ⎛ 1 2 ⎞ 1 2 = ∫ ⎜ − ⎟ dx = ln x −1 − ln x − 1 + C 3 ⎝ x − 1 2x + 1⎠ 3 3 . Khi đó 1 2 a = , b = − , c = 1⇒ 2a + b = 0 . 3 3 Câu 31: Đáp án B Ta có và y Ta có đồ thị 2 2 ⎪⎧ x − khi x ≤ − x ≥ = x − 1 = ⎨ − − − < < ⎪⎩ 1 1, 1 2 ( ) x 1 khi 1 x 1 ⎧x + 5 khi x ≥ 0 y = x + 5 = ⎨ ⎩ − x + 5 khi x < 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hoành độ giao điểm dương của hai đường đã cho là nghiệm của phương trình: dx MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 18 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 2 ⎡x = −2 x − 1 = x + 5 ⇔ x − x − 6 = 0 ⇔ ⎢ ⎣x = 3 Do tính chất đối xứng, diện tích S cần tìm bằng hai lần diện tích của S 1 , mà S1 = SOMNP − I − J với I là phần diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường và J là phần diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 2 y x x y x x = − + ; = 0; = 0; = 1. = − 1; = 0; = 1; = 3 2 y x y x x 1 3 1 3 3 3 ⎡ x ⎤ 2 ⎡ x ⎤ 20 ⎣ 3 ⎦ 3 ⎣ 3 ⎦ 3 2 2 Khi đó I = ∫ ( − x + 1 ) dx = ⎢− + x⎥ = ; J = ∫ ( x − 1) dx = ⎢ − x⎥ = . và S OMNP 0 0 1 1 8 + 5 39 = .3 = 2 2 39 22 73 Do đó S 1 = − = 2 3 6 73 Kết luận S = 2S1 = . 3 Câu 32: Đáp án D - Xét mệnh đề A ta thấy F '( x) G '( x) = = 2 2 − 6 − 20 x x ( 2x − 3) - Xét mệnh đề B ta thấy F '( x) = 2.2sin x. ( sin x) ' = 2sin 2x = f ( x) và G '( x) 2sin 2x f ( x) = = . Do đó mệnh đề A đúng. - Xét mệnh đề C ta thấy G '( x) Vậy ta chọn mệnh đề D. Câu 33: Đáp án B x −1 x −1 = = x x x 2 . Do đó mệnh đề A đúng. ( ) 2 2 2 − 2 + 2 2 − 1 + 1 2 2 Ta có công thức quen thuộc = ( ) − ( ) 2 − + 2 Ta có π ∫ ( ) ( ) π∫ b V π∫ ⎡ ⎣ f x g x ⎤ ⎦ dx . 2 2 x x 2 2x 4 −2 x V = e − e dx = e − e . e dx 0 0 4x 4 e − e = − . = , > 0 với 1 2x e 2x 4 −2x Vì f ( x) e e e f ( x) nên 1 − ( 2 x+ 4 2 x ) 2 ( 2 x − 2 x+ = π ⎡ ∫ − + − 4 ) 0 ∫ 1 V e e dx e e dx⎤ ⎢⎣ ⎥⎦ a x > và ( ) 0 . Do đó mệnh đề C đúng. f x < với x < 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN − 2x+ 4 2x 1 2x − 2 x+ 4 2 2 2 4 4 2 2 ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ −e − e e + e −e − e + e + 1 e + 1− e − e = π ⎢ π 2 ⎥ + ⎢ = + 2 ⎥ ⎢ 2 2 ⎥ ⎣ ⎦ 0 ⎣ ⎦ 1 ⎣ ⎦ MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 19 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG