Views
2 weeks ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Đặt t = ln x ln x 2 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định + . Bất phương trình thành 2 ⎧2 + 2t ≥ 0 ⎧⎪ t ≥1 ⎨ 2 2 ⎨ t t t ( t ) 2 + 2t ≥ 12 + 6t ⇔ ⇔ 2 ⇔ t = 2. ⎩4 + 8 + 4 ≥ 12 + 6 ⎪⎩ 2 − 2 ≤ 0 Với t = 2 thì 2 2 3 Vậy S { e } + ln x ⎧ln x > 0 = 2 ⇔ ⎨ ⇔ ln x = 2 + 2 3 ⇔ x = e 2 ln x + 2 ⎩ln x − 4ln x − 8 = 0 = (tập S có hữu hạn phần tử). Câu 28: Đáp án A Gọi T là số tiền mà thầy Quốc rút ra. Ta có 300000 ( ) ( 18−6 ) .12 T = ⎡ 1 + 0,52% − 1 ⎤ ( 1 + 0,52% ) = 64 392 497 . 0,52% ⎣ ⎦ Câu 29: Đáp án A du dx u x ⎧ = ⎧ = ⎪ Đặt ⎨ ⇒ 2 x ⎨ 1 2 ⎩dv = e dx ⎪v = e ⎩ 2 m Khi đó ( ) x 2+ 2 3 m m 2 2 x x −1 2x 2x 2 m − 3 2 m 3 3 − e 1 1 ∫ ∫ . x − e dx = e − e dx = e + = ⇔ m = 2 4 4 4 0 0 0 Thay vào biểu thức P ta thu được P = 0. Câu 30: Đáp án D dx dx I = = = ∫ ∫ ∫ ( )( ) ( 2x + 1) − 2( x −1) ( )( ) 2 2x − x −1 x − 1 2x + 1 x − 1 2x + 1 1 ⎛ 1 2 ⎞ 1 2 = ∫ ⎜ − ⎟ dx = ln x −1 − ln x − 1 + C 3 ⎝ x − 1 2x + 1⎠ 3 3 . Khi đó 1 2 a = , b = − , c = 1⇒ 2a + b = 0 . 3 3 Câu 31: Đáp án B Ta có và y Ta có đồ thị 2 2 ⎪⎧ x − khi x ≤ − x ≥ = x − 1 = ⎨ − − − < < ⎪⎩ 1 1, 1 2 ( ) x 1 khi 1 x 1 ⎧x + 5 khi x ≥ 0 y = x + 5 = ⎨ ⎩ − x + 5 khi x < 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hoành độ giao điểm dương của hai đường đã cho là nghiệm của phương trình: dx MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 18 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 2 ⎡x = −2 x − 1 = x + 5 ⇔ x − x − 6 = 0 ⇔ ⎢ ⎣x = 3 Do tính chất đối xứng, diện tích S cần tìm bằng hai lần diện tích của S 1 , mà S1 = SOMNP − I − J với I là phần diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường và J là phần diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 2 y x x y x x = − + ; = 0; = 0; = 1. = − 1; = 0; = 1; = 3 2 y x y x x 1 3 1 3 3 3 ⎡ x ⎤ 2 ⎡ x ⎤ 20 ⎣ 3 ⎦ 3 ⎣ 3 ⎦ 3 2 2 Khi đó I = ∫ ( − x + 1 ) dx = ⎢− + x⎥ = ; J = ∫ ( x − 1) dx = ⎢ − x⎥ = . và S OMNP 0 0 1 1 8 + 5 39 = .3 = 2 2 39 22 73 Do đó S 1 = − = 2 3 6 73 Kết luận S = 2S1 = . 3 Câu 32: Đáp án D - Xét mệnh đề A ta thấy F '( x) G '( x) = = 2 2 − 6 − 20 x x ( 2x − 3) - Xét mệnh đề B ta thấy F '( x) = 2.2sin x. ( sin x) ' = 2sin 2x = f ( x) và G '( x) 2sin 2x f ( x) = = . Do đó mệnh đề A đúng. - Xét mệnh đề C ta thấy G '( x) Vậy ta chọn mệnh đề D. Câu 33: Đáp án B x −1 x −1 = = x x x 2 . Do đó mệnh đề A đúng. ( ) 2 2 2 − 2 + 2 2 − 1 + 1 2 2 Ta có công thức quen thuộc = ( ) − ( ) 2 − + 2 Ta có π ∫ ( ) ( ) π∫ b V π∫ ⎡ ⎣ f x g x ⎤ ⎦ dx . 2 2 x x 2 2x 4 −2 x V = e − e dx = e − e . e dx 0 0 4x 4 e − e = − . = , > 0 với 1 2x e 2x 4 −2x Vì f ( x) e e e f ( x) nên 1 − ( 2 x+ 4 2 x ) 2 ( 2 x − 2 x+ = π ⎡ ∫ − + − 4 ) 0 ∫ 1 V e e dx e e dx⎤ ⎢⎣ ⎥⎦ a x > và ( ) 0 . Do đó mệnh đề C đúng. f x < với x < 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN − 2x+ 4 2x 1 2x − 2 x+ 4 2 2 2 4 4 2 2 ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ −e − e e + e −e − e + e + 1 e + 1− e − e = π ⎢ π 2 ⎥ + ⎢ = + 2 ⎥ ⎢ 2 2 ⎥ ⎣ ⎦ 0 ⎣ ⎦ 1 ⎣ ⎦ MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 19 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa