Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 ( e 1) 2 = π − Bấm máy tính ta thu được kết quả gần đúng nhất là 128,24. Câu 34: Đáp án C Để ý rằng: b ( ) ≠ ( ) b ∫ f x dx f x dx a ∫ (1) ; a ( ) 2 a 2 b ( ( )) ≠ ( ) b ∫ f x dx f x dx a ∫ (2) ; b a b ( ) ≠ ( ) ∫ f x dx ∫ f x dx (3) . a (1) xảy ra dấu “=” khi và chỉ khi f ( ) (3) xảy ra dấu “=” khi và chỉ khi ( ) 0 Ở (2) ta chọn hàm số ( ) 2 x không đổi dấu. f x ≥ . f x = x thì không xảy ra dấu “=”. 1 1 1 Khẳng định C đúng bởi vì: ∫ ( ) = ( ) 2 ( ) 1 ( ) 0 ∫ = + 0 ∫0 ∫ Câu 35: Đáp án D f x dx f x dx f x dx f x dx 2 1 2 ∫ 2 ( ) ∫ 2 ( ) = 2 xf x dx − f x dx 0 1 Lấy mốc thời gian là lúc xe tải bắt đầu được thắng. Gọi T là thời điểm xe tải dừng hẳn. Ta có ( ) 0 1 2 v T = 24 suy ra − 27T + 24 = 0 ⇔ T = . Như vậy, khoảng thời gian từ lúc đạp thắng đến khi dừng hẳn của xe tải 27 là 24 giây. Trong khoảng thời gian đó, xe tải di chuyển được quãng đường là 27 24 27 ⎛ 27 ⎞ 32 S = ∫ − t dt = t t m 0 ⎜ − ⎟ = ⎝ 2 ⎠ 3 2 27 ( 24 27 ) 24 ( ) Câu 36: Đáp án C Điều kiện: 3 < n ∈ N Ta có ( ) 4 log n − 3 + log n + 9 = 3 4 2 ( n ) ( n ) ⇔ log − 3 + log + 9 = 6 2 2 ( n )( n ) ⇔ log2 ⎡⎣ − 3 + 9 ⎤⎦ = 6 ( )( ) 2 ⇔ n − 3 n + 9 = 64 ⇔ n + 6n − 27 − 64 = 0 24 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 20 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎡n = 7 ⇔ ⎢ ⎣n = −13 Suy ra n = 7 2 2 3i Ta có ( ) 7 7 7 ⎛ − ⎞ ⎡ ⎛ ⎛ −π ⎞ ⎛ −π ⎞⎞⎤ z = ⎜ = 3 − i = 2 cos + i sin 3 i ⎟ ⎢ ⎜ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎥ 6 6 ⎟ ⎝ − ⎠ ⎣ ⎝ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎠⎦ ⎛ ⎛ −7π ⎞ ⎛ −7π ⎞⎞ = 128⎜cos⎜ ⎟ + i sin ⎜ ⎟⎟ = − 64 3 + 64i ⎝ ⎝ 6 ⎠ ⎝ 6 ⎠⎠ Do đó phần ảo của số phức z là 64. Câu 37: Đáp án B Phương trình đã cho tương đương với Gọi z = a + bi với a, b ∈ R Khi đó ( a − bi) + 2i ( a + bi) = ( a + bi + i)( 1+ i = 0) ( z + i)( + i) ( 1− )( 1+ ) z. z 2 1 + 2iz + = 0 z i i ( )( ) ⇔ z + 2iz + z + i 1+ i = 0. ⎧ 1 a = − ⎧2a − 3b − 1 = 0 ⎪ 3 ⇔ ( 2a − 3b − 1) + ( 3a + 1) i = 0 ⇔ ⎨ ⇔ ⎨ ⎩3a + 1 = 0 ⎪ 5 b = − ⎪⎩ 9 Vậy a 3 . b = 5 Câu 38: Đáp án B Giả sử z = x + yi (với x, y ∈ R và x ≥ 0 ) Khi đó z + 2 + 3i ≤ 4( 1+ i 2 + i 4 + i 6 + i 8 ) ( x ) ( y ) i ( x ) ( y ) 2 2 ⇔ + 2 + + 3 ≤ 4 ⇔ + 2 + + 3 ≤ 16 Suy ra tập hợp điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán là phần hình giao nhau giữa hình tròn tâm ( 2; 3) kính 4 và nửa mặt phẳng bờ là trục ảo chứa các điểm có phần thực không âm. Vậy tập hợp điểm là một hình viên phân. Câu 39: Đáp án D Ta có u + v = u + v = u + v . Do đó mệnh đề (I) đúng. uv = uv = uv . Do đó mệnh đề (II) đúng. I − − , bán DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 21 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC