Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 24 BỘ ĐỀ TN- SỐ 03 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) 2 n 2 ⎛1+ sin x ⎞ ⎛1+ cos x ⎞ Câu 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = ⎜ 2 ⎟ + ⎜ 2 ⎟ . ⎝ sin x ⎠ ⎝ cos x ⎠ n A. 2 . n B. 3 . Câu 2: Tính tổng các nghiệm thuộc khoảng ( ) 2 x 2 ⎛ 3 π ⎞ 4sin − 3 cos 2x = 1+ 2cos ⎜ x − ⎟ 2 ⎝ 4 ⎠ . A. 37 π 18 C. 2.3 n D. 3.2 n 0;π của phương trình B. π C. 37 π 17 Câu 3: Tìm các họ nghiệm của phương trình: A. C. ⎡ π π ⎢ x = − + k 4 2 ⎢ ⎢ π x = + k2π ⎢ 6 ⎢ ⎢ 5π x = + k2π ⎢⎣ 6 ⎡ π ⎢ x = + kπ 4 ⎢ ⎢ π x = + k2π ⎢ 6 ⎢ ⎢ 5π x = + k2π ⎢⎣ 6 2 tan tan 2 2 sin n D. 3 π 2 x + x ⎛ π ⎞ = ⎜ x + ⎟ tan x + 1 2 ⎝ 4 ⎠ B. D. ⎡ π ⎢ x = − + kπ 4 ⎢ ⎢ π x = + k2π ⎢ 6 ⎢ ⎢ 5π x = − + k2π ⎢⎣ 6 ⎡ π ⎢ x = − + kπ 4 ⎢ ⎢ π x = + k2π ⎢ 6 ⎢ ⎢ 5π x = + k2π ⎢⎣ 6 Câu 4: Cho x bông hồng trắng và y bông hồng nhung khác nhau. Cho biết x, y là nghiệm của hệ bất ⎧ x−2 2 9 19 1 ⎪Cx + Cy+ 3 + < Ax phương trình ⎨ 2 2 . Tính xác suất để lấy được 5 bông hồng trong đó có ít nhất 3 ⎪ ⎩Py −1 = 720 bông hồng nhung. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 193 . 442 B. 319 . 442 C. 139 . 442 D. 391 . 442 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Câu 5: Một lô hàng có 10 sản phẩm, trong đó có 2 phế phẩm. Lấy tùy ý 6 sản phẩm từ lô hàng đó. Tìm xác suất để trong 6 sản phẩm đó có không quá 1 phế phẩm. http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. 2 . 3 B. 2 . 5 C. 3 . 5 D. 5 . 7 Câu 6: Hội đồng quản trị của một công ty gồm 12 người, trong đó có 5 nữ. Từ hội đồng quản trị đó người ta bầu ra 1 chủ tịch hội đồng quản trị, 1 phó chủ tịch hội đồng quản trị và 2 ủy viên. Hỏi có mấy cách bầu sao cho trong 4 người được bầu phải có nữ. A. 5502. B. 5520. C. 5250. D. 5052. Câu 7: Cho n là số nguyên dương thỏa mãn A − 6C = 294 . 3 3 n+ 3 n+ 1 ⎛ Tìm số hạng mà tích số mũ của x và y bằng 18 trong khai triển nhị thức Newton: ⎜ ⎝ x ≠ 0, y ≠ 0 ). 9 2 2 9 3 6 6 3 A. 160 x y . B. 160 x y . C. 160 x y . D. 160 x y . n 4 3 2 k + 10k + 35k + 50k + 23 Câu 8: Tìm giới hạn lim∑ n→∞ = k + 4 ! k 1 ( ) 6 n. x 3y y + x 4 2 A. 24 . B. 41 . C. 1 D. 0 41 24 Câu 9: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi G là trọng tâm của tứ diện BCC’D’. Đặt AB = a , AD = b, AA' = c . Biểu diễn vectơ AG theo các vectơ a, b, c . A. 1 AG = ( a + 5b + 2c) 1 . B. AG = ( 3 a + 5 b + c) 4 C. AG = 1 ( 3 a + 3 b + 2 c) 4 Câu 10: Cho hàm số y 4 D. AG = 1 ( 3 a − b + 2 c) 2 = − x . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? 1 2 n 2 A. ( 1 + x ) y + x. y ' + y = 0. B. ( ) 2 n 2 C. ( 1 − x ) y + x. y ' + y = 0. D. ( ) 4 1 − x y n − x. y ' − y = 0. 1 − x y n − x. y ' + y = 0. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 n ⎞ ⎟ ⎠ (với MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER