Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 11: Một viên đạn được bắn ra với vận tốc ban đầu v 0 > 0 từ một nòng súng đặt ở gốc tọa độ O nghiêng một góc α với mặt đất (nòng súng nằm trong mặt phẳng thẳng đứng Oxy và tạo với trục hoành g 2 2 Ox góc α ). Biết quỹ đạo chuyển động của viên đạn là parabol ( γ α ) : y = − 2 ( 1+ tan α ) x + x tanα 2v (với g là gia tốc trọng trường) và giả sử rằng quỹ đạo lấy luôn tiếp xúc với parabol an toàn 2 Γ 2 0 : y = − x 2 2v + 0 2g . Tìm tọa độ tiếp điểm khi ∈ 0; π ⎜ 2 ( ) ⎛ g v 0 0 2 A. M ⎜ − ; ( 1− cot α g g ) C. ⎝ v v 2 2 tanα 2 2 2 ⎛ v 0 0 1 ; v ⎛ − g ⎞⎞ M ⎜ ⎜ + 2 ⎟⎟ ⎝ tanα 2 ⎝ tan α g ⎠⎠ Câu 12: Tìm tất cả các giá trị của m sao cho hàm số ( −∞ ;1) và ( ) 1;+∞ . ⎞ ⎟ ⎠ α ⎛ ⎞ ⎟ ⎝ ⎠ . B. D. 2 2 ⎛ v0 v0 ⎛ 1 ⎞⎞ M ⎜ ; ⎜1− g 2 ⎟⎟ ⎝ tan α 2 g ⎝ tan α ⎠⎠ 2 2 ⎛ v 0 1 ⎛ 0 ; v g ⎞⎞ M − ⎜ ⎜ ⎟ tanα 2 g tanα ⎟ ⎝ ⎝ ⎠⎠ y = A. m = 1 B. m = − 1 C. m = ± 1 2 x m m Câu 13: Gọi M là giá trị lớn nhất và m là giá trị nhỏ nhất của hàm số 2018 2019 trị của biểu thức ( 3M 4m) ( 8m 3M 4) − − − . 0 + + + 1 đồng biến trên từng khoảng x −1 D. m ∈ ∅ 2 x + 1 y = x + 1 A. 1 B. –1 C. 0 D. 2 Câu 14: Tìm số giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số ( ) điểm chung với trục hoành. trên đoạn [ ] 4 2 y x m x m A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. = + + + + (với x ( 0;2π ) Câu 15: Hàm số y a sin x bcos x x a b 3 tổng a + b 3 1;2 . Tìm giá = − + 2 + 2 − − 4 không có π ∈ ) đạt cực trị tại x = ; x = π . Tính 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 3 B. 3 − 1 C. 4 D. 3 + 1 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 16: Tìm các hệ số a, b, c để đồ thị hàm số A. 1 a = − ; b = 3; c = − 3. 4 B. a = 1; b = − 2; c = − 3. C. a = 1; b = − 3; c = 3. D. a = 1; b = 3; c = − 3. 4 2 y = ax + bx + c có dạng như hình vẽ. 2x + 1 Câu 17: Cho hàm số y = có đồ thị (C) và hai điểm A( − 2;3 ); C ( 4;1) . Tìm m để đường thẳng 2x − m d : 3x − y − 1 = 0 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt B, D sao cho tứ giác ABCD là hình thoi. A. 8 3 B. 3 8 Câu 18: Tìm m để bất phương trình A. 1 m < . B. 2 C. 4 3 1 x ( ) ( ) Câu 19: Viết phương trình tiếp tuyến ∆ của ( C) Trang 4 D. 3 4 − ⎡ x 2 ⎤ x − 6 ⎢ m −1 6 − + 2m + 1 x ⎣ 6 ⎥ ⎦ 0 2 ≥ ex − π x + 2018 đúng x [ 0;1] 1 1 1 m ≤ . C. 0 < m < . D. 0 ≤ m ≤ . 2 2 2 ∀ ∈ . x − 2 : y = biết tiếp tuyến tạo với hai đường tiệm cận x + 1 của (C) một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp lớn nhất. A. y = x + 2 − 2 3; y = x − 2 + 3. B. y = x + 2 + 2 3; y = x − 2 + 3. C. y = x − 2 − 2 3; y = x + 2 + 3. D. y = x + 2 − 2 3; y = x + 2 + 3. Câu 20: Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt một khoảng cách là 300 km. Vận tốc của dòng nước là 6 km/h. Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v km/h thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ 3 được cho bởi công thức E ( v) = cv t , trong đó c là một hằng số và E được tính bằng Jun. Tìm vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên để năng lượng tiêu hao là ít nhất. A. 6 km/h B. 9 km/h C. 12 km/h D. 15 km/h 2 2 Câu 21: Cho a,b là các số thực dương thỏa mãn a + b = 14ab . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? a + b ln a + ln b 2log 2 a + b = 4 + log2 a + log2 b . B. ln = . 4 2 A. ( ) + = + D. ( ) a b C. 2log log a log b 4 3 Câu 22: Cho k = log a ab với a, b > 1 và nhất. 2 a 2log a + b = 4 + log a + log b 4 4 4 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN P = log b + 16log a . Tìm k để biểu thức P đạt giá trị nhỏ A. k = 1. B. k = 2 C. k = 3 D. k = 4 b MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG