Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 23: Chuyện kể rằng: “Ngày xưa, ở đất nước Ấn Độ có một vị quan dâng lên nhà vua một bàn cờ có 64 ô kèm theo cách chơi cờ. Nhà vua thích quá, bảo rằng: “Ta muốn dành cho khanh một phần thưởng thật xứng đáng. Vậy khanh thích gì nào?” Vị quan tâu “Hạ thần chỉ xin Bệ Hạ thưởng cho một số hạt thóc thôi ạ! Cụ thể như sau: “Bàn cờ có 64 ô thì với ô thứ nhất thần xin nhận một hạt, ô thứ 2 thì gấp đôi ô đầu, ô thứ 3 thì lại gấp đôi ô thứ hai, ô sau nhận số hạt gạo đôi phần thưởng dành cho ô liền trước.” Thoạt đầu nhà Vua rất ngạc nhiên vì phần thưởng quá khiêm tốn nhưng đến khi những người lính vét sạch đến hạt thóc cuối cùng trong kho gạo của triều đình thì nhà Vua mới kinh ngạc mà nhận ra rằng: “Số thóc này là một số vô cùng lớn, cho dù có gom hết số thóc của cả nước cũng không thể đủ cho một bàn cờ chỉ có vọn vẹn 64 ô!”. Bạn hãy tính xem số hạt thóc mà nhà vua cần để ban cho vị quan là một số có bao nhiêu chữ số? A. 19. B. 20. C. 21. D. 22. Câu 24: Tính đạo hàm của hàm số f ( x) A. − ln x . x B. ln x x . = 1 ln x x + x . ln x C. 4 . x Trang 5 2 D. ln x . x.log x 3.log7 x + 1 Câu 25: Cho x thỏa mãn điều kiện log140 63 = . Tìm giá trị của x: log 3.log 5.log x + x log x + 1 x 3 7 7 A. x = 2. B. x = 4. C. x = 3. D. x = 5. x x Câu 26: Tập nghiệm của bất phương trình 3.9 10.3 3 0 A. 1. B. 3 . 2 Câu 27: Cho a = log2 15, b = log10 2 . Tính log8 75 theo a và b. A. ab − b + 1 3b B. ab − b −1 3b − + ≤ có dạng S [ a; b] C. 2. D. 5 . 2 C. a − b + 1 3b Câu 28: Cho 2 ( 3 ( 4 x) ) 3 ( 4 ( 2 x) ) 4 ( 2 ( 3 z) ) thức 3 x + 4 y + z : : = . Tính giá trị của b − a . D. ab + b −1 3b log log log = log log log = log log log = 0 . Tính giá trị của biểu A. 9. B. 8. C. 7. D. 6. Câu 29: Tìm a,b,c,d để ( ) ( ) cos ( ) ( ) cos f x = x x : F x = ax + b x + cx + d sin x là một nguyên hàm của hàm số A. a = b = 1, c = d = 0. B. a = d = 0, b = c = 1. C. a = 1, b = 2, c = − 1, d = − 2. D. a = b = c = 0, d = 1. Câu 30: Cho hàm số f ( ) π 2 ∫ ∫ (I). sin 2 . ( sin ) = ( ) x f x dx f x dx 0 0 x có nguyên hàm trên R . Xét các mệnh đề sau đây: DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com (II). 1 x e f ( e ) f ( x) ∫ dx = x ∫ 2 e 0 1 x dx http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định a 2 a 1 x f x dx xf x dx 2 3 2 (III). ∫ ( ) = ∫ ( ) 0 0 Những mệnh đề nào trong các mệnh đề đã cho là đúng? A. Chỉ (I). B. Chỉ (II). C. Chỉ (III). D. Cả (I), (II) và (III) Câu 31: Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm liên tục trên [ 0;1 ] và thỏa mãn x( f '( x) − 2) dx = f ( 1) trị của ( ) 1 I = ∫ f x dx : 0 A. –1 B. 1 C. 0 D. π 1 ∫ 0 .Tính giá Câu 32: Tính thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng x = 0; x = π , biết rằng thiết diện của vật thể với mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x [ 0; π ] 2 sin x . π A. 3. B. . 3 Câu 33: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường A. 4 . 15 B. 15 . 4 ∈ là một tam giác đều có cạnh là C. 2 3 D. 2π 2 y x x = + − 1 và 4 y x x C. 4,15. D. 4,05. = + − 1 là: Câu 34: Tốc độ sinh sản trung bình sau thời gian t năm của loài hươu Krata được mô tả bằng hàm số −t v t = 2.10 e t . Tính số lượng con hươu tối thiểu sau 20 năm biết rằng ban đầu có 17 con hươu Krata và ( ) 3 số lượng hươu L(t) con được tính qua công thức ( ) dL t dt ( ) = v t A. 2017. B. 1000 C. 2014. D. 1002. 2 Câu 35: Tìm m để diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol ( P) : y = − x + 2x và d : y = mx( m > 0) bằng 27. A. m = − 1. B. m = − 2. C. m ∈∅ . D. m ∈ R . Câu 36: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn là đường thẳng z − 1+ i = z + 1− 2i là đường DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN thẳng ∆ : ax + by + c = 0 . Tính ab + c . A. 15. B. 9. C. 11. D. 6. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER