Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 2 Câu 37: Cho phương trình ( z 2 z) ( z 2 z) − 4 − 3 − 4 − 40 = 0. Gọi z1 , z2 , z 3 và z 4 là bốn nghiệm của phương trình đã cho. Tính giá trị của biểu thức 2 2 2 2 1 2 3 4 . P = z + z + z + z http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. 33. B. 34. C. 35. D. 36. Trang 7 ( − ) m − 1+ 2 m 1 i Câu 38: Tính tổng các giá trị của tham số m để số phức z = là số thực. 1− mi A. –3 B. –2 C. –1 D. 0 Câu 39: Trong mặt phẳng (Oxy) cho các điểm A,B,C tương ứng biểu diễn cho các số phức ( ) 2 z = 1 + i, z = 1 + i , z = m − i (với m ∈ R ). Tìm m để ∆ ABC vuông tại B. 1 2 3 A. –3 B. –2 C. 3 D. 4 Câu 40: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc cạnh AB sao cho HA = 2HB . Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng 60°. Tính thể tích khối chóp S.ABCD. A. a 3 . 3 B. a 42 . 12 C. a 42 . 8 D. a 3 . 12 Câu 41: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc ABC bằng 60° , cạnh bên SA vuông góc với đáy, SC tạo với đáy góc 60°. Tính thể tích khối chóp S.ABCD. A. 3 a . 2 B. 3 a . 3 C. 3 a . 5 D. 3 a 2 . 2 Câu 42: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, đường cao của hình chóp bằng Tính số đo góc giữa mặt bên và đáy. A. 30 ° . B. 45°. C. 60 ° . D. 90 ° . a 3 . 2 Câu 43: Cho khối cầu (S) tâm O, bán kính R ngoại tiếp khối lập phương (P) và nội tiếp khối trụ (T). Gọi V1 V1 , V 2 lần lượt là thể tích của khối lập phương (P) và khối trụ (T). Tính giá trị gần đúng của tỉ số V . A. 0,23 B. 0,24 C. 0,25 D. 0,26 Câu 44: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều và độ dài 9 cạnh đều bằng a. Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ. A. a 21 R = . B. 6 a 42 R = . C. 12 Câu 45: Trên một mảnh đất hình vuông có diện người ta đào một cái ao nuôi cá hình trụ có 2 đáy tròn (như hình vẽ bên) sao cho tâm của hình tròn tâm của mảnh đất. Ở giữa mép ao và mép mảnh ta để lại một khoảng đất trống để đi lại, biết a 3 R = . D. 3 a 3 R = . 6 2 2 tích 81m là hình trùng với đất người khoảng DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định cách nhỏ nhất giữa mép ao và mép mảnh đất là x ( m ) . Tính thể tích V lớn nhất của ao. (Giả sử chiều sâu của ao cũng là x (m)) 3 3 3 3 A. V = 27π ( m ) B. V = 13,5π ( m ) C. V = 144π ( m ) D. V = 72π ( m ) Câu 46: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm ( 1;1;0 ), ( 1;0;1 ), ( 0;1;1 ), ( 1;2;3 ) trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. A. C. + + − 3 − 3 − 3 + 6 = 0. B. 2 2 2 x y x x y z + + − 3 − 3 − 3 + + = 0. D. 2 2 2 x y x x y z A B C D . Viết phương + + − 3 − 3 − 3 + 5 = 0. 2 2 2 x y x x y z + + − 3 − 3 − 3 + 3 = 0. 2 2 2 x y x x y z x − 3 y − 3 z Câu 47: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d : P x + y − z + = 1 3 2 A 1;2; − 1 . Viết phương trình đường thẳng ∆ biết ∆ qua A cắt d và song song với mặt phẳng và điểm ( ) (P). A. C. x −1 y − 2 z + 1 = = . −1 −2 1 x −1 y − 2 z + 1 = = . D. 1 2 1 B. = = , mặt phẳng ( ) : 3 0 x −1 y − 2 z + 1 = = . 1 −2 −1 x −1 y − 2 z + 1 = = . 1 2 1 Câu 48: Trong không gian Oxyz cho 3 điểm M ( 3;1;1 ), N ( 4;8; 3 ), P( 2;9; 7) ( Q) : x 2y z 6 0 − − và mặt phẳng + − − = . Đường thẳng d đi qua trọng tâm G của ∆ MNP , vuông góc với (Q). Tìm giao điểm A của mặt phẳng (Q) và đường thẳng d. A. A ( 1;2;1 ). B. A( 1; −2; − 1 ). C. A( −1; −2; − 1 ). D. A( − ) Câu 49: Trong không gian Oxyz cho các điểm A( 3; − 4;0 ), B( 0;2;4 ), C ( 4;2;1) trục Ox sao cho AD = BC . A. D( − 6;0;0 ), D( 0;0;0 ). B. D ( ) D ( ) 6;0;0 , 0;0;0 . C. D( 6;0;0 ), D ( 0;0;2 ). D. D( ) D ( ) 6;0;0 , 0;0;1 . 1;2; 1 . . Tìm tọa độ điểm D trên x y −1 z − 2 Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆ : = = . Viết phương trình 1 2 2 mặt phẳng (P) đi qua ∆ và cách ( 1;1;3 ) A một khoảng cách lớn nhất. A. ( P) : −15x − 12y + 21z − 28 = 0. B. ( P) :15x + 12y + 21z − 28 = 0. C. ( P) :15x + 12y − 21z − 28 = 0. D. ( P) :15x + 12y + 21z − 29 = 0. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN --- HẾT --- Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC