Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định π ≠ ⇔ ≠ + ∈Z . 2 Điều kiện cos x 0 x kπ , ( k ) Phương trình đã cho tương đương với: ( tan x + tan x) cos x = ( sin x + cos x) ⇔ sin + sin cos = sin + cos 2 2 1 x x x ( x x ) 2 2 1 ( ) 2 2sin sin 2 sin cos 2sin sin cos sin cos ⇔ x + x = x + x ⇔ x x + x = x + x ⎡sin x + cos x = 0 ⇔ ( sin x + cos x)( 2sin x − 1) = 0 ⇔ ⎢ ⎣2sin x − 1 = 0 ⎡ π ⎢ x = − + kπ 4 ⎡tan x = −1 ⎢ π ⇔ ⎢ 1 ⇔ ⎢x = + k2π k ∈ ⎢ sin x = ⎢ 6 ⎣ 2 ⎢ ⎢ 5π x = + k2π ⎢⎣ 6 ( Z ) Câu 4: Đáp án C Trước hết ta giải hệ bất phương trình để tìm x, y Phương trình trong hệ cho ta ( ) ( ) y − 1 ! = 720 ⇔ y − 1 ! = 6! ⇔ y − 1 = 6 ⇔ y = 7 x 9 19 Thay y = 7 vào bất phương trình trong hệ ta được: C − x + C10 + < A 2 2 Với điều kiện x ≥ 2, x ∈ N , bất phương trình tương đương với: ( x − ) ( −1) x! 9 19 x x 9 19 + 45 + < x ⇔ + 45 + < x 2! 2 ! 2 2 2 2 2 2 ⇔ x − 20x + 99 < 0 ⇔ 9 < x < 11. Vì x ∈ N nên x = 10. 2 2 2 1 x Như vậy ta có 10 bông hồng trắng và 7 bông hồng nhung. Để lấy được ít nhất 3 bông hồng nhung trong 5 bông hồng ta có các trường hợp sau: 3 2 Trường hợp 1: 3 bông hồng nhung, 2 bông hồng trắng có C . C = 1575 cách 7 10 4 1 Trường hợp 2: 4 bông hồng nhung, 1 bông hồng trắng có C . C = 350 cách 5 Trường hợp 3: 5 bông hồng nhung có C 7 = 21 cách Suy ra có tất cả 1575 + 350 + 21 = 1946 cách. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số cách lấy ra 5 bông hồng bất kì là 5 C 17 = 6188 . 7 10 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1946 139 Vậy xác suất cần tìm là P = = . 6188 442 Câu 5: Đáp án A 6 Số cách chọn 6 sản phẩm bất kì trong 10 sản phẩm là: C 10 = 210. 1 5 Số cách chọn 6 sản phẩm mà có 1 phế phẩm là: C2C 8 = 112. 6 Số cách chọn 6 sản phẩm mà không có phế phẩm nào: C 8 = 28. Suy ra số cách chọn 6 sản phẩm mà có không quá 1 phế phẩm là: 112 + 28 = 140. Vậy xác suất cần tìm là: Câu 6: Đáp án B 140 2 P = = . 210 3 + Loại 1: bầu 4 người tùy ý (không phân biệt nam, nữ) - Bước 1: bầu chủ tịch và phó chủ tịch có 2 - Bước 2: bầu 2 ủy viên có C cách. Suy ra có 2 2 12 10 10 A . C cách bầu loại 1. + Loại 2: bầu 4 người toàn nam. - Bước 1: bầu chủ tịch và phó chủ tịch có 2 - Bước 2: bầu 2 ủy viên có C cách. Suy ra có Vậy có 2 A . C cách bầu loại 2. 2 7 5 A . C − A .C = 5520 cách. 2 2 2 2 12 10 7 5 Câu 7: Đáp án D Điều kiện: 2 ≤ n ∈ N Ta có A − 6C = 294 3 3 n+ 3 n+ 1 ( n + 3 )! ( n + 1 )! n ( n − ) ⇔ − 6 = 294 ! 3! 2 ! ( n )( n )( n ) ( n ) n( n ) 5 A cách. 2 12 A cách. ⇔ + 3 + 2 + 1 − + 1 − 1 = 294 2 ⎡n = 6 ⇔ n + 2n − 48 = 0 ⇔ ⎢ . ⎣n = −8 So với điều kiện chọn n = 6. 2 7 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG