Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Với n = 6 ta có 4 2 6 4 6−k 6 2 k 6 k k 6−k 24−6k − 6+ 3k + = 2 ∑C0 = C 2 ∑ 0 2 x y k = 0 k = 0 ⎛ 2x y ⎞ ⎛ 2x ⎞ ⎛ y ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ y x ⎠ ⎝ y ⎠ ⎝ x ⎠ 24 − 6k − 6 + 3k = 18 ⇔ k − 3 = 0 ⇔ k = 3 Giả thiết bài toán cho ta ( )( ) ( ) 2 Khi k = 3 ta thu được số hạng thỏa mãn yêu cầu bài toán là: C 2 x y = 160x y 6 Câu 8: Đáp án B n 4 3 2 k + 10k + 35k + 50k + 23 Ta có lim∑ n→∞ = k + 4 ! k 1 k 1 ( ) ( k )( k )( k )( k ) ( k + 4 )! n + 1 + 2 + 3 + 4 −1 = lim∑ n→∞ = n ⎛ 1 1 ⎞ = lim∑ n→∞ k = ⎜ − 1 k! ( k − 4 )! ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ⎞ = lim ... n→∞⎜ − + − + − + − + + − 1! 5! 2! 6! 3! 7! 4! 8! n! ( n + 4 )! ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 1 1 1 1 1 1 1 1 ⎞ = lim n→∞⎜ + + + − − − − 1! 2! 3! 4! ( n + 1 ) ! ( n + 2 ) ! ( n + 3 ) ! ( n + 4 ) ! ⎟ ⎝ ⎠ 1 1 1 1 41 = + + + = . 1! 2! 3! 4! 24 Câu 9: Đáp án C 3 2 6 3 6 3 Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC và C’D’. Khi đó G là trung điểm IJ. 1 1 Ta có AG = ( AI + AJ ) = ( AB + BI + AD + DD ' + D ' J ) Câu 10: Đáp án D Ta có 2 2 1 ⎛ 1 1 ⎞ a b b c a 1 = ⎜ + + + + ⎟ = 3 a + 3 b + 2 c 2 ⎝ 2 2 ⎠ 4 x 1 y ' = − ; y '' = − 1− x 1 2 ( − x ) 2 3 Khi đó ( ) ( ) ( ) −1 2 '' 2 2 1 − x y − x. y ' + y = 1 − x . − x. + 1− x = 0. 3 2 Câu 11: Đáp án B 2 ( 1− x ) −x 1− x DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định g γ α α Xét ( α ) ( ) ( ) 2 2 : f x 1 tan x x tan 2 2v0 = − + + và ( ) : g ( x) 2 g 2 v0 Γ = − x + 2v 2g ( γ α ) tiếp xúc ( Γ ) khi và chỉ khi hệ phương trình sau có nghiệm g g 2 ⇔ − 1+ tan x + tanα = − x v v 2 Ta có ( ) ( α ) 2 2 0 0 2 g 2 v0 ⇔ − tan α x tanα 0 x v ⎣ ⎡ ⎦ ⎤ + = ⇔ = g tanα 2 0 Câu 12: Đáp án D Ta có − − − − y ' = 1 2 m m 1 2 ( x −1) Hàm số đã cho đồng biến trên từng khoảng ( −∞ ;1) và ( ) 2 2 ⎛ 1 ⎞ 7 −m − m − 2 > 0 ⇔ m + m + 2 < 0 ⇔ ⎜ m + ⎟ + < 0 ⇔ m∉∅ . ⎝ 2 ⎠ 4 Câu 13: Đáp án B Ta tính được ( ) ( ) 2 2x x + 1 − x + 1 2 x + 2x −1 y ' = = > 0, ∀x ∈ 1;2 ( x + 1) ( x + 1) 2 2 Suy ra hàm số đã cho đồng biến trên đoạn [ ] 5 y 1 ≤ y ≤ y 2 ⇔ 1 ≤ y ≤ . 3 Do đó ( ) ( ) 5 Điều này có nghĩa là m = 1; M = . 3 Vậy giá trị của biểu thức đã cho bằng –1 Câu 14: Đáp án C 2 1;2 . 2 0 ( ) = ( ) ( 1) '( ) = '( ) ( 2) ⎧⎪ f x g x ⎨ ⎪⎩ f x g x 1;+∞ khi và chỉ khi ⎡x = 0 Ta có a = − 1 < 0 và y ' = 0 ⇔ ⎢ nên dựa vào hình dáng của đồ thị hàm số ta xét các trường hợp 2 ⎣x = m + 2 sau để đáp ứng yêu cầu bài toán. ⎧⎪ m + 2 ≤ 0 Hàm số chỉ có một cực trị âm ⇔ ⎨ ⇔ − 4 < m ≤ −2. ⎪⎩ y ( 0) < 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN [ ] ⎧ ⎪ m + 2 > 0 Hàm số có ba cực trị và giá trị cực đại âm ⇔ ⎨ ⇔ − 2 < m < 0. y ( ± m + 2 ) < 0 ⎪⎩ MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG