Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com ⎛ ⎜ ⎝ x − 5 ⎞ ⎟ x0 + 1 ⎠ 0 Ta có I ( −1;1 ), A − 1; , B ( 2x + 1;1) 0 . http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 6 Suy ra IA = ; IB = 2 x0 + 1 . x + 1 0 IA. IB IA. IB IA. IB 6 r = . IA + IB + AB = 2 2 IA + IB + IA + IB ≤ 2 IA. IB + 2 IA. IB = 2 3 + 6 6 = ⇔ = 2 0 + 1 ⇔ 0 + 1 = 3 x + 1 Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi IA IB x ( x ) 2 0 ⎡ x 2 ⇔ x0 + 2x0 − 2 = 0 ⇔ ⎢ ⎢⎣ x 0 0 = −1− 3 = − 1+ 3 Vậy có 2 tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu bài toán là: y = x + 2 − 2 3; y = x + 2 + 3 . Câu 20: Đáp án B Vận tốc của cá bơi khi ngược dòng là v − 6 (km/h). 300 = . v − 6 Năng lượng tiêu hao của cá để vượt khoảng cách đó là Thời gian để cá bơi vượt khoảng cách 300 km là t ( h) 3 3 300 v E ( v) = cv . 300 c. ( J ), v 6. v − 6 = v − 6 > Ta có ( ) E ' v = 600cv 2 v − 9 ( v − 6) 2 E ' = 0 ⇔ v = 9 (do v > 6 ). Lập bảng biến thiên và đi đến kết luận 9 km/h chính là vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên để năng lượng tiêu hao ít nhất. Câu 21: Đáp án D Với mọi 0 k 1 a + b = 14ab ⇒ a + b = 16ab 2 2 < ≠ ta có ( ) 2 ( a b) 2 ( ab) ⇒ log + = log 16 k ( ) 2 k ⇒ 2log a + b = log 16 + log a + log b k k k k Thử từng cơ số của k ta thấy đáp án D cho ra kết quả không chính xác. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 22: Đáp án A 2 Ta có P = log b + 16log a a b MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Đặt t = log a b . http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 16 Xét hàm số f ( t ) = t + t 16 f '( t) = 2t − = 0 ⇔ t = 2 . 2 t 2 Với t = 2 ta có log b = a 2 ⇒ a = b . 2 3 3 2 Thay b = a vào k ta được k = log ab = log a. a = 1. Câu 23: Đáp án B 1 Số thóc ở ô thứ n là 2 n− hạt. a 64 64 n 2 63 2 −1 64 Tổng số thóc ở các ô là S = ∑ 2 = 1+ 2 + 2 + ... + 2 = = 2 −1 hạt. 2 −1 1 a Lưu ý rằng số các chữ số của một số chính là giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn loga của số đó. 64 Sử dụng máy tính ta tính được ( ) Do đó số thóc là một số có 20 chữ số. Câu 24: Đáp án A Ta có ( ) − ( ) log 2 −1 ≈ 19,26591972. 1 ln x '. x ln x . x ' 1 1− ln x ln x y ' = − + = − + = − . 2 2 2 2 2 x x x x x Câu 25: Đáp án A Sử dụng chức năng CALC trong máy tính Casio và nhập từ giá trị ta thấy x = 1 thỏa. Câu 26: Đáp án C 2x x Bất phương trình tương đương với 3.3 − 10.3 + 3 ≤ 0. x Đặt t = 3 > 0. Bất phương trình trở thành 3t − 10t + 3 ≤ 0 ⇔ ≤ t ≤ 3 . 3 Với 1 ≤ t ≤ 3, ta được 1 x ≤ 3 ≤ 3 ⇔ −1 ≤ x ≤ 1. 3 3 Do đó tập nghiệm của bất phương trình là S = [ − 1;1] Vậy b − a = 2. Câu 27: Đáp án A 1 1 3 3 Ta có log 75 = log ( 15.5) = ( log 15 + log 5) 8 2 2 2 1 = log 2 15 + log 2 5 + log 2 2 − 1 3 ( ) 2 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 18 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC