Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 28: Đáp án A 1 = log 2 15 + log 2 10 − 1 3 ( ) 1 ⎛ 1 ⎞ 1 ⎛ 1 ⎞ ab − b + 1 = ⎜ log2 15 + − 1⎟ = ⎜ a + − 1⎟ = 3 ⎝ log10 2 ⎠ 3 ⎝ b ⎠ 3 b 3 ⎧ x = 4 ⎪ 4 log log log x = log log log x = log log log z = 0 ⇔ ⎨y = 2 ⎪ 2 ⎩z = 3 Ta có 2 ( 3 ( 4 )) 3 ( 4 ( 2 )) 4 ( 2 ( 3 )) Khi đó 3 x + 4 y + z = 9 Câu 29: Đáp án B Do F(x) là một nguyên hàm của hàm số f ( x ) nên ( ) ( ) ( ) ( ) F ' x = f x , ∀x ∈ R ⇔ a + d cos x + cx cos x + c − b sin x − axsin x = x cos x, ∀x ∈ R ⎧c + d = 0 ⎪ c = 1 ⎧ a = d = 0 ⇔ ⎨ ⇔ ⎨ . ⎪c − b = 0 ⎩b = c = 1 ⎪ ⎩a = 0 Câu 30: Đáp án D π π 2 2 ∫ ∫ * Xét mệnh đề (I).Ta có x f ( x) dx = x f ( x) d ( x) Đặt t = sin x . sin 2 . sin 2 sin . sin sin . 0 0 π Đổi cận x = 0 ⇒ t = 0 và x = ⇒ t = 1. 2 π 2 1 1 ∫ ∫ ∫ x f x dx tf t dt xf x dx Khi đó sin 2 . ( sin ) = 2 ( ) = 2 ( ) 0 0 0 Do đó mệnh đề (I) đúng. x * Xét mệnh đề (II). Đổi biến t = e , suy ra mệnh đề (II) đúng. 2 * Xét mệnh đề (III). Đổi biến t = x , suy ra mệnh đề (III) đúng. Câu 31: Đáp án A DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Áp dụng công thức tích phân từng phần, ta có MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 19 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1 1 1 ( '( ) − 2) = ( 1 ) ⇒ '( ) = 2 + ( 1) ∫ ∫ ∫ x f x dx f xf x dx xdx f 0 0 0 ∫ 1 0 2 1 ( ( )) 0 ( 1) 1 ( 1) ⇒ xd f x = x + f = + f 1 1 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ⇒ xf x − f x dx = 1+ f 1 ⇒ f x dx = −1 Câu 32: Đáp án C Gọi ( ) 0 ∫ ∫ 0 0 S x là diện tích thiết diện đã cho thì ( ) ( ) 2 3 π Thể tích vật thể là ( ) Câu 33: Đáp án A ∫ ∫ V = S x dx = 3 sin xdx = 2 3 0 0 Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường cong là 2 4 2 4 x x x x x x x π S x = 2 sin x . = 3 sin x 4 { } + − 1 = + −1 ⇔ − = 0 ⇔ ∈ 0;1; − 1 Khi đó diện tích cần tìm là 1 0 1 2 4 2 4 2 4 ∫ ( ) ( ) −1 ∫−1 ∫ 0 S = x − x dx = x − x dx + x − x dx 3 5 0 3 5 1 ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ x x x x 4 = ⎜ − ⎟ + ⎜ − ⎟ = . 3 5 3 5 15 ⎝ ⎠ −1 ⎝ ⎠ 0 Câu 34: Đáp án A x dL v t 3 3 t 2.10 e t L x L 0 2.10 . e − tdt −t Ta có ( ) ( ) ( ) dt = = ⇒ − = ∫ 3 Khi đó ( ) ( 0) 2.10 ⎛ − ⎜( ) Với 20 x t x −t L x = L − te 0 − e dt ⎞ ⎟ ⎝ ∫ 0 ⎠ x t x ( 0 ) 3 − − ( 0) 2.10 ( ) = L − xe − − e 3 ( 0) 2.10 ( − x − x 1) = L − xe + e − . x = và L ( 0) = 17 ta đi đến ( ) Câu 35: Đáp án A L 20 = 2017 . Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d là 2 2 ⎡x = 0 ( ) − x + 2x = mx ⇔ x − 2 − m x = 0 ⇔ ⎢ . ⎣x = 2 − m > 0 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 20 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER