Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2−m 2 Khi đó 2 −m = ∫ − + 2 − = ∫ ( − 2 + 2 − ) S x x mx dx x x mx dx 0 0 3 2 2−m ⎛ x 2 mx ⎞ 3 2 = ⎜ − + x − ⎟ = − m + 6m − 12m + 8 = 27 ⎝ 3 2 ⎠ 0 3 2 Do đó m − 6m + 12m + 19 = 0. Giải phương trình này, ta tìm được m = − 1 là giá trị thỏa yêu cầu bài toán. Câu 36: Đáp án C Giả sử z x yi ( x, y ) = + ∈ R có điểm M (x;y) biểu diễn z trên mặt phẳng (Oxy). Ta có − 1+ = ( − 1) + ( + 1 ) ; + 1− 2 = ( + 1) + ( − − 2) z i x y i z i x y i 2 2 2 2 Theo đề bài z − 1+ i = z + 1− 2i ⇔ ( x − 1) + ( y + 1) = ( x + 1) + ( −y − 2) ( x 1) ( y 1) ( x 1) ( y 2) 2 2 2 2 ⇔ − + + = + + + ⇔ − 2 + 1+ + 2 + 1 = + 2 + 1+ + 4 + 4 2 2 2 2 x x y y x x y y ⇔ 4x + 2y + 3 = 0. Do đó tập hợp các điểm biểu diễn của z là đường thẳng ∆ : 4x + 2y + 3 = 0. Suy ra a = 4, b = 2, c = 3. Vậy ab + c = 11. Câu 37: Đáp án B Phương trình đã cho tương đương với Khi đó 2 2 2 2 1 2 3 4 34 P = z + z + z + z = Câu 38: Đáp án C ( ) ( ( ) )( ) ( )( ) m − 1+ 2 m −1 i m − 1+ 2 m − 1 i 1+ mi Ta có z = = 1− mi 1− mi 1+ mi − m + m − m + m − = + 2 2 1+ m 1+ m 2 2 2 3 1 2 ⎡m = z là số thực ⇔ m + m − 2 = 0 ⇔ ⎢ ⎣m = −2 Câu 39: Đáp án A 2 1 Để ý rằng A( 1;1 ), B( 0;2 ), C ( m; − 1) ⎡z = 2 ± i 2 2 ⎡z − 4z = −5 ⎡z − 4z + 5 = 0 ⎢ ⎢ ⇔ z 2 2 2 2 ⎢ ⇔ 2 ⎢ = − ⎣z − 4z = 8 ⎣z − 4z − 8 = 0 ⎢ ⎣z = 2 + 2 3 i DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 21 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Khi đó AB = ( − 1;1 ), BC = ( m; −3) ∆ ABC vuông tại B ⇔ AB. BC = 0 ⇔ −m − 3 = 0 ⇔ m = −3. Câu 40: Đáp án C . Trong mặt phẳng (ABC), qua A kẻ đường thẳng d song song với BC. Kẻ HI ⊥ d , dễ thấy AI ⊥ ( SHI ) . Trong tam giác vuông SHI kẻ HK ⊥ SI , nhận thấy HK ⊥ ( SIA) . 3 3 d SA BC = d B SIA = d H SIA = HK 2 2 Ta có ( , ) ( ,( )) ( ,( )) Ta tính được a 3 HI = HA.sin 60 ° = . 3 21 = ; = 60° , suy ra SH = a 3 Ta có SCH ( SC ( ABC )) 1 1 1 = + ta thu được HK SH HI Từ 2 2 2 3 a 42 d , = HK = . 2 8 Suy ra ( SA BC) Câu 41: Đáp án A Ta có AC = a ⇒ SA = AC tan 60° = a 3 3 BD = 2BI = 2. BC.sin 60° = 2. a = a 3. 2 1 1 1 V = SA. S ABCD = . SA. . AC. BD 3 3 2 3 1 1 a = a 3. a. a 3 = 3 2 2 Câu 42: Đáp án C Ta có a 3 a SI = ; IH = 2 2 tan SI ⇒ IHS = = 3 HI ⇒ SBC ; ABCD = IHS = 60° (( ) ( )) Câu 43: Đáp án C a 42 HK = 12 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 22 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER