Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Câu 7: Tính giới hạn của hàm số n x − nx + n −1 lim x→1 ( x −1) 2 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định n A. . 2 B. 2 n . 2 Câu 8: Tìm m để hàm số sau liên tục trên R : f ( x) C. 2 n − n . 2 2 ⎧ x + x + khi x < D. 1 1 ⎪ = ⎨ π ⎪msin x khi x ≥1 ⎩ 2 2 n + n . 2 A. m = 1. B. m = 2. C. m = 3. D. m = 4. Câu 9: Cho phương trình msin 2x + sin x − cos x = 0 (m là tham số). Mệnh đề nào trong các mệnh đề dưới đây là đúng? ⎛ π π ⎞ A. Trong khoảng ⎜ − ; ⎟ , phương trình đã cho vô nghiệm. ⎝ 2 2 ⎠ ⎛ π π ⎞ B. Trong khoảng ⎜ − ; ⎟ , phương trình đã cho có nghiệm. ⎝ 2 2 ⎠ ⎛ π π ⎞ C. Trong khoảng ⎜ − ; ⎟ , phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. ⎝ 2 2 ⎠ D. x = 0 là một nghiệm của phương trình đã cho. Câu 10: Cho hàm số f ( x) = x . Để tính f '( 0) bước sau Bước 1: ( ) + Bước 2: f ( ) − Bước 3: f ( ) ⎧x khi x > 0 ⎪ f x = x = ⎨0 khi x = 0 ⎪ ⎩ − x khi x < 0 ( ) − ( ) f x f 0 x − 0 x ' 0 = lim = lim = lim = 1. + + + x→0 x − 0 x→0 x − 0 x→0 x ( ) − ( ) f x f 0 x − 0 x ' 0 = lim = lim = lim = 1. − − − x→0 x − 0 x→0 x − 0 x→0 x + − Bước 4: f ( ) f ( ) f ' 0 = 1. Vậy ( ) ' 0 = ' 0 = 1. , bạn Thảo Huyền đã trình bày lời giải trên bảng theo các Sau khi quan sát trên bảng, bạn Duy Lĩnh đã phát hiện ra rằng trong lời giải của bạn Thảo Huyền có một bước bị sai sót. Vậy sai sót đó từ bước nào? DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. Bước 1. B. Bước 2. C. Bước 3. D. Bước 4. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 11: Cho hàm số x + 2 y = . Tiếp tuyến với đồ thị (C) cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại A,B sao 2x + 3 cho ∆ OAB cân tại gốc O có phương trình là ax by c 0 + + = . Tính giá trị của ( ab c) 2018 A. –1 B. 1 C. 0. D. Câu 12: Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số y = x −1 x + 1 . A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 2018 2 − . x e − m − 2 Câu 13: Tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = đồng biến trên khoảng x 2 e − m ⎛ 1 ⎞ ⎜ ln ;0⎟ ⎝ 4 ⎠ m∈ − 1;2 . B. A. [ ] m 1 1 ∈ ⎡ ⎤ ⎢ − ; ⎣ 2 2 ⎥ ⎦ m ⎡ 1 1 ⎢ ⎤ ⎣ 2 2⎦ ⎥ C. m∈ ( 1;2 ) D. ∈ − ; ∪[ 1;2 ) Câu 14: Đồ thị hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong dưới đây? A. B. C. D. 4 2 y = − x + 2x + 2. 4 2 y = x − 2x + 2. 4 2 y = x − 4x + 2. 4 2 y = x − 2x + 3. Câu 15: Cho x,y là hai số không âm thỏa mãn x + y = 2 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 1 = + + − + 1: 3 3 2 2 P x x y x A. 5. B. 7 . 3 C. 17 . 3 D. 115 3 . các hàm số Câu 16: Một con đường được xây dựng giữa hai thành phố A và B, hai thành phố này bị ngăn cách bởi một con sông. Người ta cần xây một cây cầu bắc qua sông và vuông góc với bờ sông. Biết rằng thành phố A cách bờ sông một khoảng bằng 1 km, thành phố B cách bờ sông một khoảng bằng 4 km, khoảng cách giữa hai đường thẳng đi qua A,B và vuông góc với bờ sông là 10 km (hình vẽ). Hãy xác định vị trí xây cầu để tổng quãng đường đi từ thành phố A đến thành phố B là nhỏ nhất. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. CM = 10 km. B. CM = 1 km. C. CM = 2 km. D. CM = 2,5 km. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG