Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Câu 17: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số tiệm cận ngang. y = 3x + 2018 mx 2 + 5x + 6 có hai http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. m∈∅ B. m < 0 C. m = 0 D. m > 0 Câu 18: Tính tổng các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng y = x cắt đồ thị hàm số hai điểm A và B sao cho AB = 4 2 A. 2 B. 5 C. 7 D. 8 Câu 19: Cho hàm số đề dưới đây là đúng? x y = A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 2 − 5x + 5 xác định, liên tục trên đoạn x −1 1 y ⎛ ⎜ ⎞ ⎟ ⎝ 2 ⎠ B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất là y ( − 1) C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất là ( 1) y − và D. Hàm số có giá trị nhỏ nhất là y ( 0) ; giá trị lớn nhất là ( 1 ) ; giá trị lớn nhất là y ⎛ 1 ⎜ ⎞ ⎟ ⎝ 2 ⎠ ; giá trị lớn nhất là x − 5 y = tại x + m ⎡ 1 ⎤ ⎢ −1; ⎣ 2 ⎥ . Mệnh đề nào trong các mệnh ⎦ y − . y ⎛ 1 ⎜ ⎞ ⎟ ⎝ 2 ⎠ . ; giá trị lớn nhất là ( 0 ) y ⎛ 1 ⎜ ⎞ ⎟ ⎝ 2 ⎠ . y . m − cos x Câu 20: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = nghịch biến trên 2 sin x ⎛ π ; π ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 3 2 ⎠ . A. 5 m ≤ . B. m ≥ 1. C. m ≤ 2. D. m ≤ 0. 4 x x Câu 21: Cho số thực x thỏa mãn điều kiện 9 + 9 − = 23 . Tính giá trị của biểu thức A. 5 − . B. 1 2 2 C. 3 2 D. 2 x x Câu 22: Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình ( 10 3) ( 10 3) 3− x+ 1 − 1 x+ 3 − > + . A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 23: Cho số thực 0 1 3 3 2 3 −1 a ( a + a ) a > . Tính giá trị của biểu thức: P = 8 5 5 5 a ( a ) 2 − − a 8 . x −x 5 + 3 + 3 P = . x −x 1 − 3 − 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 1 A. P = a + 1. B. P = a − 1. C. P = . a − 1 D. Câu 24: Cho a, b > 0 và a ≠ 1. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng? 1 P = . a + 1 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định log a. b 3 3log a a b A. 3 ( ) = + B. 3 ( ) 1 a b a a b 3 C. log 3 ( . ) = log D. 3 ( ) Câu 25: Cho hai số thực a và b sao cho với mệnh đề nào là đúng? a −5 −4 1 1 log a. b = + log a a b 3 3 log a. b = 3log a a b > a và log A. a > 1; b > 1. B. a > 1;0 < b < 1. C. 0 < a < 1; b > 1. D. 0 < a < 1;0 < b < 1. b ⎛ 3 ⎞ ⎛ 4 ⎞ ⎜ ⎟ < logb ⎜ ⎟ . Trong các mệnh đề sau ⎝ 4 ⎠ ⎝ 5 ⎠ Câu 26: Cường độ một trận động đất được cho bởi công thức M = log A − log A0 , với A là biên độ rung chấn tối đa và A 0 là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỷ XX, một trận động đất ở San Francisco có cường độ đo được 8 độ Richter. Trong cùng năm đó, trận động đất khác ở Nhật Bản có cường độ đo được 6 độ Richter. Hỏi trận động đất ở San Francisco có biên độ gấp bao nhiêu lần biên độ trận động đất ở Nhật Bản? A. 1000 lần. B. 10 lần. C. 2 lần. D. 100 lần. y = x + x + 1 2 Câu 27: Tính đạo hàm của hàm số ( ) 2018 2 A. y ' = ( x + x + 1) 2018 ln 2018. B. ( 2 ) 2018 − y = x + x + 1 ' 2018 1 . C. ( 2 2018 ) ( 2 2 y ' = x + x + 1 ln x + x + 1 ). D. ( )( ) 2018 − y = x + x + x + 1 Câu 28: Tìm các khoảng chứa giá trị của a để phương trình x ( ) ( a)( ) có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn x1 − x 2 = log 3. 2+ 3 2 + 3 + 1− 2 − 3 − 4 = 0 ' 2018 2 1 1 . A. ( −∞; − 3 ). B. ( − 3; +∞ ). C. ( 3; +∞ ). D. ( +∞ ) π 2 ∫ Câu 29: Cho ( x ) 0 x 0; . π 1 2 −1− sin x dx = π ⎛ ⎜ − ⎞ ⎟ −1. Mệnh đề nào trong các mệnh đề sau là sai? ⎝ a b ⎠ A. a + 2b = 8. B. a + b = 5. C. 2a − 3b = 2. D. a − b = 2. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 4 Câu 30: Cho hàm số f ( x ) thỏa f ( 1) = 30; f '( x) liên tục và ∫ f '( x) dx = 70 . Tính giá trị của f ( 4) A. 100. B. 50. C. 40. D. 21. 1 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER