Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 25 BỘ ĐỀ TN- SỐ 04 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) BẢNG ĐÁP ÁN www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 1-B 2-D 3-A 4-B 5-C 6-C 7-C 8-C 9-B 10-C 11-B 12-C 13-D 14-B 15-B 16-C 17-D 18-C 19-C 20-A 21-A 22-D 23-D 24-B 25-C 26-D 27-D 28-B 29-B 30-A 31-C 32-C 33-A 34-D 35-A 36-D 37-A 38-D 39-B 40-C 41-C 42-A 43-A 44-B 45-B 46-A 47-A 48-A 49-B 50-B DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN Câu 1: Đáp án B π cot sin x = 1 ⇔ sin x = + kπ , k ∈Z . 4 Ta có ( ) Phương trình này có nghiệm khi và chỉ khi ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 25 BỘ ĐỀ TN- SỐ 04 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) LỜI GIẢI CHI TIẾT − 1 1 1 1 1 ≤ π kπ 1 k . 4 + ≤ ⇔ − π − 4 ≤ ≤ π − 4 π Do k ∈Z nên k = 0 . Suy ra phương trình sin x = có 2 họ nghiệm. 4 Vậy phương trình đã cho có 2 họ nghiệm. Câu 2: Đáp án D Phương trình đã cho có nghiệm kép khi và chỉ khi 1 π 5π ∆ ' = 0 ⇔ sin α = ⇔ α ∈ ⎧ ⎨ ; ⎫ ⎬ 2 6 6 Câu 3: Đáp án A ⎩ ⎭ (do α [ 0;2π ] ∈ ) k Số tập hợp con chứa k phần tử của tập A là C . Ta có 4 2 n! n! Cn = 20Cn ⇔ = 20 4! 4 ! 2! 2 ! ⎧⎪ C Xét ⎨ ⎪⎩ C ( n − ) ( n − ) ( )( ) ⇔ n − 2 n − 3 = 240 ⇔ n = 18. ≥ C k k −1 18 18 ≥ C k k + 1 18 18 Do k ∈Z nên k = 9. Câu 4: Đáp án B ⎧ 18! 18! ≥ ⎪k! ( 18 − k )! ( k −1 )!( 19 − k )! ⇔ ⎨ ⎪ 18! 18! ≥ ⎪ ⎩k! ( 18 − k )! ( k + 1 )!( 17 − k )! ⎧19 − k ≥ k 17 19 ⇔ ⎨ ⇔ ≤ k ≤ . ⎩k + 1 ≥ 18 − k 2 2 4 Số phần tử của không gian mẫu là: n( Ω ) = C 8 = 70 n www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER