Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 11: Đáp án B Do ∆ OAB cân tại O nên tiếp tuyến tạo với trục Ox một góc 45°. Suy ra hệ số góc tiếp tuyến là k = ± 1. Gọi x 0 là hoành độ tiếp điểm. Khi đó ta có ⎡ 1 ⎢ − 2 = − 1 2 ( 2x0 + 3) ⎡( 2x0 + 3) = 1 ⎡x0 = −1 y '( x0 ) = k = ± 1 ⇔ ⎢ ⇔ ⎢ ⇔ 2 ⎢ . ⎢ 1 ⎢( 2 0 3) 1 x0 2 1 x = − ⎢− = ⎣ + = − ⎣ 2 ⎢⎣ ( 2x0 + 3) * Với x0 = −1⇒ y0 = 1. Do đó tiếp tuyến có phương trình là ( ) y = − 1. x + 1 + 1 = − x (loại do không tồn tại ∆ OAB ). * Với x0 = −2 ⇒ y0 = 0 . Do đó tiếp tuyến có phương trình là ( ) y = − 1. x + 2 = −x − 2 ⇔ x + y + 2 = 0. Suy ra a = b = 1, c = 2. Vậy ( ab − c) 2018 = 1. Câu 12: Đáp án C Tập xác định: D = R Ta có x −1 x −1 lim = − 1; lim = 1. x→−∞ x + 1 x→+∞ x + 1 Vậy đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang y = 1; y = − 1. Câu 13: Đáp án D Tập xác định: D = R \{ m 2 } Đạo hàm y ' = 2 − m + m + 2 x 2 ( e − m ) 2 ⎛ 1 ⎞ Hàm số đồng biến trên khoảng ⎜ ln ;0⎟ khi và chỉ khi ⎝ 4 ⎠ ⎧− 1 < m < 2 2 ⎧ ⎛ 1 ⎞ ⎧− m + m + 2 > 0 ⎪ y ' 0, x ln ;0 ⎡ 1 1 > ∀ ∈⎜ ⎟ ⎪ − ≤ m ≤ ⎡ 1 1 ⎪ ⎝ 4 ⎠ ⎪⎡ 2 1 ⎪⎢ 2 2 − ≤ m ≤ ⎨ ⇔ ⎨ m ⎢ 2 2 . 2 1 ⎢ ≤ ⇔ ⎨⎢ ⇔ ⎪ ⎛ ⎞ 4 m ≤ −1 ⎢ m ∉ ;1 ⎪⎢ ⎪⎢ 1 m 2 2 ⎣ ≤ < ⎪ ⎜ ⎟ ⎩ ⎝ 4 ⎠ ⎪⎢m ≥1 ⎪⎢ ⎩⎣ m ≥ 1 ⎪⎢ ⎩⎣ DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 14: Đáp án B MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Dựa vào đồ thị thấy phía bên phải hướng lên nên hệ số của Để ý thấy khi x = 0 thì y = 2 nên ta loại D. Hàm số đạt cực trị tại x = 0 và x = ± 1 nên chỉ có B phù hợp vì 3 2 ⎡x = 0 ( ) y ' = 4x − 4x = 4x x − 1 ; y ' = 0 ⇔ ⎢ ⎣x = ± 1 Câu 15: Đáp án B 4 x phải dương nên loại A. Ta có x + y = 2 ⇒ y = 2 − x ≥ 0 ⇒ 0 ≤ x ≤ 2 . Thay y = 2 − x và biểu thức P ta được 1 1 P x x x x x x x f x 3 3 3 2 2 3 2 = + + ( 2 − ) − + 1 = + 2 − 5 + 5 = ( ) với x ∈ [ 0;2] 2 ⎡x = 1 Đạo hàm ( ) Do [ 0;2] f ' x = x + 4x − 5 = 0 ⇔ ⎢ . ⎣x = −5 x ∈ nên loại x = − 5. 7 17 f ( 1 ) = ; f ( 0) = 5; f ( 2 ) = . 3 3 7 Vậy min P = min f ( x) = khi và chỉ khi x = 1. x∈[ 0;2] 3 Câu 16: Đáp án C Đặt CM = x (với 0 ≤ x ≤ 10 ) thì DN = 10 − x Khi đó AM 2 = + 1 và ( ) 2 2 x BN = BN = 10 − x + 16 = x − 20x + 116 . Tổng quảng đường đi từ thành phố A đến thành phố B là AM + MN + BN Do MN không đổi nên tổng quảng đường nhỏ nhất khi và chỉ khi + = + 1 + − 20 + 116 nhỏ nhất. 2 2 AM BN x x x 2 2 Xét hàm số f ( x) = x + 1 + x − 20x + 116 với [ 0;10] x x −10 . x + 1 x − 2x + 116 Ta có f '( x) = + 2 2 Khi đó ( ) ( ) ' = 0 ⇔ 2 − 2 + 116 = 10 − 2 + 1 f x x x x x x ( 20 116) ( 20 100)( 1) 2 2 2 2 ⇔ − + = − + + x x x x x x ⇔ x = x − x + ⇔ x + x − = 2 2 2 16 20 100 15 20 100 0 10 ⇔ x = − ; x = 2 3 x ∈ . DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC