Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 11: Đáp án B Do ∆ OAB cân tại O nên tiếp tuyến tạo với trục Ox một góc 45°. Suy ra hệ số góc tiếp tuyến là k = ± 1. Gọi x 0 là hoành độ tiếp điểm. Khi đó ta có ⎡ 1 ⎢ − 2 = − 1 2 ( 2x0 + 3) ⎡( 2x0 + 3) = 1 ⎡x0 = −1 y '( x0 ) = k = ± 1 ⇔ ⎢ ⇔ ⎢ ⇔ 2 ⎢ . ⎢ 1 ⎢( 2 0 3) 1 x0 2 1 x = − ⎢− = ⎣ + = − ⎣ 2 ⎢⎣ ( 2x0 + 3) * Với x0 = −1⇒ y0 = 1. Do đó tiếp tuyến có phương trình là ( ) y = − 1. x + 1 + 1 = − x (loại do không tồn tại ∆ OAB ). * Với x0 = −2 ⇒ y0 = 0 . Do đó tiếp tuyến có phương trình là ( ) y = − 1. x + 2 = −x − 2 ⇔ x + y + 2 = 0. Suy ra a = b = 1, c = 2. Vậy ( ab − c) 2018 = 1. Câu 12: Đáp án C Tập xác định: D = R Ta có x −1 x −1 lim = − 1; lim = 1. x→−∞ x + 1 x→+∞ x + 1 Vậy đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang y = 1; y = − 1. Câu 13: Đáp án D Tập xác định: D = R \{ m 2 } Đạo hàm y ' = 2 − m + m + 2 x 2 ( e − m ) 2 ⎛ 1 ⎞ Hàm số đồng biến trên khoảng ⎜ ln ;0⎟ khi và chỉ khi ⎝ 4 ⎠ ⎧− 1 < m < 2 2 ⎧ ⎛ 1 ⎞ ⎧− m + m + 2 > 0 ⎪ y ' 0, x ln ;0 ⎡ 1 1 > ∀ ∈⎜ ⎟ ⎪ − ≤ m ≤ ⎡ 1 1 ⎪ ⎝ 4 ⎠ ⎪⎡ 2 1 ⎪⎢ 2 2 − ≤ m ≤ ⎨ ⇔ ⎨ m ⎢ 2 2 . 2 1 ⎢ ≤ ⇔ ⎨⎢ ⇔ ⎪ ⎛ ⎞ 4 m ≤ −1 ⎢ m ∉ ;1 ⎪⎢ ⎪⎢ 1 m 2 2 ⎣ ≤ < ⎪ ⎜ ⎟ ⎩ ⎝ 4 ⎠ ⎪⎢m ≥1 ⎪⎢ ⎩⎣ m ≥ 1 ⎪⎢ ⎩⎣ DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 14: Đáp án B MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Dựa vào đồ thị thấy phía bên phải hướng lên nên hệ số của Để ý thấy khi x = 0 thì y = 2 nên ta loại D. Hàm số đạt cực trị tại x = 0 và x = ± 1 nên chỉ có B phù hợp vì 3 2 ⎡x = 0 ( ) y ' = 4x − 4x = 4x x − 1 ; y ' = 0 ⇔ ⎢ ⎣x = ± 1 Câu 15: Đáp án B 4 x phải dương nên loại A. Ta có x + y = 2 ⇒ y = 2 − x ≥ 0 ⇒ 0 ≤ x ≤ 2 . Thay y = 2 − x và biểu thức P ta được 1 1 P x x x x x x x f x 3 3 3 2 2 3 2 = + + ( 2 − ) − + 1 = + 2 − 5 + 5 = ( ) với x ∈ [ 0;2] 2 ⎡x = 1 Đạo hàm ( ) Do [ 0;2] f ' x = x + 4x − 5 = 0 ⇔ ⎢ . ⎣x = −5 x ∈ nên loại x = − 5. 7 17 f ( 1 ) = ; f ( 0) = 5; f ( 2 ) = . 3 3 7 Vậy min P = min f ( x) = khi và chỉ khi x = 1. x∈[ 0;2] 3 Câu 16: Đáp án C Đặt CM = x (với 0 ≤ x ≤ 10 ) thì DN = 10 − x Khi đó AM 2 = + 1 và ( ) 2 2 x BN = BN = 10 − x + 16 = x − 20x + 116 . Tổng quảng đường đi từ thành phố A đến thành phố B là AM + MN + BN Do MN không đổi nên tổng quảng đường nhỏ nhất khi và chỉ khi + = + 1 + − 20 + 116 nhỏ nhất. 2 2 AM BN x x x 2 2 Xét hàm số f ( x) = x + 1 + x − 20x + 116 với [ 0;10] x x −10 . x + 1 x − 2x + 116 Ta có f '( x) = + 2 2 Khi đó ( ) ( ) ' = 0 ⇔ 2 − 2 + 116 = 10 − 2 + 1 f x x x x x x ( 20 116) ( 20 100)( 1) 2 2 2 2 ⇔ − + = − + + x x x x x x ⇔ x = x − x + ⇔ x + x − = 2 2 2 16 20 100 15 20 100 0 10 ⇔ x = − ; x = 2 3 x ∈ . DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER