Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Do x ∈ [ 0;10] nên ta chọn x = 2 . www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 0 = 11; 2 = 5 5; 10 = 2 + 101. Ta có f ( ) f ( ) f ( ) Suy ra [ 0;10] ( ) min f x = 5 5 ⇔ x = 2. x∈ Vậy CM = 2 km. Câu 17: Đáp án D Để hàm số có 2 tiệm cận ngang thì phải tồn tại lim Ta có x→+∞ x→+∞ 2 x→+∞ x→+∞ y ≠ Trang 16 lim x→−∞ 2018 3+ 3x + 2018 3 lim y = lim = lim x = mx + 5x + 6 5 6 m m + + x x 2 2018 3 + 3x + 2018 3 lim y = lim = lim x = − mx + 5x + 6 5 6 m m + + x x 2 x→−∞ x→−∞ 2 x→−∞ Khi đó hiển nhiên lim Câu 18: Đáp án C x→+∞ y ≠ lim y . Vậy m > 0 . x→−∞ Phương trình hoành độ giao điểm 2 ( + ) = − 5 ⎧ ( 1) 5 0 ( ) ⎧ ⎪x x m x ⎪x + m − x + = = f x ⎨ ⇔ ⎨ ⎪⎩ x ≠ −m ⎪⎩ x ≠ −m Đường thẳng cắt đồ thị tại 2 điểm A,B khi và chỉ khi 0 2 2 19 0 ⎪⎧ ∆ f > ⎧m − m − > ⎨ ⇔ ⎨ ⎪⎩ f ( −m) ≠ 0 ⎩m ≠ −5 Gọi ( ; ), ( ; ) A x1 x1 B x2 x 2 với 1, 2 y tồn tại khi m > 0 . tồn tại khi m > 0 . x x là 2 nghiệm của phương trình f ( x ) = 0 ( ) 2 AB = 4 2 ⇔ x − x = 4 ⇔ x + x − 4x x = 16 2 1 1 2 1 2 2 ⎡m = 7 ⇔ m − 2m − 35 = 0 ⇔ ⎢ . ⎣m = −5 So với điều kiện ta nhận m = 7. Câu 19: Đáp án C DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN \ 1 . Tập xác định: D = R { } x − 2x y ' ; ' 0 2 = y = ⇔ 2 ⎢ = ( x −1) ⎡x = 0 ⎣x 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎛ 1 ⎞ −11 11 y ( 0) = − 5; y ⎜ ⎟ = ; y ( − 1 ) = − . ⎝ 2 ⎠ 2 2 Lập bảng biến thiên và dễ dàng suy ra phương án C là đúng. Câu 20: Đáp án A m − cos x m − cos x Ta có y = = 2 2 sin x 1 − cos x ⎛ 1 ⎞ Đặt t = cos x, t ∈ ⎜ 0; ⎟ . ⎝ 2 ⎠ Xét hàm số g ( t) 2 m t 1 = − , t ∈ ⎛ 0; ⎞ ⎜ ⎟ 1− t ⎝ 2 ⎠ ⎛ π π ⎞ Hàm số nghịch biến trên ⎜ ; ⎟ khi và chỉ khi ⎝ 3 2 ⎠ 2 1 1 1 ⎛ ⎞ t + ⎛ ⎞ g '( t) ≤ 0, ∀∈⎜0; ⎟ ⇔ m ≤ , ∀t ∈⎜0; ⎟. ⎝ 2 ⎠ 2t ⎝ 2 ⎠ Lại xét hàm số h( t ) Ta có ( ) 2 t 1 1 = + , ∀t ∈ ⎛ 0; ⎞ ⎜ ⎟ . 2t ⎝ 2 ⎠ 2 t −1 ⎛ 1 ⎞ h ' t = > 0, ∀t ∈ 0; . 2 ⎜ ⎟ 2t ⎝ 2 ⎠ ⎛ 1 ⎞ Lập bảng biến thiên trên ⎜ 0; ⎟ ⎝ 2 ⎠ , ta suy ra 5 m ≤ thỏa yêu cầu bài toán. 4 Câu 21: Đáp án A Ta có ( − ) 2 x x x − x 3 + 3 = 9 + 9 + 2 = 23+ 2 = 25. x x Suy ra 3 + 3 − = 5 Do đó x −x 5 + 3 + 3 5 + 5 5 P = = = − x −x . 1− 3 − 3 1− 5 2 Câu 22: Đáp án D Điều kiện: x ≠ 1; x ≠ − 3 3− x x+ 1 x− 3 x+ 1 x− 1 x+ 3 x− 1 x+ 3 Ta có ( 10 − 3) > ( 10 + 3) ⇔ ( 10 + 3) > ( 10 + 3) x − 3 x + 1 −8 ⇔ > ⇔ > 0 x − 1 x + 3 x − 1 x + 3 ( )( ) ( )( ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ⇔ x − 1 x + 3 < 0 ⇔ − 3 < x < 1. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER