Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định x 2 3 3 2 x 3 3t − 2t + 3 dt = x + 2 ⇔ t − t + 3t| = x + 2 0 0 ∫ ( ) 3 2 3 2 ⎡x = 1 ⇔ x − x + 3x = x + 2 ⇔ x − 3x + 2 = 0 ⇔ ⎢ . ⎣x = 2 1;2 . Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là S = { } Câu 34: Đáp án D Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d là x 2 − mx − 1 = 0 2 Ta có ∆ = m + 4 > 0, ∀ m . Suy ra phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt x1, x 2 . Giả sử x1 x2 x 2 2 2 2 < . Khi đó = ∫ ( + 2 − − 1) = ∫ ( + 1− ) 4 Vậy min S = ⇔ m = 0 3 Câu 35: Đáp án A 5 Ta có ∫ ( ) 0 S mx x dx mx x dx x1 x1 2 3 x2 2 x 1 x1 x ⎛ m x ⎞ ⎛ m 2 ⎞ = ⎜ − + x ⎟ = ( x2 − x1 ) ⎜ + 1− ( m + 1) ⎟ ⎝ 2 3 ⎠ ⎝ 2 3 ⎠ 2 2 ⎛ m 2 ⎞ 4 = m + 4. ⎜ + ⎟ ≥ . ⎝ 6 3 ⎠ 3 ⎛ 1 ⎞ 5 25 at + bt dt = ⎜ at + bt ⎟ = a + b = ⎝ 2 ⎠ 0 2 2 3 2 3 125 150. Tương tự ta có 1000a + 50b = 1100. Vậy từ đó ta tính được a = 1; b = 2. 20 Vậy thể tích nước sau khi bơm được 20 giây là : ∫ h '( t) dt = ( t 3 + t 2 ) | = 8400 ( m 3 ) 0 Câu 36: Đáp án D 20 ( )( ) − − 2 − 2 + 4 = 0 ⇔ − 3 + 2 + 2 + 2 = 0 4 3 2 2 2 z z z z z z z z Khi đó T = 1 + 1 + 1 + 1 = 9 . 2 1 2 2 2 4 Câu 37: Đáp án A ⎡z = 1 3 ⎡z − 3z + 2 = 0 ⎢ z = 2 ⇔ ⎢ ⇔ ⎢ 2 ⎣z + 2z + 2 = 0 ⎢ z = − 1+ i ⎢ ⎣z = − 1 − i 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 20 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Gọi z = a + bi với a, b ∈ R 2 2 3 2 2 Ta có ( ) ( ) z = z + 1+ i ⇔ a + b = a + 1 + b + 1 ⇔ a + b + 1 = 0. 2 2 2 2 2 2 ⎛ 1 ⎞ 1 1 z = a + b = a = −a − 1 = 2a + 2a + 1 = 2 ⎜ a + ⎟ + ≥ . ⎝ 2 ⎠ 2 2 Khi đó ( ) 1 Dấu ‘‘=’’ xảy ra khi và chỉ khi a = b = − 2 Vậy số phức z có mô đun nhỏ nhất là Câu 38: Đáp án D Gọi z = a + bi với a, b ∈ R 1 ≤ − 2 < 2 ⇔ 1 ≤ + − 2 < 4. Ta có z i a 2 ( b ) 2 1 1 z = − − i . 2 2 Vậy tập hợp các điểm M là hình tròn tâm ( 0;2) I ( 0;2) bán kính ' 1 Câu 39: Đáp án B Ta có • ( i)( i) 2 + 3 2 − 3 = 11∈ R • ( i) 2 2 I và bán kính R = 2 đồng thời trừ đi hình tròn tâm R = . (Chúng ta thường nhầm lẫn giữa hai đáp án C và D ). 2 + 2 = 8i là số phức thuần ảo. • ( i) ( i) 2 + 3 + 2 − 3 = 2 2 ∈ R • 2 − 3 i = − 5 − 12 i không phải là số phức thuần ảo. 1+ 3i 13 13 Câu 40: Đáp án C ( ( )) ( ( )) ⎧ ⎪AK ⊥ SC AK ⊥ α Ta có ⎨ ⎪⎩ AK ⊥ BC BC ⊥ SAB AK ⊥ SBC ⇒ AK ⊥ SB . Suy ra ( ) Vì ∆ SAB vuông cân tại A nên K là trung điểm của SB. Ta có VS . AHK SA. SK. SH SH = = . V SA. SB. SC 2SC DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN S. ABC Ta có 2 2 AC AB BC 2a = + = . MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 2 SC = AC + SA = a 5. Trang 21 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC