Views
4 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Khi đó 2 . 1 2 2 . SH SH SC SA = = = SC SC SC 5 V . Suy ra V S AHK S. ABC SH 1 = = . 2SC 10 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3 3 1 1 a 3 a 3 Mặt khác, VS. ABC = SA. . AB. BC = . Vậy V S. AHK = . 3 2 6 60 Câu 41: Đáp án C Ta có AI ⊥ BC, SA ⊥ BC 2 3 a 3 Suy ra V = a , S∆ABC = ⇒ SA = 4a 3. 4 Mà a 3 AI = 2 1 1 1 Trong tam giác vuông SAI ta có = + . 2 2 2 AK AS AI 2 2 AS . AI 4a 195 Vậy d = AK = 2 2 AS AI = . + 65 Câu 42: Đáp án A Ta có 1 a AH = AB = ; SA = AB = a; 2 2 2 2 a 5 SH = HC = BH + BC = . 2 Do 2 2 2 5a 2 AH + SA = = SH nên SA ⊥ AB . 4 SC ABCD = SCA Do đó SA ⊥ ( ABCD) nên ( ,( )) Trong tam giác vuông SAC có SA 1 tanα = tan SCA = = . AC 2 Câu 43: Đáp án A Gọi bán kính hình trụ là x 0 ( cm) > . Khi đó ta có diện tích của hai đáy thùng là S 1 = 2 π x 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Diện tích xung quanh của thùng là V 2V S2 = 2π xh = 2 π x = . π x 2 x MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 22 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 V (trong đó h là chiều cao của thùng và từ V = π x . h ⇒ h = ). 2 π x Vậy diện tích toàn phần của thùng là 2V S = S1 + S2 = x + x 2 2 π . Để tiết kiệm vật liệu nhất thì S phải bé nhất. Áp dụng bất đẳng thức AM-GM ta có V V πV S = ⎜ x + + ⎟ ≥ ⎝ 2x 2x ⎠ 4 2 ⎛ 2 ⎞ 2 π 2.33 . Do đó S bé nhất khi và chỉ khi π x Câu 44: Đáp án B 2 V V = ⇔ x = 3 . 2x 2π • Gọi M, N, F lần lượt là trung điểm của AB, SC, CD. • Khi đó ta chứng minh được ( MNF ) ( ABCD) MN ⊥ ( SCE) . • Từ ( MNF ) ( ABCD) ⊥ và ⊥ và nếu dựng trục ∆ của đường tròn ngoại tiếp tam giác CDE thì ∆ ⊂ ( MNF ) • Từ MN ( SCE) ⊥ ta suy ra MN là trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác SCE • Trong mặt phẳng (MNF) gọi I = ∆ ∩ MN thì I chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.CDE. • Gọi R là bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.CDE thì 2 2 2 1 Mà CD CE + DE ; SA IF MF CF = = = NO = = và = = 3 2 2 2 2 2 NO MO cho nên 3 ⇒ IF = 3 NO = . 2 R = 11 . 2 Vậy diện tích mặt cầu cần tính là Câu 45: Đáp án B 2 2 l = BC = 2a + 2a = 2a 2. Ta có ( ) ( ) Câu 46: Đáp án A Gọi B = ∆ ∩ Ox . Khi đó B( b ;0;0) S mc 2 4π 11 π. = R = R IC CF IF 2 2 = = + . DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Vì ∆ vuông góc với đường thẳng d nên AB ⊥ u . d Trang 23 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017