Views
3 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn AB b u d http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Ta có = ( −1; −2; − 3 ), = ( 2;1; −2) Suy ra AB. u = 0 ⇔ b = −1 d Do đó AB = ( −2; −2; −3) . Chọn vectơ chỉ phương cho đường thẳng ∆ là u ∆ = ( ) Phương trình đường thẳng ∆ là Câu 47: Đáp án A x −1 y − 2 z − 3 = = . 2 2 3 Đường thẳng d qua M ( 2; − 4;1) và có vectơ chỉ phương là u = ( 2;3;2 ) Đường thẳng d’ qua M '( 0;1; − 1) và có vectơ chỉ phương là u ' = ( 4;6;4) Do u và u ' cùng phương đồng thời Câu 48: Đáp án A − − + ∈ − − + − − ∈ ∆ Gọi A( 2a 1; a 2; a 1 ) ∆ ; B( 4b 2; b 1; b 2) Suy ra AB = ( 2a + 4b + 1; a − b − 3; a + b + 3) Vectơ chỉ phương của ∆ 1 và 2 ⎪⎧ AB. u1 = 0 Ta có ⎨ . ⎪⎩ AB. u2 = 0 Giải hệ phương trình ta được a = 1; b = − 1. 2;2;3 . M ∉ d ' nên hai đường thẳng đó song song nhau. 1 2 Suy ra phương trình đường vuông góc chung là . ∆ lần lượt có phương trình là u = ( 2;1;1 ), u = ( −4;1; −1) ⎧x = 1+ t ⎪ ⎨y = − 1 + t ⎪ ⎩z = 2 − 3t Lần lượt thay tọa độ các điểm M ta thu được kết quả đúng là A. Câu 49: Đáp án B Tâm nằm trên trục Oz nên có tọa độ I ( 0;0; z ) Do mặt cầu (S) đi qua hai điểm A; B nên ta có 0 1 2 ( 1 0) ( 2 0) ( 1 ) ( 0 0) ( 2 0) ( 0 ) 2 2 2 2 2 2 IA = IB ⇔ − + − − + − z = − + − + − z ( ) ⇔ 1+ z − 2z + 1 = z ⇔ z = 1 2 2 Vậy ( ) ( ) 2 2 2 0 0 0 0 S : x + y + z − 1 = 5 Câu 50: Đáp án B x = x ; x ; x Gọi ( ) 1 2 3 0 0 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 24 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn ⎧ a. x = 3 ⎧2x2 + 3x2 + x3 = 3 ⎧x1 = 4 ⎪ ⎪ ⎪ Khi đó ⎨b. x = 4 ⇔ ⎨x1 − 2x2 − x3 = 4 ⇔ ⎨x2 = −5. ⎪ ⎪ c. x 2 − 2x1 + 4x2 + 3x3 = 2 ⎪ = ⎩ ⎩x3 = 10 ⎪⎩ x = 4; −5;10 . http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Vậy ( ) ----- HẾT ----- www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 25 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn