Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn AB b u d http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Ta có = ( −1; −2; − 3 ), = ( 2;1; −2) Suy ra AB. u = 0 ⇔ b = −1 d Do đó AB = ( −2; −2; −3) . Chọn vectơ chỉ phương cho đường thẳng ∆ là u ∆ = ( ) Phương trình đường thẳng ∆ là Câu 47: Đáp án A x −1 y − 2 z − 3 = = . 2 2 3 Đường thẳng d qua M ( 2; − 4;1) và có vectơ chỉ phương là u = ( 2;3;2 ) Đường thẳng d’ qua M '( 0;1; − 1) và có vectơ chỉ phương là u ' = ( 4;6;4) Do u và u ' cùng phương đồng thời Câu 48: Đáp án A − − + ∈ − − + − − ∈ ∆ Gọi A( 2a 1; a 2; a 1 ) ∆ ; B( 4b 2; b 1; b 2) Suy ra AB = ( 2a + 4b + 1; a − b − 3; a + b + 3) Vectơ chỉ phương của ∆ 1 và 2 ⎪⎧ AB. u1 = 0 Ta có ⎨ . ⎪⎩ AB. u2 = 0 Giải hệ phương trình ta được a = 1; b = − 1. 2;2;3 . M ∉ d ' nên hai đường thẳng đó song song nhau. 1 2 Suy ra phương trình đường vuông góc chung là . ∆ lần lượt có phương trình là u = ( 2;1;1 ), u = ( −4;1; −1) ⎧x = 1+ t ⎪ ⎨y = − 1 + t ⎪ ⎩z = 2 − 3t Lần lượt thay tọa độ các điểm M ta thu được kết quả đúng là A. Câu 49: Đáp án B Tâm nằm trên trục Oz nên có tọa độ I ( 0;0; z ) Do mặt cầu (S) đi qua hai điểm A; B nên ta có 0 1 2 ( 1 0) ( 2 0) ( 1 ) ( 0 0) ( 2 0) ( 0 ) 2 2 2 2 2 2 IA = IB ⇔ − + − − + − z = − + − + − z ( ) ⇔ 1+ z − 2z + 1 = z ⇔ z = 1 2 2 Vậy ( ) ( ) 2 2 2 0 0 0 0 S : x + y + z − 1 = 5 Câu 50: Đáp án B x = x ; x ; x Gọi ( ) 1 2 3 0 0 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 24 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn ⎧ a. x = 3 ⎧2x2 + 3x2 + x3 = 3 ⎧x1 = 4 ⎪ ⎪ ⎪ Khi đó ⎨b. x = 4 ⇔ ⎨x1 − 2x2 − x3 = 4 ⇔ ⎨x2 = −5. ⎪ ⎪ c. x 2 − 2x1 + 4x2 + 3x3 = 2 ⎪ = ⎩ ⎩x3 = 10 ⎪⎩ x = 4; −5;10 . http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Vậy ( ) ----- HẾT ----- www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 25 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017