Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn AB b u d http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Ta có = ( −1; −2; − 3 ), = ( 2;1; −2) Suy ra AB. u = 0 ⇔ b = −1 d Do đó AB = ( −2; −2; −3) . Chọn vectơ chỉ phương cho đường thẳng ∆ là u ∆ = ( ) Phương trình đường thẳng ∆ là Câu 47: Đáp án A x −1 y − 2 z − 3 = = . 2 2 3 Đường thẳng d qua M ( 2; − 4;1) và có vectơ chỉ phương là u = ( 2;3;2 ) Đường thẳng d’ qua M '( 0;1; − 1) và có vectơ chỉ phương là u ' = ( 4;6;4) Do u và u ' cùng phương đồng thời Câu 48: Đáp án A − − + ∈ − − + − − ∈ ∆ Gọi A( 2a 1; a 2; a 1 ) ∆ ; B( 4b 2; b 1; b 2) Suy ra AB = ( 2a + 4b + 1; a − b − 3; a + b + 3) Vectơ chỉ phương của ∆ 1 và 2 ⎪⎧ AB. u1 = 0 Ta có ⎨ . ⎪⎩ AB. u2 = 0 Giải hệ phương trình ta được a = 1; b = − 1. 2;2;3 . M ∉ d ' nên hai đường thẳng đó song song nhau. 1 2 Suy ra phương trình đường vuông góc chung là . ∆ lần lượt có phương trình là u = ( 2;1;1 ), u = ( −4;1; −1) ⎧x = 1+ t ⎪ ⎨y = − 1 + t ⎪ ⎩z = 2 − 3t Lần lượt thay tọa độ các điểm M ta thu được kết quả đúng là A. Câu 49: Đáp án B Tâm nằm trên trục Oz nên có tọa độ I ( 0;0; z ) Do mặt cầu (S) đi qua hai điểm A; B nên ta có 0 1 2 ( 1 0) ( 2 0) ( 1 ) ( 0 0) ( 2 0) ( 0 ) 2 2 2 2 2 2 IA = IB ⇔ − + − − + − z = − + − + − z ( ) ⇔ 1+ z − 2z + 1 = z ⇔ z = 1 2 2 Vậy ( ) ( ) 2 2 2 0 0 0 0 S : x + y + z − 1 = 5 Câu 50: Đáp án B x = x ; x ; x Gọi ( ) 1 2 3 0 0 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 24 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn ⎧ a. x = 3 ⎧2x2 + 3x2 + x3 = 3 ⎧x1 = 4 ⎪ ⎪ ⎪ Khi đó ⎨b. x = 4 ⇔ ⎨x1 − 2x2 − x3 = 4 ⇔ ⎨x2 = −5. ⎪ ⎪ c. x 2 − 2x1 + 4x2 + 3x3 = 2 ⎪ = ⎩ ⎩x3 = 10 ⎪⎩ x = 4; −5;10 . http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Vậy ( ) ----- HẾT ----- www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 25 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT