Views
7 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 6 Nước nguồn sông Trung Lương TL2 - UB 30/06/2016 7 Nước sông Ba Chẽ BC2 - ĐH 06/07/2016 8 Nước sông Tiên Yên TY2 - HH 06/07/2016 9 Nước sông Bắc Luân BL2 - HH 06/07/2016 10 Nước trước xửnhà máy nước Hải Hà NHM2 - HH 06/07/2016 11 Nước trước xửnhà máy nước Hoành Bồ NMN2 - HB 30/06/2016 12 Nước trước xửnhà máy nước Quảng Yên NMN2 - QY 30/06/2016 2.3.3. Các nội dung thực nghiệm 2.3.3.1. Khảo sát các điều kiện tối ưu của phương pháp phổ hấp thụ phân tử xác định trong>nitrittrong> a. Khảo sát cực đại hấp thụ quang Trong phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ phân tử, mỗi hợp chất màu có một cực đại hấp thụ quang. Do vậy chúng tôi tiến hành ghi phổ của hợp chất màu trên máy trắc quang trong khoảng bước sóng từ 400 - 700 nm. Pha 10 ml 3 dung dịch chuẩn NO2 - 0,02 ppm, 0,5 ppm và 2,0 ppm trong bình định mức 10ml. Cách pha: Bảng 2.3. Pha dung dịch khảo sát cực đại hấp thụ quang xác định trong>nitrittrong> Nồng độ NO2 - 0,02 ppm 0,50 ppm 2,0 ppm Vdd chuẩn gốc NO2 - Định mức 10 ml mầu hồng. 0,2 ml dd chuẩn gốc NO2 - 1ppm b. Khảo sát ảnh hưởng của pH Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 29 0,5 ml dd chuẩn gốc NO2 - 10ppm Thêm nước cất định mức đến 10 ml Đầu tiên trong>nitrittrong> phản ứng với axit sunfanilic tạo thành muối điazo: http://www.lrc.tnu.edu.vn 2,0 ml dd chuẩn gốc NO2 - 10ppm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Sau đó muối này phản ứng với α-naphtylamin tạo thành hợp chất azo có MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com HO 3 S NH 2 N + N + HO 3 S N= N NH 2 + 2H + http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phản ứng tạo thành muối điazo được tiến hành trong môi trường axit. Khi [H+] nhỏ (pH lớn) thì càng thuận lợi cho quá trình tạo thành muối điazo nhưng lại ảnh hưởng đến phản ứng tạo thành hợp chất màu azo. Do vậy pH có ảnh hưởng đến độ hấp thụ quang của hợp chất màu nên cần phải khảo sát để chọn trong>giátrong> trị pH tối ưu. Để khảo sát ảnh hưởng của pH đến độ hấp thụ quang của hợp chất màu, chúng tôi sử dụng dung dịch NO2 - 0,1 ppm và tiến hành đo độ hấp thụ quang của hợp chất màu ở các trong>giátrong> trị pH khác nhau tại bước song đã lựa chọn. Từ kết quả thu được sẽ tìm ra trong>giátrong> trị độ hấp thụ quang ổn định với khoảng trong>giátrong> trị pH thích hợp. Từ đó lựa chọn được trong>giátrong> trị pH tối ưu. c. Khảo sát ảnh hưởng của thể tích thuốc thử - Chuẩn bị 5 bình định mức 10ml để pha dung dịch chuẩn NO2 - 0,10 ppm - Lấy vào mỗi bình 0,1 ml dd chuẩn gốc NO2 - 10,00 ppm. - Thêm lần lượt vào các bình: 0,20ml; 0,40 ml; 0,60 ml; 0,80 ml; 1,00 ml dung dịch thuốc thử màu. Lắc đều và định mức tới vạch bằng nước cất. - Sau 20 phút đem đo độ hấp thụ quang tại bước sóng đã lựa chọn, với mẫu trắng làm dung dịch so sánh. Từ kết quả thu được sẽ tìm ra trong>giátrong> trị độ hấp thụ quang lớn ổn định với khoảng trong>giátrong> trị thể tích thuốc thử thích hợp. Từ đó lựa chọn được thể tích thuốc thử tối ưu. d. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian phản ứng tới độ ổn định màu của phức Khảo sát ảnh hưởng thời gian tới độ ổn định màu của phức tạo thành: Pha 10 ml dung dịch NO2 - 0,35 ppm: + Lấy 0,35 ml dung dịch chuẩn NO2 - 10,0 ppm vào bình định mức 10,00 ml. + Sau đó định mức đến vạch bằng nước cất. + Thêm 0,2 ml thuốc thử màu, lắc đều. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN + Để 20 phút rồi tiến hành đo độ hấp thụ quang theo thời gian ở bước sóng đã chọn trong 180 phút, với dung dịch so sánh là mẫu trắng. 30 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp