Views
7 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Từ kết quả thu được, sẽ tìm được trong>giátrong> trị độ hấp thụ quang lớn ổn định ứng với khoảng thời gian thích hợp. Từ đó chọn được khoảng thời gian phản ứng tối ưu. e. Khảo sát ảnh hưởng của các ion cản trở Theo tài liệu tham khảo thì phép xác định NO2 - bị ảnh hưởng bởi các ion Mangan(II), sắt(III), đồng(II), nhôm(III), cloramin, clo, natripolyphotphat, thiosunfat… sẽ bị kết tủa trong điều kiện phản ứng, các chất có khả năng phản ứng với NO2 - và các ion có màu cũng gây ảnh hưởng đến phép xác định. Tuy nhiên, với mục đích xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrittrong> trong nước chúng tôi chỉ khảo sát ảnh hưởng của các ion sắt(III), cloramin, clo, natripolyphotphat, thiosunfat. Sau khi chuẩn bị các dung dịch chuẩn của các ion cản trở riêng biệt, các khảo sát về ảnh hưởng và ngưỡng ảnh hưởng được tiến hành như sau: - Pha 100 ml dung dịch chuẩn NO2 - 0,35 ppm từ 3,5 ml dung dịch chuẩn NO2 - 10,00 ppm vào bình định mức 100,00 ml. - Pha 100 ml dung dịch chuẩn NO2 - 3,5 ppm từ 3,5 ml dung dịch chuẩn NO2 - 100,00 ppm vào bình định mức 100,00 ml. - Lấy 12 bình định mức 10ml Bảng 2.4. Pha các dung dịch khảo sát ảnh hưởng của các ion cản trở Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN xác định ion trong>nitrittrong> Ion khảo sát C Ion khảo STT ion (ml) Thêm đến vạch sát bình khảo sát Nồng độ dung định mức (ppm) Vdd gốc dịch gốc Mẫu trắng 1 0,0 0,0 0,0 10 ml nước cất Mẫu không ion 2 0,0 0,0 0,0 3 1,0 0,1 ml Fe 3+ 100 ppm Fe 3+ 4 10,0 1,0 ml Fe 3+ 100 ppm 5 10,0 0,1 ml S2O3 2- S2O3 2- 1000 ppm 6 100,0 1 ml S2O3 2- 1000 ppm dung dịch chuẩn 7 0,2 0,2 ml Cl - 10 ppm NO2 - 0,35 ppm Cl - 8 2,0 2,0 ml Cl - 1000 ppm Cloramin 9 0,2 0,2 ml cloramin 10 ppm 10 2,0 2,0 ml Mn 2+ 10 ppm 11 5,0 0,5 ml PO4 3- PO4 3- 100 ppm 12 50,0 5,0 ml PO4 3- 100 ppm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 31 http://www.lrc.tnu.edu.vn MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Mẫu không ion 13 0,0 0,0 0,0 14 1,0 0,1 ml Fe 3+ 100 ppm Fe 3+ 15 10,0 1,0 ml Fe 3+ 100 ppm 16 10,0 0,1 ml S2O3 2- S2O3 2- 1000 ppm 17 100,0 1 ml S2O3 2- 1000 ppm 18 0,2 0,2 ml Cl - 10 ppm Cl - 19 2,0 2,0 ml Cl - 1000 ppm 20 0,2 0,2 ml cloramin 10 ppm Cloramin 21 2,0 2,0 ml Mn 2+ 10 ppm 11 5,0 0,5 ml PO4 3- PO4 3- 100 ppm 12 50,0 5,0 ml PO4 3- 100 ppm - Thêm 0,2 ml thuốc thử màu, lắc đều. 32 dung dịch chuẩn NO2 - 3,5 ppm - Để 20 phút rồi tiến hành đo độ hấp thụ quang tại bước sóng đã chọn với mẫu trắng làm dung dịch so sánh và trong>đánhtrong> trong>giátrong> ảnh hưởng so với dung dịch chỉ có NO2 - . Ngưỡng ảnh hưởng của các ion cản trở, được trong>đánhtrong> trong>giátrong> qua sai số tương đối với từng loại ion. Từ kết quả thu được sẽ trong>đánhtrong> trong>giátrong> được sự ảnh hưởng của các ion này đến phép xác định. 2.3.3.2. Khảo sát khoảng tuyến tính và trong>đánhtrong> trong>giátrong> phương pháp xác định trong>nitrittrong> a) Khảo sát khoảng tuyến tính Để xác định khoảng tuyến tính và xây dựng đường chuẩn xác định trong>nitrittrong> chúng tôi thực hiện quá trình thực nghiệm: Dung dịch chuẩn gốc 1 của NO2 - là 1000ppm. Pha 15 dung dịch chuẩn các nồng độ và 1 dung dịch mẫu trắng: Bảng 2.5. Pha dung dịch khảo sát khoảng tuyến tính xác định trong>nitrittrong> Nồng độ NO2 (ppm) 0,00 0,01 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00 V dd NO2 - (ml) 0,00 0,10 0,50 1,00 0,20 0,50 1,00 2,00 dd lấy Gốc 4 Gốc 3 Định mức 10ml Nồng độ NO2 - (ppm) 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN V dd NO2 - (ml) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 dd lấy Gốc 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp