Views
9 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Định mức 10ml Thêm 0,2 ml dung dịch thuốc thử màu. Sau 20 phút đem đo độ hấp thụ quang tại bước sóng đã lựa chọn, với mẫu trắng làm dung dịch so sánh. Từ kết quả đo được xác định khoảng tuyến tính của trong>nitrittrong> và xây dựng đường chuẩn. b) Đánh trong>giátrong> phương pháp * Tính giới hạn phát hiện LOD và giới hạn định trong>lượngtrong> LOQ Giới hạn phát hiện (LOD): là nồng độ thấp nhất của chất phân tích mà hệ thống phân tích còn cho tín hiệu phân tích khác có nghĩa với tín hiệu mẫu trắng hay tín hiệu nền. Giới hạn định trong>lượngtrong> (LOQ): là nồng độ thấp nhất của chất phân tích mà hệ thống phân tích định trong>lượngtrong> được với tín hiệu phân tích khác có ý nghĩa định trong>lượngtrong> với tín hiệu của mẫu trắng hay tín hiệu của nền. Trong luận văn này chúng tôi tính LOD, LOQ của NO2 - trên mẫu thử. Chọn mẫu thử có nồng độ thấp (khoảng 5 đến 7 lần LOD ước trong>lượngtrong>). Mẫu thử có nồng độ 0,021 ppm. Chuẩn bị 7 ống nghiệm: + Ống 1: lấy 10 ml nước cất vào bát (mẫu trắng) + Ống 2 đến 7: cho 10 ml dung dịch mẫu thử nước nguồn sông Trung Lương lấy ngày 30/06/2016 (kí hiệu mẫu LT2 - UB) + Thêm 0,2 ml thuốc thử màu, lắc đều. + Để 20 phút rồi tiến hành đo độ hấp thụ quang theo thời gian ở bước sóng đã chọn, với dung dịch so sánh là mẫu trắng. Từ kết quả thu được cùng với các công thức tính bảng 2.3 sẽ xác định được giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định trong>lượngtrong> (LOQ) của phép xác định trong>nitrittrong>. Bảng 2.6. Các công thức tính LOD, LOQ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1. Nồng độ trung bình 2. Độ lệch chuẩn SD MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 33 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định x n i1 xi: nồng độ lần đo thứ i n số lần đo n x : nồng độ trung bình 3. Giới hạn phát hiện LOD x LOD = 3. SD 4. Giới hạn định trong>lượngtrong> LOQ LOQ = 3. LOD - Đánh trong>giátrong>: i Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 34 ( xi x) SD n 1 xi: nồng độ lần đo thứ i n số lần đo x : nồng độ trung bình 5. Hệ số R: x R LOD Nếu 4 < R R phải dùng dung dịch loãng hơn tính lại LOD và R * Xác định độ lặp lại và hiệu suất thu hồi Để xác định độ lặp lại và hiệu suất thu hồi xác định trong>nitrittrong> chúng tôi sử dụng phương pháp thêm chuẩn. Chuẩn bị 7 ống nghiệm: + Ống 1: lấy 10 ml nước cất (mẫu trắng) + Ống 2 đến 7: lấy 10 ml dung dịch mẫu trắng. Thêm chuẩn NO2 - 0,02 ppm (lấy 0,02 ml dung dịch chuẩn NO2 - 10 ppm). + Thêm 0,2 ml thuốc thử màu, lắc đều. + Để 20 phút rồi tiến hành đo độ hấp thụ quang ở bước sóng đã chọn với dung dịch so sánh là mẫu trắng. Từ kết quả thu được kết hợp với sử dụng công thức tính độ thu hồi và độ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN lệch chuẩn tương đối: * Độ thu hồi R: http://www.lrc.tnu.edu.vn 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017