Views
4 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định dùng cho 25 ml mẫu là 0,5 ml Na3N 0,5g/l. Vây khi nồng độ ion trong>nitrittrong> trong nước tăng thì với trong>lượngtrong> Na3N giữ nguyên trong phép đo này có khắc phục được sự nhiễu của trong>nitrittrong> hay không ? Để khảo sát khả năng natri nitrua khắc phục sự nhiễu của NO2 - , chúng tôi sử dụng dung dịch NO3 - 1,0 ppm và tiến hành như sau: + Pha sẵn 250 ml dung dịch chuẩn NO3 - 1,0 ppm trong bình định mức 250ml + Lấy 7 bát sứ: Bảng 2.8. Pha dung dịch khảo sát khả năng natri nitrua khắc phục sự nhiễu C NO2 V NO2 của trong>nitrittrong> trong xác định trong>nitrattrong> Mẫu Bát 1 Bát 2 Bát 3 Bát 4 Bát 5 Bát 6 Bát 7 thêm (ppm) 0 0 0,2 0,5 1,0 2,0 3,0 10,0 ppm (ml) 0,0 0,0 0,5 1,25 2,5 5 7,5 5 ml nước cất Thêm dung dịch chuẩn NO3 - 1,0 ppm vào bình định mức 25 ml định mức đến vạch. + Thêm 0,5 ml Na3N 0,5g/l + 0,2 ml CH3COOH 1,05g/ml để khoảng 5 phút. Sau đó đun cách thủy đến khô. + Cho 1ml natri salisilat 10g/l trộn đều tiếp tục đun cách thủy. + Lấy bát để nhiệt độ phòng cho nguội. Thêm 1ml H2SO4 1,84g/ml hòa tan lắc nhẹ để lắng 10 phút + Thêm 10,0 ml nước + 10,0 ml dd kiềm Sau đó tiến hành đo ở bước sóng đã chọn. Từ kết quả thu được sẽ xác định được trong>lượngtrong> Na3N cần dùng cho phép đo để khắc phục sự nhiễu của ion NO2 - d. Khảo sát ảnh hưởng của các ion cản trở Theo tài liệu tham khảo (TCVN 6180: 1996) thì phép xác định NO3 - bị ảnh hưởng bởi các ion Mn 2+ , Fe 3+ , Mg 2+ , Ca 2+ , Cl - , HCO3 - , SO4 2- , PO4 3- … sẽ bị kết tủa trong điều kiện phản ứng, có chất có khả năng phản ứng với NO3 - và các ion có màu DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN cũng gây ảnh hưởng đến phép xác định. Tuy nhiên, với mục đích xác định trong>hàmtrong> MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 37 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định trong>lượngtrong> trong>nitrattrong> trong nước các chất gây nhiễu tiềm tàng Mn 2+ , Mg 2+ , Cl - , PO4 3- . Vì vậy chúng tôi chỉ khảo sát ảnh hưởng của các ion Mn 2+ , Mg 2+ , Cl - , PO4 3- . Sau khi chuẩn bị các dung dịch chuẩn của các ion cản trở riêng biệt, các khảo sát về ảnh hưởng và ngưỡng ảnh hưởng được tiến hành như sau: Chúng tôi sử dụng dung dịch NO3 - 1,0 ppm và tiến hành như sau: + Pha sẵn 250 ml dung dịch chuẩn NO3 - 1,0 ppm trong bình định mức 250ml + Lấy 10 bát sứ: Bảng 2.9. Pha dung dịch khảo sát ảnh hưởng của các ion cản trở xác định trong>nitrattrong> Ion khảo sát C Ion khảo sát ion STT Ion khảo sát bát khảo sát (ml) (ml) (ppm) Vdd gốc Vdd gốc Mẫu trắng 1 0,0 0,0 0,0 5 ml nước cất Mẫu không ion 2 0,0 0,0 0,0 Cl - 3 80,0 2,0 ml Cl - 1000 ppm 4 400,0 10,0 ml Cl - 1000 ppm PO4 3- 5 6 4,0 40,0 1 ml PO4 3- 10 ml PO4 3- 100 ppm 100 ppm dung dịch chuẩn NO3 - 1,0 ppm và Mg 2+ 7 100,0 2,5 ml Mg 2+ 1000 ppm đổ vào bát sứ. 8 200,0 5,0 ml Mg 2+ 1000 ppm Mn 2+ 0,2 0,5 ml Mn 2+ 10 ppm 0,8 2,0 ml Mn 2+ 10 ppm + Thêm 0,5 ml Na3N 0,5g/l + 0,2 ml CH3COOH 1,05g/ml để khoảng 5 phút. Sau đó đun cách thủy đến khô. + Cho 1ml natri salisilat 10g/l trộn đều tiếp tục đun cách thủy. + Lấy bát để nhiệt độ phòng cho nguội. Thêm 1ml H2SO4 1,84g/ml hòa tan lắc nhẹ để lắng 10 phút. + Thêm 10,0 ml nước + 10,0 ml dd kiềm. Sau đó tiến hành đo ở bước sóng đã chọn được. Ngưỡng ảnh hưởng của các ion cản trở, được trong>đánhtrong> trong>giátrong> qua sai số tương đối với từng loại ion. Từ kết quả thu được sẽ trong>đánhtrong> trong>giátrong> được sự ảnh hưởng của các ion này đến phép xác định trong>nitrattrong>. 2.3.3.4. Khảo sát khoảng tuyến tính và trong>đánhtrong> trong>giátrong> phương pháp xác định trong>nitrattrong> DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN a) Khảo sát khoảng tuyến tính Xác định khoảng tuyến tính để xây dựng đường chuẩn xác định trong>nitrattrong> chúng tôi thực hiện quá trình thực nghiệm sau: 38 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Nghiên cứu xác định dạng crôm trong nước và trầm tích bằng các phương pháp hoá lí hiện đại & Phân tích dạng kim loại chì và Cadimi trong đất và trầm tích bằng AAS
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)