Views
9 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.3.4.1. Xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrittrong>. Chuẩn bị 13 bình định mức dung tích 10ml, trong>đánhtrong> số từ 1 đến 13. Lần lượt cho vào các bình: + Bình 1: 10 ml nước cất + Bình 2 - 13: 10 ml dung dịch các mẫu nước (12 mẫu) Thêm 0,2 ml dung dịch thuốc thử màu. Sau 20 phút đem đo độ hấp thụ quang tại bước sóng đã chọn, với mẫu trắng làm dung dịch so sánh. 2.3.4.2. Xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrattrong> Chuẩn bị 13 bát sứ: + Bát 1: lấy 5 ml nước cất vào bát (mẫu trắng) + Bát 2 đến 13: lấy 25 ml dung dịch mẫu thử. + Thêm 0,5 ml Na3N 0,5g/l + 0,2 ml CH3COOH 1,05g/ml vào tất cả các bát để khoảng 5 phút. Sau đó đun cách thủy đến khô. + Cho 1ml natri salisilat 10g/l trộn đều tiếp tục đun cách thủy. + Lấy bát để nhiệt độ phòng cho nguội. Thêm 1ml H2SO4 1,84g/ml hòa tan lắc nhẹ để lắng 10 phút so sánh. + Thêm 10,0 ml nước + 10,0 ml dd kiềm. + Đo độ hấp thụ quang tại bước sóng đã chọn, với mẫu trắng làm dung dịch Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1. Các điều kiện của phương pháp phổ hấp thụ phân tử 3.1.1. Các điều kiện xác định trong>nitrittrong> a. Cực đại hấp thụ quang Chúng tôi tiến hành ghi phổ của hợp chất màu trên máy trắc quang trong khoảng bước sóng từ 400 - 700 nm với 3 dung dịch chuẩn NO2 - 0,02 ppm, 0,5 ppm và 2,0 ppm được kết quả ở hình 3.1. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 41 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tại Hình 3.1. Phổ cực đại hấp thụ quang hợp chất màu trong>nitrittrong> Ta thấy phổ cực đại hấp thụ quang nằm trong khoảng 533nm đến 542 nm. 536nm thì Abs = 0,486 cao nhất. Do vậy, chúng tôi tiến hành các khảo sát tiếp theo ở bước sóng 536nm (theo TCVN 6178: 1996, 540nm ) b. Ảnh hưởng của pH Sử dụng dung dịch NO2 - 0,1 ppm và tiến hành đo độ hấp thụ quang của hợp chất màu ở các trong>giátrong> trị pH khác nhau. Kết quả thu được ở bảng 3.1: Bảng 3.1. Độ hấp thụ quang dung dịch NO2 - ở các trong>giátrong> trị pH khác nhau pH 1,0 1,5 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 4,0 Abs 0,103 0,094 0,079 0,078 0,078 0,077 0,075 0,060 0,055 0,042 Từ kết quả ở bảng 3.1 ta xây dựng được đồ thị hình 3.2 biểu diễn ảnh hưởng của pH đến độ hấp thụ quang của phức màu. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 42 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017