Views
8 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.2: Đồ thị ảnh hưởng của pH tới độ hấp thụ quang của hợp chất màu xác định trong>nitrittrong> Từ kết quả trên cho thấy độ hấp thụ quang giảm trong khoảng pH từ 1,0 - 2,0 đạt trong>giátrong> trị ổn định trong khoảng pH = 2,0 - 2,8. Khi pH tăng dần (từ 3 đến 4,0) độ hấp thụ quang giảm dần do phản ứng tạo phức màu điazo tạo ra trong môi trường axit. Do đó, trong các thí nghiệm tiếp theo chúng tôi chọn trong>giátrong> trị pH = 2,0 - 2,5 để tiến hành đo, làm môi trường tạo màu cho phản ứng. c. Ảnh hưởng của thể tích thuốc thử Kết quả đo độ hấp thụ quang các dung dịch trong>nitrittrong> khi thay đổi thể tích thuốc thử được ghi lại ở bảng 3.2. Bảng 3.2. Độ hấp thụ quang dung dịch NO2 - khi thể tích thuốc thử khác nhau Vthuốc thử (ml) 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 Abs 0,096 0,095 0,097 0,096 0,097 Từ kết quả bảng 3.2 ta xây dựng được đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> thuốc thử đến độ hấp thụ quang trên hình 3.3. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 43 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.3: Ảnh hưởng của trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> thuốc thử đến độ hấp thụ quang Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN xác định trong>nitrittrong> Khi thể tích thuốc thử màu trong khoảng 0,20 - 1,00 ml độ hấp thụ quang của phức màu tương đối ổn định do phản ứng tạo phức đã xảy ra hoàn toàn. Do vậy, trong các thí nghiệm tiếp theo chúng tôi chọn thể tích thuốc thử màu thêm vào là 0,20 ml trong bình định mức 10,00 ml. d. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng tới độ ổn định màu của phức Kết quả khảo sát ảnh hưởng thời gian tới độ ổn định màu của phức tạo thành với dung dịch NO2 - 0,1 ppm trong 180 phút ở bảng 3.3. Bảng 3.3. Độ hấp thụ quang dung dịch NO2 - khi thời gian phản ứng khác nhau Thời gian (phút) 10 20 30 40 60 80 Abs 0,101 0,098 0,101 0,103 0,105 0,104 Thời gian (phút) 100 120 130 150 170 180 Abs 0,103 0,098 0,088 0,080 0,073 0,062 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Từ kết quả ở bảng 3.3 chúng tôi xây dựng được đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của thời gian phản ứng tới độ ổn định màu của phức hình 3.4. 44 http://www.lrc.tnu.edu.vn MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017