Views
4 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.4: Ảnh hưởng của thời gian tới độ hấp thụ quang xác định trong>nitrittrong> Kết quả cho thấy khi khảo sát sau 10 phút kể từ khi thêm thuốc thử phức màu bền, độ hấp thụ quang ổn định đến 120 phút. Vì vậy trong các thí nghiệm tiếp theo chúng tôi tiến hành đo độ hấp thụ quang của phức màu sau khi đã cho thuốc thử từ 20 - 30 phút. Từ các kết quả khảo sát điều kiện trên, chúng tôi chọn được quy trình xác định trong>nitrittrong> tối ưu khi chưa có các ion ảnh hưởng trong bình 10,00 ml là: 0,2 ml thuốc thử màu, phản ứng xảy ra trong môi trường pH = 2 - 2,5. Sau 20 phút đem đo độ hấp thụ quang ở bước sóng 536nm, với mẫu trắng làm dung dịch so sánh. e. Ảnh hưởng của các ion cản trở Kết quả khi khảo sát ảnh hưởng của các ion cản trở: sắt(III), thiosunfat, clo, cloramin, polyphotphat đo tại bước sóng 536 nm với mẫu trắng làm dung dịch so sánh và trong>đánhtrong> trong>giátrong> ảnh hưởng so với dung dịch chỉ có NO2 - . Ngưỡng ảnh hưởng của các ion cản trở, được trong>đánhtrong> trong>giátrong> qua sai số tương đối với từng loại ion. Các kết quả được tổng hợp ở bảng 3.4. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 45 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảng 3.4. Ảnh hưởng của ion cản trở đến độ hấp thụ quang xác định trong>nitrittrong> Ion Sắt (III) Thiosunfat Clo Cloramin Polyphotphat Nồng độ ion trong>nitrittrong> (ppm) 0,35 3,50 0,35 3,50 0,35 3,50 0,35 3,50 0,35 3,50 Nồng độ ion lạ (ppm) A không có ion lạ A , có ion lạ A , - A Sai số tương đối (%) 1 0,335 0,337 0,002 0,597 10 0,335 0,327 -0,008 -2,388 1 3,215 3,166 -0,049 -1,524 10 3,215 2,995 -0,220 -6,843 10 0,335 0,333 -0,002 -0,597 100 0,335 0,335 0,000 0 10 3,215 3,104 -0,111 -3,453 100 3,215 3,182 -0,033 -1,026 0,2 0,335 0,320 -0,015 -4,478 2 0,335 0,305 -0,030 -8,955 0,2 3,215 3,107 -0,108 -3,359 2 3,215 2,784 -0,431 -13,406 0,2 0,335 0,317 -0,018 -5,373 2 0,335 0,302 -0,033 -9,851 0,2 3,215 3,002 -0,213 -6,625 2 3,215 2,788 -0,427 -13,281 5 0,335 0,334 -0,001 -0,299 50 0,335 0,321 -0,014 -4,179 5 3,215 3,025 -0,190 -5,910 50 3,215 2,718 -0,497 -15,459 Nếu chấp nhận sai số khi phân tích trong>lượngtrong> vết là 5% thì có thể sơ bộ khái quát ngưỡng ảnh hưởng của các ion đi kèm như sau: khi trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> các ion cản gấp NO2 - DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 6 lần và 0,6 lần với clo, 6 lần và 0,6 lần với cloramin, 14 lần với polyphotphat thì MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 46 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial