Views
8 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Nồng độ NO2 - (ppm) 0,022 0,021 0,022 0,023 0,019 0,020 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Từ kết quả bảng 3.6 và áp dụng các công thức ở bảng 2.6 ta tính được: x i i1 + Nồng độ trung bình: x 0,021( ppm) n + Độ lệch chuẩn: 2 ( xi x) SD 0, 00147 n 1 + Giới hạn phát hiện: LOD = 3. SD = 0,0044 + Giới hạn định trong>lượngtrong>: LOQ = 3. LOD = 0,013 n + Hệ số R: x R 4, 79 LOD + Chọn LOQ = 0,013 ppm Đánh trong>giátrong> LOD + Hệ số R đạt yêu cầu: 4 < R

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Độ lệch chuẩn SD 0,002 Từ bảng kết quả bảng 3.7, cho thấy: + Hiệu suất thu hồi: 85,00% - 105,00% (mức yêu cầu: 60% - 115%) phương pháp có hiệu suất thu hồi khá cao. + Độ lệch chuẩn tương đối: 10,53% (mức yêu cầu: < 21%) nên phương pháp có độ lặp lại tốt. * Tổng kết các điều kiện xác định trong>nitrittrong> bằng phương pháp trắc quang Theo các kết quả nghiên trong>cứutrong> ở trên, chúng tôi đưa ra những kết luận về điều kiện tối ưu trong phương pháp trắc quang xác định trong>nitrittrong> bằng thuốc thử aminobenzen sufonamid và với N-(1 naphtyl)-1.2 diamonietan dihidroclorua ở bảng 3.8. Bước sóng Bảng 3.8. Các điều kiện tối ưu xác định trong>nitrittrong> bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử 536nm pH 2,0 - 2,5 V thuốc thử Thời gian phản ứng Khoảng tuyến tính LOD LOQ 3.1.3. Các điều kiện xác định trong>nitrattrong> a) Cực đại hấp thụ quang 0,2 ml/ 10 ml mẫu thử 10 - 30 phút 0,02 - 4,00 mg/l 0,004 mg/l 0,013 mg/l Chúng tôi tiến hành ghi phổ của hợp chất màu trên máy trắc quang trong khoảng bước sóng từ 400 - 600 nm với 3 dung dịch chuẩn NO3 - 0,04 ppm, 10,0 ppm và 15,0 ppm. Kết quả thu được ở hình 3.7 như sau: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 50 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017