Views
9 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tại Hình 3.7. Phổ cực đại hấp thụ quang hợp chất màu trong>nitrattrong> Ta thấy phổ cực đại hấp thụ quang nằm trong khoảng 402 nm đến 419 nm. 414nm thì độ hấp thụ quang cao nhất ở cả 3 nồng độ. Do vậy, chúng tôi tiến hành các khảo sát tiếp theo ở bước sóng 414nm(theo TCVN 6180: 1996, 415nm ) b). Ảnh hưởng của thời gian tới độ ổn định màu của phức Kết quả khảo sát ảnh hưởng thời gian tới độ ổn định màu của phức tạo thành với dung dịch NO3 - 4 ppm trong 180 phút ở bảng 3.9. Bảng 3.9. Độ hấp thụ quang dung dịch trong>nitrattrong> khi thời gian phản ứng khác nhau Thời gian (phút) 10 30 60 120 180 Abs 0,783 0,784 0,787 0,786 0,789 Thời gian (phút) 240 300 360 420 480 Abs 0,790 0,788 0,792 0,794 0,795 Từ kết quả bảng 3.9 chúng tôi xây dựng được đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến độ hấp thụ quang xác định trong>nitrattrong> (hình 3.8). DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 51 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.8: Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang dung dịch trong>nitrattrong> vào thời gian phản ứng Kết quả trên hình 3.8 cho thấy khi đo độ hấp thụ quang xác định trong>nitrattrong> ở các khoảng thời gian khác nhau thì độ hấp thụ quang hầu như không thay đổi. Như vậy, phức màu ổn định trong khoảng thời gian dài. Và chúng tôi chọn thời gian phản ứng là 15 phút để đo độ hấp thụ quang xác định trong>nitrattrong>. c). Khả năng natri nitrua khắc phục sự nhiễu của ion trong>nitrittrong> Kết quả khảo sát khả năng natri nitrua khắc phục sự nhiễu của trong>nitrittrong> thu được ở bảng 3.10: C NO2 Bảng 3.10. Độ hấp thụ quang dung dịch trong>nitrattrong> khi nồng độ ion trong>nitrittrong> trong mẫu khác nhau thêm 0,0 ppm 0,2 ppm 0,5 ppm 1,0 ppm 2,0 ppm 3,0 ppm Abs 0,157 0,154 0,159 0,165 0,329 0,350 Từ bảng sổ liệu thực nghiệm 3.10 xây dựng được đồ thị biểu diễn ảnh hưởng nồng độ ion trong>nitrittrong> tới độ hấp thụ quang xác định trong>nitrattrong> ở hình 3.9. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 52 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017