Views
7 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kết quả mẫu thực trong>đánhtrong> trong>giátrong> độ lặp lại của phương pháp được ghi lại trong bảng 3.14. Mẫu được đo lặp lại 6 lần và thêm chuẩn 0,2 ppm. Từ kết quả thu được, chúng tôi tính độ lệch chuẩn và độ lệch chuẩn tương đối và rút ra nhận xét. Lần phân tích Bảng 3.14. Kết quả trong>đánhtrong> trong>giátrong> độ lặp lại của phép đo Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN với mẫu thực khi xác định trong>nitrattrong> Kết quả đo mẫu (ppm) 57 Kết quả thêm chuẩn (ppm) http://www.lrc.tnu.edu.vn Hiệu suất thu hồi thêm chuẩn Lần 1 2,285 2,466 83,0% Lần 2 2,294 2,475 87,5% Lần 3 2,299 2,481 90,5% Lần 4 2,302 2,486 93,0% Lần 5 2,311 2,495 97,5% Lần 6 2,311 2,501 100,5% Trung bình 2,300 2,484 92,0% Độ lệch chuẩn SD 0,010 0,013 Từ bảng kết quả bảng 3.14. Ta thấy được: + Hiệu suất thu hồi: 83,0% - 100,5% (mức yêu cầu: 60% - 115%) phương pháp có hiệu suất thu hồi khá cao. + Độ lệch chuẩn tương đối: 0,52% (mức yêu cầu: < 21%) nên phương pháp có độ lặp lại tốt. * Tổng kết các điều kiện xác định trong>nitrattrong> bằng phương pháp trắc quang Theo các kết quả nghiên trong>cứutrong> ở trên, chúng tôi đưa ra những kết luận về điều kiện tối ưu trong phương pháp trắc quang xác định trong>nitrattrong> dùng axit sunfo DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN salixylic ở bảng 3.15. Bảng 3.15. Các điều kiện tối ưu xác định ion trong>nitrattrong> bằng phương pháp MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bước sóng Thời gian phản ứng Thể tích Na3N trong 25 ml mẫu thử Khoảng tuyến tính LOD LOQ 3.2. Ứng dụng phân tích mẫu thực tế 3.2.1. Xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrittrong> phổ hấp thụ phân tử 414nm 20 - 180 phút 0,5 ml Na3N 0,5 g/l 0,2 - 13,0 mg/l 0,049 mg/l 0,15 mg/l Hàm trong>lượngtrong> NO2 - trong mẫu nước được xác định theo đường chuẩn: y = 0,9184.x + 0,0161 Kết quả đo mẫu thực xác định trong>nitrittrong> trong 2 quý đầu năm 2016 được ghi lại trong bảng 3.16 và bảng 3.17. Bảng 3.16. Kết quả xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> NO2 - trong mẫu nước quí 1 năm 2016 STT Kí hiệu mẫu Lần đo Abs NO2 - tìm thấy (mg/l) Lần 1 0,0230 0,0170 1 LT1 - UB 2 ĐM1 - UB 3 MR1- VĐ 4 CV1 - VĐ Lần 2 0,0220 0,0161 Lần 3 0,0230 0,0182 Lần 1 0,0380 0,0350 Lần 2 0,0310 0,0331 Lần 3 0,0380 0,0360 Lần 1 - < LOD Lần 2 - < LOD Lần 3 - < LOD Lần 1 - < LOD Lần 2 - < LOD Lần 3 - < LOD NO2 - trung bình (mg/l) 0,0171 0,0347 < LOD DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN < LOD MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 58 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp