Views
6 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 5 ĐH1 - UB 6 TL1 - UB 7 BC1 - ĐH 8 TY1- HH 9 BL1 - HH 10 NMN1 - HH 11 NMN1 - HB 12 NMN1 - QY Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Lần 1 - < LOD Lần 2 - < LOD Lần 3 - < LOD Lần 1 0,0501 0,0530 Lần 2 0,0512 0,0541 Lần 3 0,0493 0,0520 Lần 1 - < LOD Lần 2 - < LOD Lần 3 - < LOD Lần 1 - < LOD Lần 2 - < LOD Lần 3 - < LOD Lần 1 - < LOD Lần 2 - < LOD Lần 3 - < LOD Lần 1 - < LOD Lần 2 - < LOD Lần 3 - < LOD Lần 1 0,0090 0,0100 Lần 2 0,0100 0,0120 Lần 3 0,0110 0,0090 Lần 1 - < LOD Lần 2 - < LOD Lần 3 - < LOD 59 http://www.lrc.tnu.edu.vn < LOD 0,0530 < LOD < LOD < LOD < LOD 0,0103 < LOD Kết quả phân tích trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> ion trong>nitrittrong> trong mẫu nước quí 1 năm 2016 (bảng 3.16) cho thấy: + Có 08 mẫu nước trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrittrong> nhỏ hơn giới hạn phát hiện LOD: Mắt DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Rồng, Cao Vân, Đồng Ho, Ba Chẽ, Tiên Tên, Bắc Luân, nhà máy nước Hải Hà, máy nước Hải Hà Quảng Yên. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định + Còn 04 mẫu nước trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrittrong> đều nằm trong khoảng trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Lán Tháp, Đồng Mô, Trung Lương, Nhà máy nước Hoành Bồ. Bảng 3.17. Kết quả xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> ion trong>nitrittrong> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN trong mẫu nước quí 2 năm 2016 STT Kí hiệu mẫu Lần đo Abs NO2 - tìm thấy (mg/l) Lần 1 0,0234 0,0211 1 LT2 - UB Lần 2 0,0227 0,0202 Lần 3 0,0192 0,0193 Lần 1 0,0550 0,0530 2 ĐM2 - UB Lần 2 0,0521 0,0508 Lần 3 0,0530 0,0512 Lần 1 - < LOD 3 MR2- VĐ Lần 2 - < LOD Lần 3 - < LOD Lần 1 - < LOD 4 CV2 - VĐ Lần 2 - < LOD Lần 3 - < LOD Lần 1 - < LOD 5 ĐH2 - UB Lần 2 - < LOD Lần 3 - < LOD Lần 1 0,0321 0,0301 6 TL2 - UB Lần 2 0,0314 0,0324 Lần 3 0,0307 0,0290 Lần 1 - < LOD 7 BC2 - ĐH Lần 2 - < LOD Lần 3 - < LOD Lần 1 - < LOD 8 TY2- HH Lần 2 - < LOD Lần 3 - < LOD Lần 1 0,015 0,0135 9 BL2 - HH Lần 2 0,016 0,0141 Lần 3 0,014 0,0116 Lần 1 - < LOD 10 NHM2 - HH Lần 2 - < LOD Lần 3 - < LOD Lần 1 - < LOD 11 NMN2 - HB Lần 2 - < LOD Lần 3 - < LOD 12 NMN2 - QY Lần 1 - < LOD Lần 2 - < LOD 60 http://www.lrc.tnu.edu.vn NO2 - trung bình (mg/l) 0,0202 0,0516 < LOD < LOD < LOD 0,0305 < LOD < LOD 0,0130 < LOD < LOD DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN < LOD MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp