Views
7 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định QCVN TCVN BYT BTNMT VSMT TBA - OH EDTANa LOD LOQ RSD Abs KPH Quy chuẩn Việt Nam Tiêu chuẩn Việt Nam Bộ y tế Bộ tài nguyên môi trường Vệ sinh môi trường Tetrabutylamonium hydroxide Dinatridihidro etylendinitrilo tetraaxetat Giới hạn phát hiện Giới hạn định trong>lượngtrong> Độ lệch chuẩn tương đối Mật độ quang Không phát hiện DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN d Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DANH MỤC CÁC BẢNG http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảng 1.1. Giới hạn cho phép trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrittrong> và trong>nitrattrong> trong nước ...................... 11 Bảng 2.1. Địa điểm và thời gian lấy mẫu quí 1 năm 2016 .................................... 28 Bảng 2.2. Địa điểm và thời gian lấy mẫu quí 2 năm 2016 .................................... 28 Bảng 2.3. Pha dung dịch khảo sát cực đại hấp thụ quang xác định trong>nitrittrong> .............. 29 Bảng 2.4. Pha các dung dịch khảo sát ảnh hưởng của các ion cản trở xác định ion trong>nitrittrong> ......................................................................................... 31 Bảng 2.5. Pha dung dịch khảo sát khoảng tuyến tính xác định trong>nitrittrong>..................... 32 Bảng 2.6. Các công thức tính LOD, LOQ ............................................................. 33 Bảng 2.7. Pha dung dịch khảo sát cực đại hấp thụ quang xác định trong>nitrattrong> ............. 35 Bảng 2.8. Pha dung dịch khảo sát khả năng Na3N khắc phục sự nhiễu của NO2 - trong xác định trong>nitrattrong> ...................................................................... 37 Bảng 2.9. Pha dung dịch khảo sát ảnh hưởng của các ion cản trở xác định trong>nitrattrong> ..... 38 Bảng 2.10. Pha dung dịch khảo sát khoảng tuyến tính xác định trong>nitrattrong> .................... 39 Bảng 3.1. Độ hấp thụ quang dung dịch NO2 - ở các trong>giátrong> trị pH khác nhau ............. 42 Bảng 3.2. Độ hấp thụ quang dung dịch NO2 - khi thể tích thuốc thử khác nhau .... 43 Bảng 3.3. Độ hấp thụ quang dung dịch NO2 - khi thời gian phản ứng khác nhau ........ 44 Bảng 3.4. Ảnh hưởng của ion cản trở đến độ hấp thụ quang xác định trong>nitrittrong> ......... 46 Bảng 3.5. Độ hấp thụ quang dung dịch NO2 - ở các nồng độ khác nhau ................ 47 Bảng 3.6. Nồng độ trong>nitrittrong> trong phép đo xác định LOD ......................................... 48 Bảng 3.7. Kết quả trong>đánhtrong> trong>giátrong> độ lặp lại của phép đo với mẫu thực khi xác Bảng 3.8. định trong>nitrittrong> .................................................................................... 49 Các điều kiện tối ưu xác định trong>nitrittrong> bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử ................................................................................................... 50 Bảng 3.9. Độ hấp thụ quang dung dịch trong>nitrattrong> khi thời gian phản ứng khác nhau........ 51 Bảng 3.10. Độ hấp thụ quang dung dịch trong>nitrattrong> khi nồng độ ion trong>nitrittrong> trong mẫu khác nhau ....................................................................................... 52 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bảng 3.11. Ảnh hưởng của ion cản trở đến độ hấp thụ quang xác định trong>nitrattrong> ........ 53 Bảng 3.12. Độ hấp thụ quang dung dịch trong>nitrattrong> ở các nồng độ khác nhau ............... 54 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN e http://www.lrc.tnu.edu.vn MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp