Views
8 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Lần 3 - < LOD Kết quả phân tích trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> ion trong>nitrittrong> trong mẫu nước quí 2 năm 2016 (bảng 3.17) cho thấy: + Có 08 mẫu nước trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrittrong> nhỏ hơn giới hạn phát hiện LOD: Mắt Rồng, Cao Vân, Đồng Ho, Ba Chẽ, Tiên Tên, Nhà máy nước Hoành Bồ, nhà máy nước Hải Hà, máy nước Quảng Yên. + Còn 04 mẫu nước trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrittrong> lớn hơn giới hạn phát hiện LOD nhưng đều nằm trong khoảng trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Lán Tháp, Đồng Mô, Trung Lương, Bắc Luân. Như vậy, trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrittrong> trong 12 mẫu nước của các nhà máy nước tỉnh Quảng Ninh đều nằm trong khoảng trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 3.2.2. Xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrattrong> Hàm trong>lượngtrong> NO3 - trong mẫu nước được xác định theo đường chuẩn: y = 0,1818.x + 0,0037 Kết quả đo mẫu thực xác định trong>nitrattrong> trong 2 quý đầu năm 2016 được ghi lại trong bảng 3.18 và bảng 3.19. Bảng 3.18. Kết quả xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> ion trong>nitrattrong> trong mẫu nước quí 1 năm 2016 STT Kí hiệu mẫu 1 LT1 - UB 2 ĐM1 - UB 3 MR1- VĐ 4 CV1 - VĐ Lần NO3 Abs - tìm thấy đo (mg/l) Lần 1 0,674 3,454 Lần 2 0,668 3,450 Lần 3 0,654 3,397 Lần 1 0,348 1,816 Lần 2 0,335 1,792 Lần 3 0,328 1,786 Lần 1 0,594 3,366 Lần 2 0,586 3,335 Lần 3 0,590 3,354 Lần 1 0,348 1,862 Lần 2 0,337 1,794 NO3 - trung bình (mg/l) 3,433 1,798 3,352 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1,828 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 61 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 5 ĐH1 - UB 6 TL1 - UB 7 BC1 - ĐH 8 TY1- HH 9 BL1 - HH 10 NMN1 - HH 11 NMN1 - HB 12 NMN1 - QY Lần 3 0,342 1,827 Lần 1 1,023 5,413 Lần 2 0,998 5,389 Lần 3 1,034 5,420 Lần 1 0,585 3,040 Lần 2 0,564 2,998 Lần 3 0,596 3,102 Lần 1 0,126 0,709 Lần 2 0,112 0,689 Lần 3 0,137 0,714 Lần 1 0,287 1,512 Lần 2 0,278 1,506 Lần 3 0,269 1,494 Lần 1 0,461 2,484 Lần 2 0,474 2,502 Lần 3 0,452 2,461 Lần 1 0,325 1,785 Lần 2 0,319 1,763 Lần 3 0,302 1,742 Lần 1 0,763 4,023 Lần 2 0,749 4,008 Lần 3 0,694 3,984 Lần 1 1,284 7,413 Lần 2 1,255 7,305 Lần 3 1,269 7,398 5,407 3,047 0,704 1,504 2,482 1,763 4,005 7,372 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Kết quả phân tích trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrattrong> trong mẫu nước quí 1 năm 2016 cho thấy: MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 62 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp