Views
7 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com KẾT LUẬN http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Trên cơ sở các kết quả nghiên trong>cứutrong> thực nghiệm, với mục đích xây dựng quy trình xác định trong>nitrattrong>, trong>nitrittrong> bằng phương pháp trắc quang, chúng tôi đã thu được các kết quả như sau: 1. Các điều kiện tối ưu xác định NO2 - bằng phương pháp trắc quang: + Bước sóng: 536nm + pH = 2 - 2,5 + Thời gian phản ứng: 10 - 30 phút + Thể tích thuốc thử: 0,2 ml / 10ml mẫu thử + Khoảng tuyến tính: 0,02 - 4,0 mg/l + Đường chuẩn y = 0,9184x + 0,0161 với r 2 = 0,9991 + LOD = 0,004 mg/l, LOQ = 0,013 mg/l + Hiệu suất thu hồi: 85,0% - 105,0% + Độ lệch chuẩn tương đối: 10,53% 2. Các điều kiện tối ưu xác định NO3 - bằng phương pháp trắc quang: + Bước sóng: 414nm + Thể tích Na3N trong 25 ml mẫu thử: 0,5ml Na3N 0,5 g/l + Khoảng tuyến tính: 0,2 - 13,0 mg/l + Đường chuẩn y = 0,1818x - 0,0037 với r 2 = 0,9982 + LOD = 0,049 mg/l, LOQ = 0,15 mg/l + Hiệu suất thu hồi: 83,0% - 100,5% + Độ lệch chuẩn tương đối: 0,52% 3. Hàm trong>lượngtrong> ion trong>nitrittrong> và trong>nitrattrong> trong các mẫu nước mặt cấp cho 12 nhà máy nước tỉnh Quảng Ninh quí 1 và quí 2 năm 2016 đều không vượt qua ngưỡng tiêu DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN chuẩn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam của Bộ tài nguyên môi trường (QCVN 08-MT:2015/BTNMT) Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 67 http://www.lrc.tnu.edu.vn MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 4. Hàm trong>lượngtrong> trung bình ion trong>nitrittrong> và trong>nitrattrong> trong nước mặt của 12 nhà máy nước: Lán Tháp, Đồng Mô, Mắt Rồng, Cao Vân, Đồng Ho, Trung Lương, Ba Chẽ, Tiên Yên, Bắc Luân, Hải Hà, Quảng Yên, Hoành Bồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2012 đến năm 2015 đảm bảo tiêu chuẩn theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Kết quả phân tích này chứng tỏ vấn đề xử lí ô nhiễm nước, nước thải, rác thải sinh hoạt ở Quảng Ninh được quan tâm và thực hiện tốt. Nguồn nước mặt cung cấp cho 12 nhà máy nước: Lán Tháp, Đồng Mô, Mắt Rồng, Cao Vân, Đồng Ho, Trung Lương, Ba Chẽ, Tiên Yên, Bắc Luân, Hải Hà, Quảng Yên, Hoành Bồ của tỉnh Quảng Ninh an toàn cho người tiêu dùng về trong>nitrattrong> và trong>nitrittrong>. Kiến nghị Tiếp tục mở rộng phạm vi nghiên trong>cứutrong> xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> của một số ion kim loại nặng, đặc biệt là các kim loại có trong nước gây ảnh hưởng trực tiếp cho sức khỏe của con người Cd, Hg, As… DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 68 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp