Views
9 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tài liệu tiếng Việt Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Trần Tứ Hiếu, Phân tích trắc quang, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2003. 2. Nguyễn Thị Hoàn, trong>Nghiêntrong> trong>cứutrong> phương pháp động học trắc quang xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrittrong> trong mẫu nước ngầm và thực phẩm, luận văn thạc sĩ Hóa học - Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2009. 3. Trần Thị Lý, Xác định trong>nitrattrong>, trong>nitrittrong> trong một số mẫu nước mặt và nước ngầm xung quanh khu vực nhà máy phân đạm Bắc Giang bằng phương pháp trắc quang và phương pháp phân tích dòng chảy, luận văn thạc sĩ Hóa học - Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2010. 4. Lê Thị Ánh Nguyệt, trong>Nghiêntrong> trong>cứutrong> xác định trong>nitrattrong>, trong>nitrittrong> bằng phương pháp trắc quang - động học xúc tác, luận văn thạc sĩ Hóa học - Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2012. 5. Đặng Thị Trang, trong>Nghiêntrong> trong>cứutrong> chế tạo kit thử định trong>lượngtrong> amoni, trong>nitrattrong>, trong>nitrittrong> trong nước, Đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2015. 6. Barbara Deutsch, Petra Kahle, Maren Vos, " Assessing the source of trong>nitrattrong>e pollution in water using stable", Springer Verlag, 2006 p. 263-267. 7. Bộ y tế, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất trong>lượngtrong> nước ăn uống, QCVN 01:2009/BYT, 2009 8. Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, Điều kiện tự nhiên - xã hội, http://www.quangninh.gov.vn (cập nhật ngày 31/12/2015). 9. Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt, Hóa học vô cơ, NXB Giáo Dục, 2010. 10. Hoàng Nhâm, Hóa học vô cơ, NXB Giáo Dục, 1999. 11. Koroxtelev, P.P, Chuẩn bị dung dịch cho phân tích hóa học, NXB Khoa học Kĩ thuật, 1974. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 12. Ximenes M.I.N, raths. Reyesf.G.R, " Polarographic determinantion of trong>nitrattrong>e in vegetable",Talanta, ISSN 0039-9140, 2000, p. 49-56. 69 http://www.lrc.tnu.edu.vn MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 13. NAS (National Academy of Science) The health effects of trong>nitrattrong>e, trong>nitrittrong>e and N-nitroso compounds. Assembly of Life Sciences. National Academy Press, Washington 1981. 14. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất trong>lượngtrong> nước mặt, QCVN 08-MT:2015/BTNMT, 2015. 15. Nguyễn Văn Ri, Tạ Thị Thảo, Thực Tập Hóa phân tích- Phần 1: Các phương pháp phân tích hóa học, Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 . 16. Bernhard Schnetger, Carola Lehners," Determination of trong>nitrattrong>e plus trong>nitrittrong>e in small volume marine water samples using vanadium(III)chloride as a reduction agent", Marine Chemistry, vol 160, 2014, p. 91-98. 17. Trần Tứ Hiếu, Hóa học phân tích, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2000. 18. Nidal A. Zatar, Maher A. Abu-Eid, Abdullah F. Eid," Spectrophotometric determination of trong>nitrittrong>e and trong>nitrattrong>e using phosphomolybdenum blue complex", Talanta, vol 50, p. 819-826. 19. S.Marten, J. Harms, Wissenschaftliche Geratebau Dr. Ing.H. Knauer GmbH , Determination of trong>nitrittrong>e and trong>nitrattrong>e in fruit juies by UV detection, KNAUER - ASI - Advanced Scientific Instruments, 2000. 20. S.Strelzoff and D.J.Newman," Nitric acid", A.Standen, Kirk- Othmer Encyclopdia of chemiscal Technology, Vol 13, 1967. 21. Bộ Khoa học và công nghệ môi trường, Chất trong>lượngtrong> nước - xác định trong>nitrittrong> - phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử, TCVN 6178: 1996, 1996. 22. Bộ Khoa học và công nghệ môi trường, Chất trong>lượngtrong> nước - xác định trong>nitrattrong> - phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic, TCVN 6180: 1996, 1996 23. Bộ Khoa học và công nghệ môi trường, Chất trong>lượngtrong> nước, lấy mẫu, TCNV 6663. 24. Phạm Luận , Phương pháp phân tích phổ phân tử, NXB Bách Khoa Hà Nội, 1994 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 25. Tạ Thị Thảo, Giáo trình Thống kê trong Hóa phân tích, Hà Nội, 2005. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 70 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017