Views
8 months ago

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN, CHÌ, ASEN TRONG MỘT SỐ MẪU NƯỚC MẶT VÀ ĐẤT Ở KHU VỰC MỎ THAN KHE SIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ VÀ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ (2016)

https://app.box.com/s/qbs13c5tlt2ulzmuoolifyiorbqw181n

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 30 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.1. Đối tượng nghiên cứu Chương 2 THỰC NGHIỆM Xác định hàm lượng tổng số nguyên tố Pb, As, Hg có trong một số mẫu đất và một số mẫu nước mặt ở xung quanh khu vực khai thác mỏ than Khe Sim. 2.2. Các nội dung nghiên cứu As và Hg. - Khảo sát khoảng tuyến tính và xây dựng đường chuẩn cho phép đo Pb, - Xác định giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của phép đo. - Đánh giá sai số và độ lặp lại của phương pháp. - Đánh giá độ thu hồi bằng phương pháp thêm chuẩn. - Ứng dụng phương pháp xác định hàm lượng Pb, As và Hg tổng số trong một số mẫu nước mặt và đất ở khu vực mỏ than Khe Sim bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử AAS và phát xạ nguyên tử ICP-EOS. 2.3. Phương pháp nghiên cứu - Trong luận văn này chúng tôi chọn phương pháp xác định hàm lượng As và Pb bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử và xác định hàm lượng Hg tổng số bằng kỹ thuật hydrua hóa không ngọn lửa. - Dùng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử ICP-EOS xác định Pb, As và Hg kết quả đem so sánh với phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử 2.3.1. Lấy mẫu và xử lí mẫu 2.3.1.1. Lấy mẫu a. Mẫu đất Các mẫu đất được thực hiện lấy mẫu theo tiêu chuẩn TCVN 4046:1985 và TCVN 5297:1995. Bảng 2.1. Địa điểm vị trí mẫu đất phân tích xung quanh khu vực mỏ than Khe Sim STT Kí hiệu Địa điểm lấy mẫu 1 MĐ1 Lòng moong Tây Khe Sim 2 MĐ2 Bãi thải Tây Khe Sim 3 MĐ3 Bãi thải đã dừng hoạt động Tây Khe Sim 4 MĐ4 Khu vực đã trồng cây cải tạo phục hồi môi trường khu Tây Khe Sim DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 31 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định đồng thời hàm lượng vết đồng và antimon trong mẫu đất xung quanh khu vực Núi Pháo Đại Từ Thái Nguyên bằng phương pháp Von Ampe hòa tan (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Hóa Phóng Xạ Lý Thuyết Và Bài Tập
CHƯƠNG 1 PHỔ HẤP THỤ CỦA PHÂN TỬ TRONG VÙNG BỨC XẠ TỬ NGOẠI VÀ KHẢ KIẾN - MTA