Views
7 months ago

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN, CHÌ, ASEN TRONG MỘT SỐ MẪU NƯỚC MẶT VÀ ĐẤT Ở KHU VỰC MỎ THAN KHE SIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ VÀ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ (2016)

https://app.box.com/s/qbs13c5tlt2ulzmuoolifyiorbqw181n

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - Bình nón 250 ml - Cốc thuỷ tinh: 100ml, 150 ml - Giấy lọc. 2.4.2. Hóa chất Để xác định các nguyên tố ở mức vết hoặc siêu vết, sử dụng thuốc thử hoàn toàn tinh khiết. Ngoại trừ có các quy định khác, sấy tất cả các muối trong 1 h ở 105 C. 1. Nước cất 2. Axit HNO3 65% (d = 1,42 g /ml) Merck, Đức 3. Axit HClO4 72% Merck, Đức 4. Axit H2SO4 98% (d=1,84g /ml) 5. Dung dịch chuẩn thuỷ ngân 1000 ppm (99,5%). Merck, Đức 6. Dung dịch chuẩn chì 1000 ppm (99,5%). Merck, Đức 7. Dung dịch chuẩn Asen 1000 ppm (99,5%). Merck, Đức 8. KMnO4 9. dd NaBH4 dd NaOH 0,3% dd HCl 0,5 % 10. Các dung dịch nền Pd(NO3)2, NH4 HPO4 Merck 2.4.3. Chuẩn bị hoá chất và dung dịch chuẩn 1. HNO3 1 M: Lấy 7 ml dd HNO3 65% định mức 1 lit bằng nước cất. HNO3 0,1%: 7ml HNO3 đặc trong 1l nước cất đề ion. 2. Dung dịch pha loãng: Thêm vào bình thể tích 1lit chứa sẵn 300-500mL H2O cất đề ion, 58 mL HNO3 và 67mL H2SO4 ion thành 1L. 3. Dung dịch Sodium borohydride (NaBH4):0,3g NaBH4/100 mL 0,5%NaOH Cân 0,3 (g) NaBH4 và 0,5 (g) NaOH rắn định mức 100 ml bằng nước cất 4. Dung dịch HCl 5M: Hút 41,3ml HCl đậm đặc pha loãng bằng nước cất đề 5. Dung dịch KMnO4 50g/l: Hoà tan 50 g KMnO4 vào nước, pha loãng thành 1 lit. Pha chế dung dịch này cẩn thận để tránh các hạt không tan hoặc tạo huyền phù. Chứa dung dịch trong bình thuỷ tinh màu tối có nút thuỷ tinh. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 6. Dung dịch Hydoxylamin: được chuẩn bị thành dung dịch 10 % trong nước cất. 7. Dung dịch Na4EDTA 20%: Hòa tan 20g Na4EDTA 36 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định (C10H12N2O8Na4.4H20) trong 100ml nước cất. 8. Dung dịch Dithizon 0,01% trong toluen: Hòa tan 0,01g diphenylthiocarbazone (C6H5N:NCSNHNHC6H5) trong 100 ml toluen. * Xây dựng đường chuẩn của thuỷ ngân: Từ dung dịch chuẩn gốc Hg là 1000 ppm hút 0,5 ml dung dịch cho vào bình địng mức 50 ml ta được dung dịch Hg có nồng độ 10 ppm. Hút 0,5 ml dung dịch thuỷ ngân nồng độ 10 ppm vào bình định mức 50 ml ta được dung dịch có nồng độ 100 ppb. Dùng pipet hút các thể tích tương ứng lần lượt: 0,1; 0,25; 0,5; 1, 2, 4 (ml) vào bình định mức 50ml ta được các dung dịch chuẩn 0,2; 0,5; 1, 2, 4 (ppb). Định mức bằng dung dịch HNO3 1% đến vạch. Rồi tiến hành đo lần lượt các dung dịch chuẩn trên thiết bị hoá hơi lạnh VAG-77. * Xây dựng dung dịch chuẩn làm việc Pb nồng độ 30 ppb. Từ dung dịch chuẩn gốc Pb là 1000 ppm hút 0,5 ml dung dịch cho vào bình địng mức 50 ml ta được dung dịch Pb có nồng độ 10 ppm. Hút 0,5 ml dung dịch Pb nồng độ 10 ppm vào bình định mức 50 ml ta được dung dịch có nồng độ 100 ppb. Dùng pipet hút 3,0 ml dung dich chì nồng độ 100 ppb vào bình định mức 10 ml. Định mức bằng dung dịch HNO3 0,1M đến vạch ta được dung dịch làm việc 30 ppb. * Xây dựng dung dịch chuẩn làm việc As nồng độ 20 ppb. Từ dung dịch chuẩn gốc As là 1000 ppm hút 0,5 ml dung dịch cho vào bình định mức 50 ml ta được dung dịch As có nồng độ 10 ppm. Hút 0,5 ml dung dịch As nồng độ 10 ppm vào bình định mức 50 ml ta được dung dịch có nồng độ 100 ppb. Dùng pipet hút 2,0 ml dung dich As nồng độ 100 ppb vào bình định mức 10 ml. Định mức bằng dung dịch HNO3 0,1 M đến vạch ta được dung dịch làm việc 20 ppb. 2.5. Phương pháp xử lí số liệu - Kết quả thực nghiệm thu được trong quá trình nghiên cứu được xử lí theo quy luật thống kê để đánh giá sai số, độ lặp lại, độ thu hồi, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, so sánh 2 tập số liệu... - Chúng tôi xử lí số liệu sử dụng phần mềm origin 8.5, excel trong quá trình DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN tính toán, vẽ đồ thị, biểu đồ... MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 37 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định đồng thời hàm lượng vết đồng và antimon trong mẫu đất xung quanh khu vực Núi Pháo Đại Từ Thái Nguyên bằng phương pháp Von Ampe hòa tan (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
CHƯƠNG 1 PHỔ HẤP THỤ CỦA PHÂN TỬ TRONG VÙNG BỨC XẠ TỬ NGOẠI VÀ KHẢ KIẾN - MTA