Views
8 months ago

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN, CHÌ, ASEN TRONG MỘT SỐ MẪU NƯỚC MẶT VÀ ĐẤT Ở KHU VỰC MỎ THAN KHE SIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ VÀ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ (2016)

https://app.box.com/s/qbs13c5tlt2ulzmuoolifyiorbqw181n

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 0,8 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Ðo hap thu (Abs) 0,6 0,4 0,2 0,0 0 10 20 30 40 Nong do Hg (ppb) Hình 3.3: Đồ thị khảo sát khoảng tuyến tính của Hg Kết quả thực nghiệm cho thấy quy trình phân tích cho đáp ứng tuyến tính tốt với lượng thuỷ ngân 0,5-30 ppb. 3.1.2. Xây dựng đường chuẩn, xác định giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của Asen chì và thuỷ ngân Đặt vào ống vail: dung dịch HNO3 1%, dung dịch chuẩn làm việc As có nồng độ chuẩn làm việc 20 ppb, dung dịch nền Pd(NO3)2 0,2 %. Cài đặt chương trình bơm mẫu tự động của hệ thống nguyên tử hoá lò Graphit để xây dựng đường chuẩn As với ứng với thể tích là 0, 2, 4, 6, 8, 16 (ppb) và tiến hành đo mẫu. Trên cơ sở các điều kiện đã khảo sát và cài đặt chương trình cho máy đo phổ hấp thụ AA-240Z, chúng tôi sử dụng phần mềm origin 8.5 để xây dựng đường chuẩn của As trong khoảng nồng độ tuyến tính (hình 3.4). Bảng 3.5: Sự phụ thuộc của độ hấp thụ vào nồng độ Asen Nồng độ As (ppb) Độ hấp thụ quang (Abs) 0,00 0,0055 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2,00 0,0094 4,00 0,0141 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 42 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Ðo hap thu (Abs) 0,04 0,02 0,00 6,00 0,0200 10,00 0,0303 16,00 0,0467 Equation y = a + b*x Weight No Weightin Residual Sum 2,11152E-6 of Squares Pearson's r 0,9991 Adj. R-Square 0,99774 0 5 10 15 Value Nong do As (ppb) Standard Erro B Intercept 0,00446 4,59959E-4 B Slope 0,00261 5,55068E-5 Hình 3.4: Đồ thị đường chuẩn của As Phương trình hồi quy của đường chuẩn As có dạng: Trong đó: Abs = 0,00446 + 0,00261. C C là nồng độ As (ppb) đo được Giới hạn phát hiện As bằng phép đo GF - AAS theo đường chuẩn: Độ lệch chuẩn: SD ( xi x) n 1 2 SD = = 6,498.10 -4 Giới hạn phát hiện As bằng phép đo GF - AAS theo đường chuẩn: (ppb) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Giới hạn định lượng As bằng phép đo GF - AAS theo đường chuẩn: MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 43 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định đồng thời hàm lượng vết đồng và antimon trong mẫu đất xung quanh khu vực Núi Pháo Đại Từ Thái Nguyên bằng phương pháp Von Ampe hòa tan (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Hóa Phóng Xạ Lý Thuyết Và Bài Tập
CHƯƠNG 1 PHỔ HẤP THỤ CỦA PHÂN TỬ TRONG VÙNG BỨC XẠ TỬ NGOẠI VÀ KHẢ KIẾN - MTA